Basa Jawa sing Bener
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 65 kali

Minangkani pamundhute sedulur Ismoe Rianto (LSW PS nomer 6), aku udhu panemu, melu-melu rembukan supaya luwih gayeng.

Pocapan menika lan menapa ditulis punika lan punapa nganggo dhasar apa?  Conto basa Indonesia ditulis apotek lan bus, ora apotik lan bis, nganggo dhasar Pedhoman Umum EYD. Banjur, menika lan menapa ditulis punika lan punapa pedhomane ana apa ora? Yen ora ana, kudune ditulis padha karo pocapane.

Basa iku owah gingsir. Ana tembung sing biyen kanggo, saiki wis ora. Tembung pungkur sanajan tinemu ing bothekan, nyatane saiki arang kanggo. Sing kerep ana tembung kepungkur, tegese uga wis rada owah. Kawitane tegese ‘nggambarake kedadeyan lawas’, saiki nggambarake kedadeyan sing wis lumaku. Contone, “Sepur jurusan Jogja wis budhal sepuluh menit kepungkur.”

Mlebune tembung anyar saka basa liya iku mesthi dumadi. Tembung bangga saka basa Indonesia sing tegese ‘gedhe ati’ iku bisa wae ditampa dadi warga basa Jawa sanajan basa Jawa wis duwe tembung bangga sing tegese ‘lumawan”. Lo, apa bisa mengkono?  Bisa wae ana loro utawa luwih tembung sing padha, nanging tegese beda. Iku sing dijenengi homonim. Conto basa Indonesia genting ’gawat’ lan genting ‘atap’. Tembung basa Jawa bisa (dapat) uga mlebu basa Indonesia sanajan basa Indonesia wis duwe tembung bisa sing tegese ’racun’.

Kabeh basa terus owah sauger basa iku digunakake dening masyarakat. Terus, sing bener iku basa manut guru basa, ahli basa, apa masyarakat? Manut pama­wasku, sing bener iku basa sing digunakake masyarakat. Ahli basa lan guru basa kudu manut masyarakat. Tegese, guru basa lan ahli basa ora kena ngotot  nggondheli  paugeran lawas yen nyatane basa ing masyarakat wis owah. Paugeran utawa teori basa kudu diowahi manut kahanane basa sing terus owah. Mula kita ora perlu sumelang yen mrangguli basa Jawa saiki kok beda karo biyen. Pancen ya kaya ngono iku salah sijine sifat alamiah basa, basa iku owah gingsir. Yen ora owah, mesthine basa Jawa saiki ya padha karo basa Jawa zaman Majapahit. Dadi, yen nyatane ora padha, mesthi ana owah gingsir.

 

 Asul Wiyanto, Malasan, Kec. Durenan, Trenggalek

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya