11 - 17 Maret 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 13 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Swasana ora pesthi, njalari mangkel. Mula kudu asikep teges aja nganti anut grubyuk. Asil kang akeh ora ana cukupe anggone blanja brah-breh. Kasarasan digatekake, manuta marang dhokter kang paring usada. Kulawarga kudu kompak, aja katut omongan liyan.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Rancangan diterusake selaras kabisan panjenengan, aja nganti kalodhangan becik muspra. Sukses wis ngenteni, mung kari kepri­ye anggone panjenengan ngupadi. Memangan dijaga amrih tan­sah saras. Ora ana salahe ngirit, tinimbang tetuku barang kang ora perlu.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Akeh kapitunan, mula petungane ditliti maneh yen arep nindakake samubarang. Pamikiran saka liyan dilelimbang tenanan, aja nganti njalari sansaya ruwet. Tenaga aja diforsir. Ngirit, aja tetuku sing ora patiya perlu. Kudu tansah wening lan sareh amrih kulawarga harmonis.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Nasibe mujur. Nanging aja banget njagakake marang pitulungan liyan, tinimbang gela. Sanadyan rejeki lancar, yen ora bisa ngirit bakale ruwet. Ora becik nyimpen lara ati, mundhak dadi pepalang. Anane pehak katelu malah njalari luwih raket marang pacangan.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Sanadyan dalane kepener mulus, nanging kudu tansah waspada. Ora perlu anut grubyug omongane liyan. Anggone srawung uga diwatesi, ora perlu raket banget. Mundhak njalari gela yen ana tumindak kang ora rena ing ati. Watak brah-breh isih perlu dikendhaleni.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Rancangan lan gegayuhan kapendhem bisa wiwit ditindakake. Pengalaman pait dina kepungkur aja nganti kedawa-dawa. Sanadyan rejeki akeh, aja brah-breh. Yen rangu-rangu aja kesusu ngetokake dhuwit, mundhak ruwet ing pungkasane. Emosi dikendhaleni.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Kalodhangan becik tinarbuka, mula eman-eman yen mung leda-lede. Kudu gumregah tumandang gawe. Kang diarep-arep kelakon, saengga antuk imbuh rejeki. Kasarasan apik, nanging anggone memangan dijaga. Yen gelem sareh, saweneh padudon bisa diendhani.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Swasana ing pakaryan rada panas. Yen ana swara werna-werna aluwung mungkur. Ora perlu dilanggati. Anggone memangan sing ngandhut lemak dilongi. Yen dhuwit pas-pasan, disumenekake dhisik anggone arep tetuku. Masalah kulawarga dirampungake klayan pacangan.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Ngati-ati lan waspada, amarga ana kang nduweni sedya ala. Aja nglanggati lan aja tumindak grusa-grusu. Digatekake kanthi per­mana luwih dhisik. Anggone memangan kudu tliti, sing sehat lan resik. Rejeki durung mbayu mili, isih akeh bab kang kudu dievaluasi.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Gagaling dina kawuri kena kanggo pancadan milih strategi ing sabanjure. Njaluk panemu wong liya kang wis kasil. Olah raga iku becik, nanging dilarasake klawan kahanane awak. Aja diforsir. Isih kudu ngirit yen kepengin tentrem lan ora puyeng ing tembe mburi.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Sanadyan pepalang wis sumingkir nanging isih perlu waspada. Aja gampang percaya kandhane liyan yen ora ana bukti nyatane. Wek­tune ditata, amarga pakaryan sansaya akeh. Mlebu metune dhuwit uga dikontrol. Kahanan kulawarga kang harmonis kudu tansah dijaga.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Minggu iki bakale akeh kang nawani obyekan. Nanging aja kapilut bab kang durung bisa dipesthekake, mundhak malah muspra pung­kasane. Akeh kalodhangan entuk bebathen. Badan kang saras temtu nyenengake, mula ngrumat awak ora ana salahe.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…