Tanduran Kaktus kanggo Ngudhunake Kadar Gula
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 168 kali

Asil panaliten saka sawatara ahli nutrisi, nuduhake menawa tanduran kaktus tibake ngandhut zat sing migunani kanggo kasarasing raga. Kacihna saka palapuran para ahli kapacak ing Medical Daily kamot ing udyana National Geographic tanggal 12 april 2016. Ana sakwatara kagunan sing migunani

Sepisan ngurangi dampak ora apik merga mabuk omben-omben. Kagunan iki kinawruhan sawise diadani panaliten ing New Orleans taun 2004. Nalika semana katepakake marang sawatara pawongan sing dhemen mabuk omben-omben.

Miturut dhokter spesialis pengobatan kanker integratif Atlanta, Jonathan Stegall, kaktus ngandhut zat antioksidan kayata flavonoid, fenolik. Banjur vitamin C, E, A, zat wesi sarta kalsium. Uga ngan­dhut karotenoid sing bisa ngudhun­ake radang sing nemahi awak.

Kapindho ngudhunake kolesterol. Utamane kaktus jinis Nopal utawa kaktus pir mawa eri. Wujude sarupa centhong. Awit ngandhut serat sarta pectin. Tuwuhe kawruh iki sawise para panalliti ing Perancis nganake panaliten taun 2007 ngenani guna paedahe godhong kaktus marang pasien gunggung 68 sing ngalami sindrom metabolic.

Sawise mangan kaktus patang minggu, pranyata kandhutan LDL utawa kolesterol jahat sarta tru­gliserida bisa mudhun. Sawa­tara iku HDL sarta kolesterol sing apik gung­gunge malah mundhak. Kaktus nopal uga bisa dadi sarana ngudhunke resiko lara jantung.

Katelu ngu­dhunke kadar gula getih. kan­dhutan zat ing kaktus pir mawa eri bisa dadi sarana ampuh ngudhunake kadar gule getih sing anjalari tuwuh kembange diabetes. Utamane tumrap diabetes tipe 2. Miturut ahli gizi dokter Swapan Banerjee, sing digunake yaiku bageyan godhong utawa uwohe sing mlenuk werna abang mbranang.

Kandhutan zate bisa ngontrol glikemik kurang saka 149 mg/dl. Serat sarta pectin bisa ngurangi daya pangresep gula ana ing weteng sarta usus. Mahanani kadar gula bisa dikendhaleni. Uga bisa nglindhungi ati saka oksidasi kanthi ningkatake daya kagunan insulin.

Kapapat ngudhunake bobot awak. Pathi kaktus sing wis diolah wujud suplemen bisa mbi­yantu ngudhunke bobot awak. Dununge minangka diuretic. Asile panaliten marang tikus sing ditepakake marang tikus, suplemen iku mau bisa ngudhunake bobot awak nganti 20 %. Sanajan mangkono, nanging ora nguras kandhutan mineral ing awak. Malahan bisa nu­wuhake daya anti oksidan.

Kalima nglindhungi sel uteg. Bab iki katon ana ing sipat anti inflamnasi kaktus nopal. Kanthi mangkono para panaliti ndudut menawa kaktus bisa ngurangi rusake radikal bebas ana ing sel-sel uteg. Malahan nyegah tuwuh kembange radikal bebas. Kandhutan quercetin, dihydroquercetin, sarta quercetin tri-metil eter bisa nglindhungi sel uteg.

Kanem nangkal sel kanker. Kandhutan zat antioksidan ing godhong kaktus bisa nglindhunge sel-sel sing sehat saka radikal bebas. Asil panaliten taun 2009 ngenani sawatara sel sawise mangan godhong kaktus nuduhake menawa kandhutan fotokimia ing godhong bisa nangkal tuwuh kembang sel kanker.

Saliyane bisa dadi sarana njaga kasarasaning raga, kaktus uga duwe daya kagunan minangka sumber pangan sing mikolehi. Kaktus jinis Opuntia, bageyan uwohe bisa kaolah dadi sele. Dene awak-awake sing isih enom bisa kanggo gawe acar kacampuran cukak asem legi. Uga minangka pakan kewan, kosmetik.

Kaktus jinis carnegiea gigantean bisa kaolah dadi glepung roti. Mung wae jaman saikine wis arang digunake maneh, awit masyarakat luwih seneng nggunake glepung jagung. Banjur bageyan oyot kaktus jinis Echinocactus platycanthus bisa kaolah dadi kembang gula. Malahan ana sing nggunake kanggo bahan bangunan.n

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya