11 - 17 Maret 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 113 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Swasana ora pesthi, njalari mangkel. Mula kudu asikep teges aja nganti anut grubyuk. Asil kang akeh ora ana cukupe anggone blanja brah-breh. Kasarasan digatekake, manuta marang dhokter kang paring usada. Kulawarga kudu kompak, aja katut omongan liyan.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Rancangan diterusake selaras kabisan panjenengan, aja nganti kalodhangan becik muspra. Sukses wis ngenteni, mung kari kepri­ye anggone panjenengan ngupadi. Memangan dijaga amrih tan­sah saras. Ora ana salahe ngirit, tinimbang tetuku barang kang ora perlu.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Akeh kapitunan, mula petungane ditliti maneh yen arep nindakake samubarang. Pamikiran saka liyan dilelimbang tenanan, aja nganti njalari sansaya ruwet. Tenaga aja diforsir. Ngirit, aja tetuku sing ora patiya perlu. Kudu tansah wening lan sareh amrih kulawarga harmonis.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Nasibe mujur. Nanging aja banget njagakake marang pitulungan liyan, tinimbang gela. Sanadyan rejeki lancar, yen ora bisa ngirit bakale ruwet. Ora becik nyimpen lara ati, mundhak dadi pepalang. Anane pehak katelu malah njalari luwih raket marang pacangan.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Sanadyan dalane kepener mulus, nanging kudu tansah waspada. Ora perlu anut grubyug omongane liyan. Anggone srawung uga diwatesi, ora perlu raket banget. Mundhak njalari gela yen ana tumindak kang ora rena ing ati. Watak brah-breh isih perlu dikendhaleni.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Rancangan lan gegayuhan kapendhem bisa wiwit ditindakake. Pengalaman pait dina kepungkur aja nganti kedawa-dawa. Sanadyan rejeki akeh, aja brah-breh. Yen rangu-rangu aja kesusu ngetokake dhuwit, mundhak ruwet ing pungkasane. Emosi dikendhaleni.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Kalodhangan becik tinarbuka, mula eman-eman yen mung leda-lede. Kudu gumregah tumandang gawe. Kang diarep-arep kelakon, saengga antuk imbuh rejeki. Kasarasan apik, nanging anggone memangan dijaga. Yen gelem sareh, saweneh padudon bisa diendhani.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Swasana ing pakaryan rada panas. Yen ana swara werna-werna aluwung mungkur. Ora perlu dilanggati. Anggone memangan sing ngandhut lemak dilongi. Yen dhuwit pas-pasan, disumenekake dhisik anggone arep tetuku. Masalah kulawarga dirampungake klayan pacangan.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Ngati-ati lan waspada, amarga ana kang nduweni sedya ala. Aja nglanggati lan aja tumindak grusa-grusu. Digatekake kanthi per­mana luwih dhisik. Anggone memangan kudu tliti, sing sehat lan resik. Rejeki durung mbayu mili, isih akeh bab kang kudu dievaluasi.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Gagaling dina kawuri kena kanggo pancadan milih strategi ing sabanjure. Njaluk panemu wong liya kang wis kasil. Olah raga iku becik, nanging dilarasake klawan kahanane awak. Aja diforsir. Isih kudu ngirit yen kepengin tentrem lan ora puyeng ing tembe mburi.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Sanadyan pepalang wis sumingkir nanging isih perlu waspada. Aja gampang percaya kandhane liyan yen ora ana bukti nyatane. Wek­tune ditata, amarga pakaryan sansaya akeh. Mlebu metune dhuwit uga dikontrol. Kahanan kulawarga kang harmonis kudu tansah dijaga.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Minggu iki bakale akeh kang nawani obyekan. Nanging aja kapilut bab kang durung bisa dipesthekake, mundhak malah muspra pung­kasane. Akeh kalodhangan entuk bebathen. Badan kang saras temtu nyenengake, mula ngrumat awak ora ana salahe.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…