Asian Games 2018 (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 126 kali

Kanggone aku kang warga Surabaya, eman banget dene Asian Games mau kok dudu Surabaya kang dadi kutha bagian Asian Games, nanging kok malah Palembang. Kamangka sarana olah raga ana Surabaya uga ora kalah karo Pa­lembang. Malah upamane sarana olah ra­ga mau kalah karo Palembang, mesthi ngu­paya supaya tetep Surabaya kang dadi ba­ge­yan kutha kanthi cara mbangun anyar. La yen dadi bageyan Asian Games, mesthi Pemerintah pusat bakal melu mbangun sarana liyane, kaya transportasi publik, sarana olah raga lsp.

Iku saumpama lo! Kaya rikala aku dadi panitia PON 2000 ana Jawa Timur, akeh Pem­da Kabupaten/Kota kang nawakake dadi bageyan PON 2000 mau. Kaya Jember dadi panggonan lomba sepedha gunung, Pasir Putih Situbondo dadi panggonan lom­ba layar lan selam, Kota Kediri lomba tenis meja, Kota Malang balap sepeda, Kota Batu lomba para layang, Sidoarjo kanggo pem­bukaan saengga saiki nduwe stadion kang cukup megah. Lan uga kanggo pertandi­ngan atletik. Ya tangeh lamun yen Sidoarjo ora melu dadi bageyan saka PON 2000 nduwe stadion kang megah kaya saiki. Malah stadion Sidoarjo ana lifte barang mligi kanggo tamu VIP.

Blajar saka PON mau, aku yakin yen sa­rana ana Surabaya bakal melu cepet ke­bangun yen dadi bageyan Asian Games 2018. Ora mung pembangunan fisik. Asian Games kang suwene luwih saka rong ming­gu mau bakal ditekani atlite, official lan uga tamu liyane mau rak ya  bakal blanjakake dhuwit kang ora sethithik. Saengga bisa ngangkat luwih cepet keuntungane ma­sya­rakat, saka ing donyaning bisnis wiwit kuliner, wisata lsp. Apamaneh yen para atlet, official, tamu liyane nduwe pengala­man kang becik, tembene rak ya bakal dadi wisatawan. Oraa antuk manfaat langsung, akeh manfaat liyane. Kaya pawarta bab Surabaya bakal terus digiyarake media sasuwene Asian Games mau. Wiwit media TV, Radio, cetak apa media anyar kaya in­ternet kang saiki lagi nge-trend. La yen bisa kaliput sawernaning media mau, padha karo iklan ora mbayar. Kamangka yen mba­yar ya mesthi larang. Lan durung tamtu asile becik kaya yen ana kegiatan pertan­dingan olah raga.

Lan maneh Surabaya SDM kang bisa nyengkuyung sukses pelaksanaan Asian Games akeh banget. Kaya wasit, panitia pertandingan lsp. Amarga apa? La Sura­baya rak ya nduwe pawiyatan luhur kang ana Fakultas Ilmu Keolahragaan kaya ana Unesa. Eman banget yen ora dimanfaat­ake. Dhosen lan mahasiswa kang wis ndu­we sertifikat bisa antuk pengalaman luwih akeh. Semono uga mahasiswane uga bisa dilibatake melu mbantu ana kegiatan Asian Games mau. Pengalaman mau gedhe ba­nget paedahe mungguhe kanggo Fakultas Keolahragaan mau.

Barang wis kebacut, nyatane Palem­bang kang saiki dadi bageyan salah sijine kutha kang dadi tuan rumah Asian Games, ya akhire Palembang kang saiki akeh ba­nget pembangunan sarana olahraga lan sarana liyane kanggo nyengkuyung Asian Games mau. Aku banjur kelingan rikala PON XVI dianakake ana Palembang tahun 2004, rikala aku isih dadi Kepala Dinas Infokom Prov Jatim uga dadi Humas Koni Jatim. Ana PON XVI mau kutha Palembang ditekani ora kurang saka 5660 atlet, 2830 ofisial, 1000 wasit lan 75 technical delegate. Iku mau gunggunge pawongan kang melu lang­sung suksese PON XVI. Durung para tamu lan kang bakal nonton.

Ya amarga dadi tuan Rumah PON mau, Pemda Prov Sumatera Selatan banjur ngembangake wewengkon sisihe Sungai Musi. Amarga kutha Palembang kang ge­dhe sisihe sungai Musi. Dene sisihe sungai Musi ora kurang. Yen kaya jambe sinigar kae, sisih tengen kuthane makmur dene sisih kiwane jian mung wujud rawa-rawa gambut. Ya amarga anane PON XVI mau sisih kiwane sungai Musi banjur dibangun komplek olahraga (kaya komplek olahraga Senayan jaman Bung Karno) la nana stadion Sriwijaya (Jaka Baring) kang megah. Sta­dion Sriwijaya klebu stadion internasional kang megah ing Indonesia.

Aku isih kelingan, amarga supaya we­wengkon mau cepet majune, asrama atlet PON XVI sengaja dibangun omah-omah kaya komplek omah saiki dening Pemda. Banjur omah mau sengaja dikreditake ma­rang PNS. Nanging sasuwene PON XVI omah mau kanggo atlet lan rikala PON XVI ditutup banjur dipasrahake marang kang nduwe. Saiki anane pembangunan kom­plek olahraga mau, wewengkon Jaka Baring dadi maju. Malah stadion kang megah mau uga dadi markase klub sepak bola Sriwijaya Fc.

Akeh banget manfaate yen bisa dadi tuan rumah utawa bageyan saka tuan ru­mah kegiatan internasional mau. Yen ora akeh manfaate tangeh lamun yen saben-saben arep nemtokake tuan rumah kegi­atan internasional kaya Asian Games mau mesthi banjur rebutan antarane negara-negara kang dadi anggota.

Bali marang Asian Games mau, kepriye supaya sukses? Ya sukses pelaksanaan, prestasi lan ekonomi. Pelaksanaan, tegese wiwit pembukaan nganti penutupan bisa sukses. Semono uga pelaksanaan pertandi­ngan. Sukses prestasi, tegese atlet-atlet kang melu tanding bisa antuk medali kaya emas, perak apa malah mung perunggu. Abot yen bakal ngalahake China, Jepang, Korea ngenani juara umum. Yen Indonesia bisa mlebu lima besar dakkira wis apik banget. Lan sukses ekonomi, tegese ana­ne Asian Games bisa ningkatake ekonomi masyarakat. Kareben sukses, mula Asian Games dudu mung tugase panitia, peme­rintah nanging uga tugase kabeh kompo­nen masyarakat. Yen Asian Games sukses, mesthi bangsa Indonesia bakal bombong. Nuduhake yen bangsa Indonesia sejatine bangsa kang gedhe padha karo negara liyane, mligine ing babagan olah raga. Wis samesthine kabeh kudu nyengkuyung Asian Games 2018 amrih sukses. Nuwun.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan