Isyu Penyerangan Ulama Ngganda Tujuwan Politik
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 63 kali

Jroning sasi Februari wingi isyu penyerangan ulama dening wong kenthir lan PKI bangkit maneh; pating sliwer sumebar ing jagad maya (medsos). Polisi nemokake bukti, saka 45 isyu mau sing bener mung 3, liyane hoax (dora) kabeh. Klompok Moslem Ciber Army (MCA) sarta Saracen sing dadi admin-e wis kepikut. Manut penyelidikan, kabar hoax iki ngganda tujuwan politik, sapa dhalange isih dilari.

POLITISI antagonis Fadli Zon minggu-minggu iki lagi udur karo pianis Ananda Sukarlan sarta Sekjen PSI (Par­tai Solidaritas Indonesia), Raja Juli Antoni. Wakil Ketua DPR kuwi nglaporake sakarone menyang polisi, amarga diang­gep mitenah awake sing bareng sak mobil karo sawening admin klompok MCA, tukang nyebar kabar hoax. Fadli njlentrehake liwat twiter, “Iku dudu admin MCA, ning pendukung Anies-Sandi dhek Pilgub DKI.”

Awale sing ndakwa pancen Ananda Sukarlan. Ning Juli Antoni melu nimbrung komentar, “@anandasukarlan akan dila­porkan ke polisi oleh tukang buat hoax tiap hari. Kita support bro.” Mesthi wae Fadli Zon saya kobongan jenggot, saeng­ga Juli Antoni melu dilaporake pisan. Nanging Sekjen PSI kuwi malah ngiwi-iwi. Ing twitere dheweke komentar nylekit, “Ralat: yg benar bkn buat hoax tiap hari. Tapi buat hoax minimal 3 kali sehari. Kayak minum obat.”

 

Fadli kaya bakul sarung

Fadli Zon mono pancen wis kalokeng­rat tukang ngritik, nanging bareng genti dikritik nguwong dadi melu mrekitik. Kaya-kaya sing paling bener sak nusw­antara kuwi mung dheweke dhewe. Ing ndalem kasus klompok MCA iki upa­mane, rikala polisi sengkud nangkepi sing padha darbe pokal, Fadli Zon malah nylekop, “Iki carane pemerintah mateni demo­krasi.” Dadi tumrap sapukawat Gerindra iki, swasana dadi saya panas dianggep gak masalah.

Kira-kira mengkono sikepe Fadli Zon. Kabar hoax MCA dibrastha polisi malah ora narimakake, awit tumrap dheweke: gawe kacone bebrayan kuwi mujudake perangane demokrasi. Tujune sing wong sak Indonesia sing duwe panemu kaya ngono mung titah sajuga: Fadli Zon. Lha yen ana 10 wae, apa ora gawe mawuting jagad temenan?

Polisi tim cyber crime Mabes Polri nembe iki pancen sengkud mbrastha para tukang nyebar pekabaran hoax. Ana sing pancen dadi pelaku utawa admin-e, ana uga sing mung melu-melu. Paling mrihatinake, ana uga oknum guru cacah 4 sing melu dadi bandane polisi. Ing atase guru sing kudune kritis nga­dhepi maneka warna isyu, malah-malah melu koplak nalare merga rasa sentimen agama.

Sajroning taun 2018 wae, wiwit Januari seprene wis kecekel ana wong 18. Sing wekasan polisi kasil mbekuk jaringan akun medsos sing dikendhaleni kelompok The Family MCA. Ora kurang saka wong 14 sing ditangkep polisi, an­tarane: ML (39) sawenehing karyawan kang ditangkep ana Jakarta, RS (38) uga sawenehing karyawan kang dicekel ing Bali, RC ditangkep ing  Palu, lan Yus sing ditangkep ing Sumedang, klebu dhosen pocokan UII, Tara Arsih Wijayani (40).

Kapolri Tito Karnavian nembe iki ngen­dikakake, saka 45 kabar penyera­ngan ulama, sing bener mung 3, dene sing 43 liyane hoax alias kabar nggeda­brus. Lumantar Kasatgas Nusantara Irjen Pol Gatot Eddy Pramono dadi luwih gamblang maneh. Jarene, pekabaran dora mau sengaja disebar kanthi tuju­wan politik. Kanthi isyu kasebut diajab masarakat dadi ora tentrem, kaweden lan wekasane dadi crah antarane kelom­pok siji lan sijine. Sapa sing ndhalangi, gaya Yogya apa Surakarta,  lagi dilari.

 

Teror marang ulama

Minangka guru lan dhosen sing ilmune luwih kinacek, mesthine luwih kritis ngadhepi isyu kang dumadi ing sakiwa tengene. Merga kakehan micin yen basane cah saiki, saka Banten uga diwertakake, oknum guru Yayi Haidar Aqua liwat akun FB Ragil Prayogo Hartajo nyebar kabar hoax yen ana 1,5 juta anggota PKI siap mbantai ulama. Temahane Haidar Aqua dicekel polisi ana omahe ing Rangkasbitung, Kab. Lebak. Yayi Haidar darbe pawadan, anane melu nyebar pekabaran mau amarga pengin ngelikake murid-muride ing SMA 1 Sa­jira, Banten supaya diwaspada bebaya laten komunis kang bakal timbul.

Guru SMA aran SF (35) saka Jl. KS Tubun, Taman Asri Baradatu, Way Ka­nan, Lampung, minggu kepungkur uga dadi pengewan-ewani kang wajib.  Lu­mantar akun FB “Sandi Si Kumbang” dhe­weke nyebar kabar hoax yen Megawati njaluk pemerintah nglarang adzan ing mesjid jalaran mbrebegi kuping. Bareng kasil ditangkep polisi, Pak Guru koplak mau ngaku yen dheweke entuk kabar sepisanan saka “Media Indonesia”. Tanpa dilimbang-limbang bener apa ora, langsung disebar menyang grup WA.

