Gunung Prau Rawan Bledheg, Puncak Sindoro Tetep Diburu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 128 kali

Pemburu puncak Gunung Sindoro Kabupaten Temanggung tetep ndlidir teka menyang Base Camp GRASINDO Desa Kle­dung Kecamatan Kledung saben dinane sithike wong 30 munggah gunung Sindoro. Senajan nembe wae sing mung­­gah gunung Prau ing Kabupaten Wo­nosobo kesamber bledheg, saka  wong 11 sing mati 3, nanging remaja sing pancen seneng munggah gunung ora ngrewes  bab bledheg. Kanyatan saben dina akeh sing ndhaftar nyang Pos GRASINDO Kledung Temanggung.

Ketua Pos GRASINDO (Gabungan Re­maja Anak Sindoro) Tukijan marang pe­nulis Panjebar Semangat mratelakake, saben dinane ana wae sing munggah gunung Sindoro liwat Desa Kledung.  Yen dina Sabtu lan Minggu cacahe luwih akeh ketimbang dina liyane yakuwi antarane  wong 30 nganti 50. Kejaba dina kuwi mung wong 10 nganti 15. Rata-rata pan­cen remaja sing munggah Sindoro, la­nang wadon padha wae utawa imbang gunggunge.

Pos GRASINDO yakuwi minangka Base Camp kanggo pusat pendaftaran peserta sing arep munggah. Iki wajib tum­rap kabeh peserta sebab kanggo ngerteni data dhirine sapa wae lan ala­mate ngendi. Manut cathetane GRA­SINDO sing munggah gunung Sindoro teka saka maneka dhaerah njaban Te­manggung kaya ta, Bandung, Jakarta, Semarang, Garut, Tasikmalaya, Yogya­karta lan ana uga sing saka Jawa Timur. “Perlune ana cathetan iki kanggo nger­teni sapa wae sing munggah lan yen ana kacilakan bisa nggampangake olehe ngabari kalawargane”, ujare  Tukijan.

Nate uga wisatawan putri saka Malaysia teka menyang base camp Kledung iki nanging wurung munggah amarga ma­suk angin. Kanggo tamba kagole dhe­weke numpak ojek tekan Pos I banjur mudhun maneh nanging janji tetep arep teka maneh trus kudu bisa munggah. Numpak ojek sumadya  saben wektu, tekan Pos I adohe 1,5 km mbayare Rp. 15.000. “Yen munggah ora kena wong siji thok, ananging kudu ana kancane paling ora wong telu, sebab ning alas sawise liwat Pos I hawane wiwit adhem dadi yen salah siji masuk angin bisa katulungan kancane,” panjaluke petugas GRASINDO.

Munggah Sindoro kabagi ana 4 Pos ngaso. Yakuwi Pos I saka base camp mlaku 1,5 jam. Tekan Pos II Cawang mlaku maneh suwene 1 jam. Munggah tekan Pos III Seroto mlaku suwene 2 jam. Saka Pos Seroto tekan Pos IV mlaku 1,5 jam lan saka Pos IV tekan puncak Sindoro suwene 1,5 jam. Gunggung wek­tu munggahe 7,5 jam dene mudhune cu­kup 4,5 jam wis bisa tekan base camp maneh. Pesene petugas GRASINDO ati-ati yen arep tekan Pos II Cawang biya­sane peserta wis kesel trus bisa kela­ngan panas badhan. Tegese awake adhem njengkut kaya beku. Mula perlu sangu minyak angin kanggo ngolesi awak supaya anget lan wedang jahe.

 

Udan tetep nekad

Munggah Sindoro dhuwure 3.153 meter cocok kanggo sing lagi sepisanan munggah gunung. Saking semangate bocah-bocah adate angel dipenggak nadyan udan gerimis tetep nekat mlaku munggah paling ora tekan Pos I lagi leren yen udan. Sangu jaket lan jas udan iku kudu. Miturut “juru kunci” gunung Sin­doro iki, sasuwene GRASINDO madeg lan wis puluhan ewu cacahe sing mung­gah durung ana kasus kesamber bledheg nadyan udan utawa gerimis. Sindoro aman saka petir, nanging kudu tetep waspada yen udan ngati-ati aja sem­brana.

