Gang Kulon Pager
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 230 kali

Rancangan wis mateng. Angen-angene wis nembus langit. Gang kulone pager mesthi kecekel tangan. Kepe­ngin ruh, sapa wonge sing gak blereng ndelok dhuwik. Suji tu­kang ojek. Mbel. Gak ngenyek rek. Apamaneh saiki gojek sing ong­kose luwih murah mblader. Pira oleh-olehane sedina? Isa gae nem­pur ae wis apik. Gemi bojone Suji. Arane thok Gemi, nyatane sik threthekan nyendhal dhuwik PKK.

Lek wis keturutan dadi weke, pager dibongkar, didadekna siji am­bek sing wetan, Gang dadi jem­bar. Ndhisik-ndhisik sing di­pikiri bisa ndang ndhuwiki omah nylem­pit. Panggonane mburi gak dadi apa. Pompung regane miring. Sing duwe botuh mbayari opera­sine bojo kenek ginjel. Dadi masi regane wis miring, sik isa mudhun maneh. Bareng wis didandani, kait eling lek sik ana sing dibotuhna maneh. Sing kape ngontrak ngarepna rodha pa­pat isa nganti ngarep lawang.

Karo mesam-mesem, ngempit dhu­wik sak gebok diwadhahi tas kresek potih, dheweke nggenthirit methuki Suji nang omahe. Batine wis yakin hola hokin. Wayahe kira-kira jam lima sore. Suji ka­te budhal nang terminal.

“Kape nakokna gang kulon pager,”  Mas Karsane ndhisiki omong karo nggle­thakna tas. Ora lali engak-enguk gang.

“Sing etan pager niku nggih wek kula”.

“Temenan?”

“Sertifikate enten. Pathokan watese sik mancep. Saksine enten sing sik orip.”

Eseme Mas Karsane tambah ketok mlengeh. Beneran. Beneran, batine ke­plok bokong. Lek pancen temenan, me­sisan olehe ndhuwiki.

“Timbang kok dol wong liya, tak dhu­wikane dhewe”.

Suji mencureng, Mas Karsane disa­wang wani. Tapi dadi bingung dhewe. Ngadhepi wong ngene iki pancen sa kre­potan. Omong kasar thithik, jare nyen­tak. Lek kesenggol jare dijongrokna. Niba golung-golung, terus merkarakna nang polisi. Laporan dipulasara. Buktine sikut ambek dhengkule bundhas getihen, di­tambah surat keterangan dhokter ba­rang.

“Kok culna pira?” sing kabelet nuku ndhesek. Ndelok Suji ngguya-ngguyu, Mas Karsane tambah melip angen-ange-ne, tambah kenceng karepe. Ru­mang­sane arek iki isa ditelukna. Alis kiwa te­ngene Suji tempuk dadi siji, bathuke njeng­kerut.

“Sing badhe nyade sinten?”

“Aku krungu-krungu.”

“Mboten.”

“Gak mok dol?”

Suji nggresah, wetenge muneg-mu­neg kudu mutah. Dhadha menthoke mbe­dhedheg. Terus njlentrehna lek jenate Mbah Sarimin……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…