Cahya Nyalawadi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 148 kali

Mas Sri isih   dhelog-dhelog ing ngarep bengkele. Dheweke babar pisan ora ngira yen kedadeyan aeng kang mentas dialami iku nyata tenanan. Bola-bali Mas Sri njiwit lengene kanggo mesthekake yen dheweke ora lagi ngimpi. Bareng krasa lara, Mas Sri lagi yakin yen sing mentas dumadi iku pancen temenan.

Sinambi ngulur pikirane Mas Sri njupuk rokok sak ler. Rokok banjur diakep lan disumed. Kalane pucuke rokok wiwit kobong, dumadakan wulu ing githoke padha ngadeg. Ngrasa wektune  mapag Magrib, tur swasanane krasa ora kepenak, Mas Sri mutusake enggal nutup bengkele. Rampung nutup lawang bengkel Mas Sri banjur nemoni sisihane sing lagi ndulang anake umur pitung sasi.

“Mas, kok dingaren bengkele isih yah mene kok wis sampeyan tutup rapet. Gek yen taktamatne pasuryan sampeyan katon pucet. Sampeyan lagi gak penak awak apa piye?” takone Marni, sisihane.

Sadurunge mangsuli pitakone sisihane, Mas Sri nata ambegan dhisik sinambi nyusun ukara sing trep kanggo nerangake kedadeyan aeng kang mentas dialami.

“Ora ana apa-apa. Aku ya ora kena apa-apa. Ning ngene, Dhik, coba sampeyan melu aku dhisik!” pangajake Mas Sri.

Marni bisane mung manut. Dheweke ora takon bakal diajak menyang ngendi dening sisihane. Marni mung ngetut lakune sing lanang. Jebul papan sing dituju sisihane iku ruwang tamu omahe. Sadurunge miwiti ngomong, Mas Sri ngenepi lawang dhisik. Weruh lawang omahe ditutupi, Marni mbatin mesthi ana prekara wigati kang bakal dirembug ing sore kuwi. Sawise nutup lawang Mas Sri ngakon sisihane lungguh dhisik. Kebeneran anak sing mentas didulang wis turu, dadi ora ana sing ngganggu.

“Ngene, Dhik, aku arep ngomong. Jebul apa sing kok kandhakake kae tenan. Kedadeyan sing kaya mangkene iki ora kena dijarake luwih suwe maneh. Awake dhewe kudu golek srana amrih ora kedawa-dawa,” ujare Mas Sri.

“Kedadeyan sing endi, Mas? Gek awake dhewe kudu golek srana sing kepriye, aku kok isih durung mudheng marang sing sampeyan karepake,” wangsulane Marni.

“Sampeyan lak ngerti ta perkara aeng sing dialami dening sawetara tanggane awake dhewe? Sing kaya kok critakake wingi kae hlo.”

“Oalah, babagan dhuwit sing il….,” durung rampung anggone Marni ngomong Mas Sri aweh sasmita supaya ora dibacutake.

“Ssssstt…. Aja banter-banter. Lirih wae! Iya, perkara dhuwit sing ilang kae.”

“Dadi saiki sampeyan percaya tenan, Mas?”

“Iya, saiki aku lagi percaya. Sepurane yen wingi aku rangu-rangu marang critamu.”

“Ora dadi ngapa kok, Mas. Eh, sampeyan kok ujug-ujug dadi percaya ki ana apa? Mangka sampeyan wingi kukuh ora percaya marang critaku.”

“Sebab aku mentas ngalami dhewe.”

“Dadi sampeyan ya mentas kelang….”

“Hus, wis diomongi aja banter-banter kok. Lirih wae, mengko yen keprungu tangga ora kepenak.”

“Iya, Mas, sepurane. Sampeyan uga katut…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…