GRASINDO wis gawe tata tertib cacahe 16 sing kudu ditaati sapa wae sing arep munggah. Ing antarane ora entuk methik kembang Edehelweis, ora entuk pacaran apamaneh nganti kela­kuan mesum, ora entuk mbuwang sam­pah sembarangan, lan sapiturute. Kalebu larangan yakuwi yen musim udan sak­jane ora entuk munggah. Ananging ke­piye maneh pancen padha nekad. Mula diajab sing penting bekale komplit, ana panganan lan wedang sacukupe, obat-obatan ringan lan jaket.

Semangat lan rasa seneng yen wis tekan Pos IV. Kari munggah 1,5 jam ma­neh tekan kawah Sindoro. Nanging iki tanjakan lumayan dhuwur lan akeh wa­tune. Sak kiwa tengene akeh taneman lamtoro gung utawa kemlandhingan. Munggah maneh tekan padhang edhel­weis, iki tegese wis ngancik puncake Sindoro. Ana kawah cacah 2 sing siji bi­ya­sane ana banyune yen mangsa ren­dheng. Banyu kawah iki saka banyu udan sing ngembeng dadi kena kanggo masak yen pancen kepepet kudu nggodhog banyu.

Munggah Sindoro sakliyane liwat base camp Kledung uga bisa jalur liyane. Yakuwi jalur kebun teh Tambi Wonosobo. Jalur Sigedang, jalur Sibajak lan jalur Jumprit wilayah Temanggung. Sing ana base campme  mung ning Kledung. Ing kono uga ana pemandhu trekking yen di­butuhake kanggo ngancani lan man­dhegani bisa pesen ing base camp kan­thi biaya Rp 150.000. Sakrombongan bisa nggunakake jasa pemandhu trekking siji. Keuntungane yen nganggo pemandhu ora bakal kesasar lan luwih cepet sebab wis apal dalane.

Bebaya yen udan

Jenenge apes pancen ora kena ditolak. Mula GRASINDO gawe larangan kalebu yen udan ora entuk munggah iku duwe dhasar anane bebaya kesamber bledheg kaya nembe wae ing gunung Prau Wonosobo, 40 km adohe saka Kle­dung. Rombongan cacah 11 gawe ten­dha ing puncak merga udan. dumadaan listrik alam nyamber tanpa pamit, mati telu, sing 2 tatu  lan 6 ngalami shock.

Gunung Prahu saiki ditutup  semen­tara ora entuk munggah nganti cuaca apik lan ora ana bledheg sing mbeba­yani. Semono uga ing Gunung Sindoro nadyan ora ditutup, ananging GRASINDO ngajab supaya HP dipateni yen udan. Mergane sinyal HP bisa wae dadi alirane listrik alam sing ganas kuwi. Kayata ke­da­den ing Gunung Prau mau, nalikane padha ngeyub ing tendha, kabeh padha main HP ndilalah dadi dalan patine wong 3 kuwi. Pancen dudu HP sing nyebabake bledheg nyamber nanging kita kabeh bisane mung antisipasi bebaya bledheg.

Munggah ning puncak gunung ngendi wae mesthine duwe tujuan utama ya­kuwi nikmati pemandhangan alam pun­cak, nonton kahanan kawah mati, nonton gunung liyane, motret lan selfi sarta ora keri arep weruh mletheke  srengenge. Yen wis srengenge munggah lha gek padha wiwit mudhun gunung. Kejaba kuwi kandhane Tata (26) warga Te­manggung sing wis kasil munggah telung gunung, atine mongkog lan marem saben klakon tekan puncak. “Bisa kanggo critan pengalaman urip bisa ngadeg ing puncak gunung,” kandhane Tata sing uga wis nate munggah gunung Prau Wono­sobo. (Adipati Sindoro)

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya