18 - 24 Maret 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 27 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Aja tumindak sembrana tanpa petung kang rinci. Ing tembe mburi bisa njalari bangkrut. Apamaneh ana kang sesidheman nduweni sedya ala. Kudu waspada. Anggone memangan dijaga gizi lan karesikane. Tetep ngirit, ora brah breh. Kulawarga nyenengake.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Masalah isih ana, nanging bisa diatasi. Butuhe akeh, nanging pametu uga mbanyu mili, bisa nyukupi. Kritik ditampa kanthi becik, aja emosi. Muji syukur, sanadyan pakaryan akeh nanging awak tansah bregas. Introspeksi dhiri, aja mburu menange dhewe.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Sing optimistis, isih ana kalodhangan lan lintang kamujuran kanggo panjenengan. Kudu teges ngadhepi masalah. Sanadyan pametu rada suda, nanging isih bisa stabil. Pikirane sing wening, aja katut ing swasana. Sumeh lan asring gojeg, amrih kulawarga luwih harmonis.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Minggu iki aja spekulasi mburu bathi akeh. Bisa mlaku lan ora tuna, iku wis apik. Luwih becik njaga kasarasan. Pancen repot yen se­dulur njaluk disokong. Yen ana, kena diwenehi. Nanging yen ora, aja sungkan waleh apa anane. Marang kulawarga aja kesusu lara ati.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Sing tliti lan waspada, aja nganti sembrono. Eman-eman yen kalodhangan becik ing ngarep mata liwat ngono wae amarga ku­rang tanggap. Pikirane sing jenjem, aja spaneng. Bebathen isih du­rung kaya kang diarep-arep, mula ora mokal yen panjenengan kuwatir.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Kudu luwih waspada. Mantep marang pamikirane dhewe. Amarga durung mesthi selaras klawan gegayuhan pribadi. Reresik saku­peng omah iku wigati, sebab ana gandheng cenenge klawan kasarasan. Blanjane diatur, aja tetuku barang kang dipengini nanging ora dibutuhake.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Lintange sumunar, samubarang antuk kamujuran. Mula yen ana kalodhangan aja rangu-rangu enggal dilakoni. Jaga kasarasan, pantangan aja dijarag. Obyekan mundhak, adate bathine uga lu­wih akeh. Kulawarga nyenengake, nanging aja banjur disepelekake.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Minggu iki akeh kang kudu ditindakake. Mula kudu pinter ngatur wektu, makarya lan aja lali ngaso. Kang durung ana pepesthene lan ora wigati ora perlu ditanggapi. Rejeki rada seret, butuhe ora suda. Mula kabeh kudu dipetung maneh lan aja brah-breh.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Nasibe lagi mujur, bisa mrantasi samubarang tanpa ngenteni pitulungan. Ora ana pepalang mula kena wae yen arep spekulasi. Olah raga saben esuk becik kanggo njaga awak tansah seger. Wanci iki perlu njaga sesambungan klawan kulawarga pasangan.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Isih ana perkara kang kudu dipikir ngati-ati. Nanging aja kuwatir amarga pangarep-arep panjenengan wis wiwit kaleksanan. Ana butuh ndadak, nanging ora perlu bingung, golek solusi kanthi pikiran wening. Tenaga aja diforsir, lan ora perlu ngrewes gosip.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Anggone mikir perkara aja kedawa-dawa, enggal konsentrasi ma­rang rancangan kang luwih wigati. Yen durung saras temen, ora perlu ngangsa. Sakabehing butuh bisa dicukupi yen diupayakake tumemen. Nanging ora pelu dadi sanggan pikiran amarga rejeki lancar.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Mokal bisane maju yen sedhela-sedhela nglokro. Kudu luwih sigap amrih bisa sejajar klawan saingan. Ora ana paedahe nggetuni kang wus kawuri. Dadekake pengalaman kang kudu ditampa kanthi eklas. Yen antuk rejeki aja lali nyelengi, kanggo jagan yen ana butuh dadakan.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya