SMA Negeri Taruna Nala
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 134 kali

Sapa wonge dadi wong tuwa sing ora kepengin anake ngangsu kawruh ing papan sing kawentar apik. Tambah marem yen bisa digulawenthah ing sekolah apik tur selaras karo pepe­nginane bocah. Apamaneh yen sekolah­ane apik, bocahe seneng, isih tambah antuk panggulawenthah bab urip mandhiri.

Salah sawijine sekolahan sing sarwa komplit kasebut mapan ing Jawa Timur, yaiku SMA Negeri Taruna Nala. Dumu­nung ing Jl. Tlogowaru, Kedungkandang, Malang. Udakara 8,8 km saka Alun-alun Merdeka Malang, bisa katempuh 24 menit numpak kendharaan. Kanthi wewangunan modern lan tingkat, nanging kinupeng kebon lan wit-witan gedhe, njalari ka­ton magrong-magrong ana­nging asri.

Ndhisike, se­ko­lahan iki mu­judake SMA Ne­geri 10 Malang. Kejaba ya pancen wis dadi seko­lahan favorit, SMA Negeri 10 nduweni asrama lan beasiswa kanggo sape­ra­ngan muride. Mula ya lumrah yen saperangan muride ana sing saka njaban tlatah Malang. Malah, ana sing saka njaban pulo Jawa. “Wektu iku ana saperangan murid sing mapan ing asrama, ana sing mulih ing ngomahe. Na­nging tata tertibe asrama isih ka­petung longgar,” jlentrehe Kepala Sekolah SMA Ne­geri Taruna Nala, Drs. Tri Suharno, M.Pd.

Wiwit taun 2017 malih dadi SMA Negeri Ta­runa Nala kanthi anane memitran karo TNI Ang­katan Laut. Mula, ing program panggulawen­thahe uga ana system semi ke­militeran. “Nalika iku ana murid-murid sing mau­ne SMA Negeri 10 ditanting, ge­lem apa ora yen dadi sis­wa kanthi program asrama lan ana semi kemi­literan,” kandhane pak Tri. Tibake meh kabeh ora nulak. Sing ora gelem gung­guge mung itungan driji. Sing ora gelem ora banjur diklemprakake ngono wae nanging digolekake sekolahan sing cocog. “Tegese, uga sekolahan kapetung favorit. Yen kepengin mulih nyang papan asale uga digolekake srana,” imbuhe pak Tri.

Bab kurikulum pawiyatan, SMA Negeri Taruna Nala padha karo sekolah negeri umume. Dadi ya pelajaran lan jatah jam ajare padha. Bedane, diimbuhi panggu­lawenthah semi militer lan kudu mapan ing asrama. “Saben esuk ana apel ba­reng. Sarapan, mangan awan, uga we­ngi, lan nyamikan wis dicepakake lan kudu gelem. Yen kepethuk guru utawa tamu kudu sikep hormat, yen tumindak salah kudu nglakoni paukuman,” imbuhe pak Tri.

Pradatan mangkono wis kabentuk wiwit calon murid iku nglakoni seleksi mlebu. Kejaba diuji kapinterane bab pelajaran, uga ana tes fisik lan wawan­cara. Nanging ora ngemungake iku wae, amarga kaprigelan lan kaluwihan uga digatekake. Fisik pas pasan, nanging yen kabukten prigel utawa tau dadi juara ing bab tinamtu, ya ditampa. Kepala sekolah lan guru-guru wiwitane ngira yen bakale luwih akeh calon murid lanang sing ndhaftar. “Nanging jebule meh padha gunggunge, semono uga sing ketampa,” pak Tri nerusake.

Sawise ketampa lan mlebu sekolah, para siswa dikarantina ora bisa ketemu kulawargane. Kejaba sekolah lan rutinitas semi militer, ya kudu ngumbahi dhewe, olah raga, lan njaga olehe memangan. “Wis mesthi ana sing kangen omah, susah atine, nganti sing lara. Nanging ora ana sing gugur, kabeh bisa kuwat tekan wektu karantina ram­pung,” critane pak Tri katon mongkog.

 

Parents day

Ya ing dina iku para murid lagi antuk kalodhangan kepethuk wong tuwane. Wis dirancang, ing dina kasebut bakale ana sing nyanyi, drama, lsp. Para murid sing wis wiwit kaben­tuk pradatane banjur padha ngrumangsani dhewe-dhewe. Sing maune seneng pedhes banjur ngilari, we­gah wegah tenan. “Alesane kepengin njaga swarane apik nalika pentas,” imbuhe pak Tri.

 Suwening suwe kabeh pakulinan iku wis dadi pra­datan. Malah ana sing ora gelem dikirimi panganan na­lika wayahe kepethuk kula­warga. “Anakku sing adate seneng jajanan, dakkirimi malah ditulak. Kandhane arep njaga olehe memangan, lan arep sregep olah raga,” critane Alifta Devi Arianti, salah sawijine ibune murid. Sanadyan maune krasa abot pisah karo anake mbarep, nanging Alifta meruhi anane owah-owahan sing becik. “Anakku dadi bisa ngajeni dhuwit lan barang, uga ajar kendel lan mandhiri. Kanggoku iku mbungahake banget, antuk pendhidhikan mental,” jlentrehe ibu peputra loro kasebut.

Bab sing dikandhakake Alifta selaras karo pangajape Pre­siden Joko Widodo nalika ngres­mekake SMA Negeri Taruna Nala. Panjenengane ngendika yen lulusan SMA Negeri Taruna Nala wis samesthine dadi Sum­ber Daya Manusia sing kuwa­litase top. Mula, kejaba pasinaon ing sekolahan, murid-murid uga giliran ambyur ing samadyaning kegiatan sosial klayan masyarakat.

Amarga kurikulum padha karo sekolah negeri mula ana pasinaon Basa Jawa. Sing mulang uga lulusan Pen­didikan Bahasa Jawa. “Kita ngutamakake guru sing lulusan S2 alias Pascasarjana,” pak Tri negesake. Dene gegayutan karo Basa Jawa, pak Tri dalah kanca guru nelakake yen mbesuke kepengin bisa anjangsana menyang Panjebar Sema­ngat, lan luwih seneng maneh bisa memitran nggawe kegiyatan bareng.

(lie)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!