Isih ana 2 maneh oknum guru saka Banjarnegara (Jateng) sing ketliweng. Ning sing paling kenylung mbok menawa dhosen pocokan UII Yogyakarta Tara Arsih Wijayani. Ing atase sarjana S1, kok malah dadi sarjana senewen amarga gampang kebrongot kabar ora bener. Yen ndeleng umure lan anake wis gedhe-gedhe, randha wis ora kempling kaya Tara Arsih mau kudune pikirane wis menep. Sing dumadi malah kakehan reka melu-melu dadi anggota The Family Muslem Cyber Army.

Saka Polres Kediri uga dilaporake, Riyantono (50) asal Ngawi dadi urusan polisi dhek Senen (19/02) kepungkur, awit melu-melu nyebar kabar dora liwat medsos. Jarene pas arep nemoni kan­cane sing dadi ustadz ing Ponpes Al Falah Ploso Kediri, ditlikung uwong tangane lan banjur ditodhong peso. Bareng salah sawijining wong mau sim salabim ngebutake kacu, wush……wong tetelune mau ilang musna. Sawise didhe­dhes polisi, Riyantono waleh yen mung apus-apus. Wekasane dheweke ngrerepa njaluk ngapura marang para ustadz ing Ponpes Al Falah.

Sing lucu guru ngaji Rian Riana saka Desa Darmacaang, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis, Jawa Barat. Ing sakawit ngaku, pas mulih saka mulang ngaji ing mesjid Nurul Iman antarane jam 21.00 bengi, dheweke krasa didableg nguwong ge­gere, malah nganggo disetrum barang. Rian kontan “ngemasi”, eling-eling wis ana RSUD Ciamis. Ning bareng dipriksa polisi, mbalik rembug. Liwat surat pernyataan meterai Rp 6.000,- dheweke kandha yen sing ndableg dan nyetrum kuwi bangsane lelembut.

 

Saracen-MCA

Kaya dene cathetan polisi, wiwit Ja­nuari nganti pethite sasi Februari wingi, wis ana 45 kasus isyu penyerangan ulama. Wong edan sing ora ngerti apa-apa, melu dicathut dienggo ngramekake pekabaran hoax. Mangka sing jenenge wong edan temenan, yen ngamuk ya ora pilih-pilih. Ora perduli ustadz, ora perduli uwong salumrah, yen pas angot mesthi kontan diserang. Geneya isyu sing du­madi saiki milih ulama karo pesantren?

Kasatgas Nusantara Irjen Pol Gatot Eddy Pramono bali nemenake, sing dar­be pokal ngajak ora omah mau kelompok MCA sing tembayatan karo eks sindikat penyebar ujaran kebencian lan hoax Saracen, kabantu sawatara oknum ing Jatim, Jabar lan Banten. Ana 42 isyu sing mung pekabaran hoax klebu uga pa­warta sing diplintir kanthi nyebutake yen sing dadi korban mujudake ulama.

Pawarta penyerangan ulama kang temen-temen ana dumadi marang Umar Basri ing Cicalengka l, Jawa Barat; Pra­woto ing Bandung, sarta Hakam Mubarok ing Lamongan Jatim. Jawa Timur. Ewa semono polisi durung nemokake gandheng-cenenge antarane kedadeyan saka telung papan kasebut.  Semono uga sapa oknum sing dadi dhalang utawa sutradarane, durung kewiyak.

Sing wekasan, polisi kasil mbekuk Bobby Gustiono (34) ing wilayah Sumatera Utara. Bobby dinuga darbe tugas minangka admin ngiras-ngirus tim ‘sni­per’ MCA. Jejere admin dheweke kajibah ngemonah akun-akun MCA. Minangka ‘sniper’ tugase nyerang akun-akun kang dianggep mungsuh kanthi ngirimake virus kang ngrusak perangkat elektronik sing nampa, saengga klipuk ora bisa nglawan serangane MCA-Saracen.

Liwat penangkapan lan penindakan mau, wewaton bukti-bukti sing ana bisa digawe dudutan yen kabar teror ulama mau para pelakune ingh jagad maya pancen tansah sesambungan. Tuladha­ne, pelaku-pelaku sing manunggal jroning MCA kluster X, kanyatan ndhisike seka Saracen.

Ndulu pokale klompok MCA-Saracen, tugase polisi ngadhepi Pilkada Serentak Juni 2018 lan Pilpres-Pileg April 2019, saya abot. Jaman Pilpres 2019 bebrayan diracuni tabloid “Obor Rakyat”. Bareng saiki, rikala teknologi jagad maya sang­saya maju, kabar hoax liwat medsos dadi panganan sedina-dina.

Raja pekabaran hoax Jonru Ginting nembe iki wis divonis 1,5 taun ing Penga­dilan Negeri Jakarta Timur. Sedhela maneh kelompok MCA-Saracen sing kecekel uga bakal antri ing kursi ter­dakwa.  Nanging iku durung ateges yen gangguwan Pilkada lan Pilpres mbesuk wis sirna. Awit ana uga pehak sing terus kampanye bebaya laten PKI, nanging ana ngendi dunung lan dhangkane, gak bisa nyebutake. Dadi kaya wong tuwa medeni bocah “ana momok”, nanging momoke dhewe blangkonan apa jilbaban, ora nate weruh. n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!