Parta Krama (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 72 kali

Mangko ta titah ulun kulup Kacanegara, racuten bramantyanira, ulun pribadi kang rawuh nedya paring nugraha marang jeneng sira. Apa marmane dene sira tumeka imbanging Mahameru lan andon yuda kalawan Dhadhungawuk iki mau kulup?”

Matur anoraga Sang Gathutkaca, “Dhuh Pukulun, wontenipun titah pujangkara pun Gathutkaca kumawantun ngambah sukuning Mahameru sarta padudon kalihan Dhadhungawuk awit awrat mundhi dhawuh­ipun Kanjeng Wa Prabu Ngamarta kinen ngam­pil mahesa ndanu pan­cal panggung sa­tus kawan dasa, ki­narya bebana dhaup­ipun Paman Premadi kalihan Wa Dewi Bra­tajaya.”

“Kulup Arimbatmaja wruhanira, mapan wus ginadhang kalamun kebo ndanu satus patang puluh iki pancen ulun cawisake minangka sarat sarana dhaupe kaki Parta kalawan nini Bratajaya. Marma ing dina iki uga sakehing kebo ndanu ulun pasrahake marang sira, giringen marang Ngamarta. Mbesuk tumapaking karya kena kanggo tuntunan marang Praja Dwa­ra­wati.”

“Dhuh Pukulun, kados pundi titah pu­jangkara saged nggiring ponang mahesa semanten kathahipun, awit sadaya sami kesit sarta giras mboten saged cinaketan jalma”.

“Aja was sumelang atimu kulup, awit saka palilah ulun, kebo ndanu kabeh iki bakal lulut marang sira. Kajaba kang saka iku, ulun kantheni Ditya Dhadhungawuk bareng salakunira.”

Risang Bimasuta ngaras padaning Hyang Indra saksana minta pamit, kanthi sukaning ndriya nggiring kebo ndanu pan­cal panggung marang Praja Ngamarta miwah Dhadhungawuk. Raden Gathutkaca lumaku aneng ngarsa kaapit-apit kanan kering dening kebo ndanu, dene Dha­dhungawuk lumaku aneng wuri. Mastuti dha­wuhe ingkang rama, Dyan Gathutkaca nedya mampir marang Pratapan Kendha­lisada, ngaturi ingkang wa Bagawan Anoman kinanthi menyang Ngamarta awit bakal sinaraya kinarya kusiring kreta kancana mbesuk temuning panganten.

Ngambali crita ing ngayun, lakuning Raden Premadi lan Ki Lurah Badranaya samana wis prapta Suralaya. Semar laju jumujug Kahyangan Jonggringsalaka, nemoni Hyang Pramesthi Guru. Dene Pre­madi tumuju Kahyangan Cakrakembang. Nalika kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Bathari Ratih lagi hanglaras resmining asmara, katon rerentengan runtung-run­tung angideri Taman Asmarabawana sar­wi ngalap sakaliring sari. Mesem Raden Premadi mulat dewa dewining asmara iku nedhenge alangen raras. Sang Parta nora age marepegi, amung dhehem-dhehem saka kadohan, njalari kagyat kang dendhe­hemi.

Klincutan Bathari Ratih, tumoleh wuri mulat ingkang prapta, sigra lumayu mre­pegi dununge kang………………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…