Stasiun Tawang, Tansah Keterjang Banjir Rob
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 201 kali

Menawa kita nginguk sejarah anane sepur ing Nuswantara, kutha Semarang klebu kutha sing paling penting. Amarga, 150 taun kepungkur, Semarang kutha sing pisanan dhewe duwe sepur, jalur sepur, lan stasiun sepur. Mula, menawa kita klinong-klinong ing Kutha Semarang, kita bakal nemoni akeh wewangunan lan tapak tilas sing gegayutan klawan sepur sing umure 100 taun punjul.

Wewangunan kasebut tekan saiki isih ana sing karumat kanthi apik. Salah sijine yaiku Stasiun Tawang Semarang. Bangunan nggembol sejarah duweke PT Kereta Api Indonesia kasebut, saiki dadi ‘land mark’, dadi tetenger Kutha Semarang.

Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno ngandhakake, jalur sepur sing sepisanan ing Semarang dibangun dening Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij (NIS), yaiku  perusahaan swasta duweke Walanda.

Miturut pratelane Djoko Setijowarno, stasiun sing pisanan dibangun yaiku Stasiun Samarang (wektu kuwi wong Walanda ngarani Semarang, Samarang). Stasiun paling tuwa iki  dumunung ing Pengapon utawa Tambaksari, Kelurahan Kemijen. Jalure yaiku Semarang-Tanggung (Tanggungharjo, Grobogan). Kanggo mbangun jalur kasebut, dibutuhake wektu udakara 3 taun suwene.

Sauwise rampung, jalur  kasebut banjur diresmekake taun 1867 dening Gubernur Jenderal Sloet van Den Beler. Jalure dawane udakara 25 Km, ngliwati stasiun-stasiun cilik kayata Stasiun Alastuwa, Stasiun Brumbung, lan Stasiun Gundhi.

Setaun sabanjure, ing taun 1868, jalur Semarang – Tanggung diresmekake kanggo ngangkut penumpang. Taun 1873, jalur Semarang – Tanggung ditambah nganti tekan Solo, malah wusanane nyambung tekan Kutha Ngayogya.

Jembare Stasiun Samarang jaman biyen luwih jembar dibandhingake klawan Stasiun Tawang saiki, amarga wektu kuwi Stasiun Samarang uga digunakake minangka dhepo lokomotif, dhepo gerbong, kantor, gudhang, lan fasilitas liyane. Taun 1914, akeh aktifitas ing Stasiun Samarang dipindhah ing Stasiun Tawang. Dene Stasiun Samarang mung digunakake minangka stasiun gudhang lan dhepo gerbong.

Karana bola-bali keterjang banjir rob, Stasiun Samarang dadi rusak. Wusanane ing taun 2008, dening Pamarentah Kutha Semarang, Stasiun Samarang resmi ditutup.

Djoko Setijowarno nambahake, satemene, jaman biyen sepur mung mligi ngangkut barang lan tentara, amarga luwih untung ketimbang ngangkut penumpang. Jalur sepur Semarang-Tanggung sabanjure sansaya ngrembaka lan mlebu ing pabrik-pabrik gula, primadhona ekspor wektu kuwi.

Lha, Stasiun Tawang sing dirancang dening Ir. Sloth-Blauwboer kasebut anggone mbangun rampung sasi Mei 1914, lan diresmekake tanggal 1 Juni 1914. Tanggal lan taun kasebut dipilih minangka monumen 100 taun negara Landa anggone merdika saka Spanyol, lan uga kanggo ngganteni Stasiun Samarang ing Tambaksari sing wis dianggep ora nyukupi maneh.

Bangunan inti lan desain Stasiun Tawang tekan saiki ora owah. Carik arsitekture gaya Indische. Dene bageyan pucuk bentuke kubah, nuduhake langgam arsitektur sing lagi ‘tren’ ing jaman kuwi. Bentuk lengkung lan persegi, akeh ngrenggani wewangunan Stasiun Tawang. Kanopi ing ngarep lawang mlebu nambahi macake stasiun iki. Kabeh mau tekan saiki isih karumat kanthi becik. Mula, kanthi lelambaran SK Walikota No 646/50/Taun 1992, Stasiun Tawang ditetepake minangka Bangunan Cagar Budaya sing kudu dilestarekake.

Emane, wewangunan sing gedhe ajine lan kebak sejarah kuwi dikuwatirake bakal rusak, kaya sing nemahi Stasiun Samarang. Kabeh mau karana banjir rob sing uga bola-bali nerjang stasiun iki. Maneka daya upaya wis dicoba, kayata nyiapake pompa 3 cacahe yen sakwayah-wayah banjire teka. Malah, rel sepur ing Stasiun Tawang uga wis didhuwurke 1,5 meter, amarga banjir sing sansaya mbebayani yen mangsa rendheng teka.

Kejaba iku, lapangan ing kidul Stasiun Tawang uga banjur dibangun Polder utawa blumbang gedhe. Kabeh upaya mau kanggo  nylametake Stasiun Tawang lan sakiwa tengene saka banjir rob.

Kahanan Stasiun Tawang nalika keterjang banjir pancen njalari kita ngelus dhadha. Banyu mlebu nganti tekan ngarep loket karcis, malah jero kantor uga klebon banyu nganti sak dhengkul dhuwure. Yen wis keterjang banjir, karyawan Stasiun Tawang gelem ora gelem kudu ngungsekake maneka peralatan kantor ing peron sing luwih dhuwur.

Miturut akademisi lan para winasis, Semarang sisih Lor, klebu uga ing laladan Stasiun Tawang, saben taun lemahe mudhun utawa ambles. Dr Ir Suripin MEng. njlentrehake, data pungkasan sing kasil diimpun nuduhake, ing laladan Semarang Lor,  lemahe mudhun antarane 0 nganti 14 cm saben taune.  Kayata, ing SPBU Kaliwiru 0 cm, Jalan Akpol 0,50 cm, Taman Diponegoro 0,54 cm, Lapangan Bayangkara 0,84 cm, Tugu Muda 1,54 cm, Stasiun Poncol 2,4 cm.

Isih miturut Dr Ir Suripin MEng., mudhune lemah uga kedadean ing Jalan Kolonel Sugiyono, yaiku 3,80 cm, Jalan Imam Bonjol 4,60 cm, Perumahan Semarang Indah, 5,00 cm, Jalan Ronggowarsito 5,27 cm, Tanggul BKB Tanah Mas 6,27 cm, lan Tanggul Kali Semarang 7,23 cm, Bolt B Sriboga Raturaya 13,50 cm lan Bolt T Sriboga Raturaya 14,43 cm.

Amblese Semarang sisih lor satemene wis neng ngarep mata. Menawa didelok saka alat ukur sing ana ing Stasiun Tawang 30 taun kepungkur, lemahe wektu kuwi isih 2 meter ing dhuwur lumahe banyu segara. Ananging saiki, Stasiun Tawang mbok menawa wis sak ngisore banyu segara. Mula, dudu barang sing nggumunake menawa bola-bali Stasiun Tawang iki keterjang banjir rob.

Sok ngonoa, tekan saiki Stasiun Tawang Semarang isih digunakake minangka stasiun utama kelas eksekutif lan bisnis. Saben taun, ora kurang saka 600.000 penumpang nggunakake stasiun tuwa sing tansah keterjang banjir rob iki. (Agung Hartadi)

 

 

 

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya