Gelar Budaya Prosesi Bobok Bumbung Nglunasi PBB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 191 kali

Warga desa Pesanggrahan Keca­matan Kroya Kabupaten Cilacap kang dipandhegani dening Kepala desa Sar­jo, padha ngulinakake nyimpen dhu­wit ing bumbung perlu kanggo mbayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ing saben taune. Merga anggone mbobok cele­ngan ing bumbung bareng-bareng, mula banjur dipahargya mawa adicara mi­rung­gan kang karan Gelar Budaya Pro­sesi Bobok Bumbung. Asile anggone mbobok bumbung iki banjur langsung kanggo nglunasi PBB, ngepasi dina nalika nampa SPPT saka kantor Pajak.

Desa Pesanggrahan dumadi saka rong dhusun yaiku Pesanggrahan lan Dukuh dumadi saka patang RW lan rolas RT kanthi pendhudhuk cacah 4.610 jiwa, kang panggaotane ra­cake dadi petani. Dene kuwajib­an pajeg kang kudu dibayar  taun iki kehe Rp. 38.238.318,-

Gelar budaya bobok bumbung taun iki disengkuyung dening Camat Kroya Drs. Mohamad Najib, MSi. Pancen digawe rame, regeng  lan semuwa kanthi maneka toto­nan kaya bazaar  pasar tiban,  pa­ge­­laran seni ebeg, slawatan, ma­neka dolanan bocah kaya benthik, genukan, gobag sodor, nggambar lsp. Uga dianakake sarasehan seni tradisional  kang dielono dening para tokoh adat, tokoh budaya, lan tokoh masyarakat liyane.

Minangka acara utama Kirab Bum­bung, bumbung celengane warga diwa­dhahi  jolen diwangun omah-omahan diirid warga kang padha menganggo sandhangan kejawen, mubeng desa. Iring-iringan dadi rame merga diregeng­ake karo maneka kesenian kang ana ing desa kono kaya ebeg, buncis, drumbend, gamelan cara balen, cowong. Saben jo­len diirid dening warga sa RT. Disedhi­yani  bebana  kanggo iring-iringan sing paling apik. RT 12 RW 4 kasil ngrebut hadiah utama. Acara kang dianakake saben taun iki narik kawigatene tangga kiwa tengen desa kang padha merlokake nonton lakuning acara.

Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman dalah Ketua tim Penggerak PKK Teti Tatto Suwarto Pamudji ginarubyug para Kepala dinas/badan wis padha  ngenteni irin-iringan ana ing balai desa. Para priyagung mau kapasrahan mbubak bumbung sing diwadhahi ana jolen siji mbaka siji genti genten wiwit jolen siji tekan rolas.

“Aku rumangsa bungah lan bombong  anane acara bobok bumbung sing mung ana ing desa Pesanggrahan, iki perlu diuri-uri amrih dadi asset wisata. Nyatane sing padha mirsani prosesi iki dudu wong Cilacap wae,” pangandikane Wakil Bupati nalika paring andharan.

Sing gawe gawok, awan kuwi digelar seni calung Banyumasan kang dige­byagake dening dosen lan mahasiswa ISI Surakarta kang dipandhegani dening Muriyah, S.Sen, Msn. Penonton digawe cingak marang lenggak lenggoke sepuluh penari kang dhasare padha sulistya ing war­ni. Katon kompak, rampak lan sigrak, kairing pangrawit kang isih mudha mudha taruna kang nyata wasis lan trampil.

Minangka panutupe acara, bengine dianakake pentas seni sintren lan kethoprak garapan sanggar seni Hangesti Laras de­sa Pesanggrahan kang ngge­byag­ake lakon “Korban Katres­nan”.

(Bambang Trijono, S)

 

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya