Tapak Jangkah Leluhur (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 60 kali

Senadyan pidana saka Ratu Shima katone entheng parandene tumrap Akuwu Bambang dirasa abot. Dirasa abot amarga dheweke rumangsa ora luput. Kepriye teka bisa diluputake wong Aku­wu Bambang sumanggem ing ayahan. Rumeksa kawibawan Keling Kalingga? Ora narimakake lamun Ratu Shima dice­camah asmane sarta disawiyah pa­ngu­wasane dening Bentara Jalasena!

Oh, Akuwu Bambang malih tidha-tidha ngakoni menawa Ratu Shima iku ambeg adil.

Kanyata Ratu Shima wis dadi ble­reng merga kencar-kencare jeneng Sri Jayanasa. Raja Sriwijaya kang sakawit mung karajan cilik nanging kelakon ne­lukake karajan-karajan gedhe ing Swar­nabhumi. Kang temahane Ratu Shima ora wani teger, madhep mantep nga­dhepi Bentara Jalasena.

Jebul Ratu Shima pepindhane kaya wong nyigar pring. Kang sisih ngisor dipidak sakayange, dene sing sisih ndhuwur dijunjung sadhuwur-dhu­wure. Dupeh Akuwu Bambang mung jejer sawijining akuwu, banjur dipidak sakayange senajan bener. Selagine Bentara Jalasena kang pangkat dhuwur malah diumbulake senajan luput. Ah, apa ukum iku pancen kethul mendhu­wur nanging landhep mengisor???

“Upama emas, ingsun wis pirsa le­lere. Upama ngelmu ingsun wis pirsa ketatalane.

Tetela jeneng sira sakanca mula prajurit peng-pengan lan setya bekti marang ratu gusti,” pangandikane Ratu Shima natkala gumanti keprabone Prabu Kartikeya Singha. “Kanggo ngengentheng pakaryane Mantri Ring Sanagara, jeneng sira sakanca ingsun wisudha minangka akuwu. Kang darbe jejibahan rumeksa katentreman lan karahayone kutharaja Keling. Wigang: Akuwu Bambang, Panut: Akuwu Tulak, Radite: Akuwu Maja lan Sambada: Akuwu Dewandaru.

Mak nyut Akuwu Bambang kelingan wektu nampa wisudhan akuwu jamane semana.

Ngreksa kutharaja Keling iku ora je­jibahan kang entheng. Eling-eling Keling minangka punjer paprentahan negara Kalingga. Wis samesthine Keling banjur dadi sungsungane wong saka negara-ne­gara reh-rehan sarta wong-wong saka man­ca negara kang maneka warna bu­tuhe. Saka kabutuhan kang sambung lan tata kaprajan apa dene dagang layar nganti butuh plesiran, ropyan-ropyan.

“Hmh, apa Sri Ratu Shima pancen sengaja golek-golek kaluputanku? Rak wis dadi kalumrahan. Kanggo wong dhe­dhuwuran, ora kurang dalan golek lupute andhahanl

Akuwu Bambang nglocita. Panya­wange nglangut bebasan tanpa pagut, ndlajahi lakuning uripe ing mangsa-mangsa sing wis kawuri. Mbok menawa bisa ne­mokake deleg perkarane. Ana endi du­nunging kaluputane.

“Pidana sengker jroning Pakuwon ka­peksa kudu taktampa. Nanging ukara ‘so­wan becik, ora ya apik!’ iku sing banget nglarani ati. Oh, aku jebul wis bener-bener dadi wong ora kanggo ing Keling Kalingga kene. Sing entek-entekane aku mesthi bakal dicuthat kaya singgat!”

Wekasane Akuwu Bambang malah dadi…………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…