Nyi’ing Wulandari
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Roman Remaja - Dibaca: 110 kali

Yen nyawang tingkahe kancaku siji iki kelingan muzdalifah, pelawak manis saka stand up comedy. Praupane manis nanging polahe mesthi gawe wong ngguyu mbok menawa pancen sifate humoris senajan miturutku aneh. Jeneng asline Wulandari utawa diundang Wulan. Nanging amarga polahe sing aneh, mula dak wenenehi tambahan jenenge dadi Nyi’ing, tembung cekakan saka nyeleneh lan sinting. Dheweke sakjurusan karo aku, dadi saben dina mesthi ketemu.

Geneya polahe kok daksebut aneh? Pancen iya. Nalika budhal kuliyah dheweke ora isin nggawa vespa tuwa sing unine wis cempreng. Utawa kadhangkala malah nggawa motor ninja sing biyasane kanggo cah lanang. Ning kelas uga aktif nang presentasi lan kadhangkala gawe pemateri kanthi kukur-kukur sirah. Kancane uga akeh amarga saka sifate sing grapyak tur loman marang sapa wae. Saliyane kuliyah dheweke uga nyambut gawe nang bengkel duweke bapake. Ora risi senajan tangan lan pipine kadhang kena oli, utawa kudhunge gobyos amarga kena kringet. Wah jiian tenaga cewek iki pancen rosa memper srikandhi.

Awan kuwi aku lan Nyi’ing menyang perpustakaan amarga ana tugas presentasi kanggo minggu ngarep. Hadhuuuh wis kuliah nganti meh setengah dina ditambah weteng durung kelebon sega kawit isuk ndadekake lakuku kaya prajurit kalah perang. Nyi’ing sing weruh polahku mau mesem lan nggeblog pundhakku banter.

“Iii cah lanang kok mlakune lemes banget.”

“Piye ora lemes Lan? Kuliah kawit mau isuk kathik durung kelebon upa yahmene rung rampung-rampung uga!” wangsulanku.

“Mula ta kulina pasa Senin Kemis, ben kuwat ngadhepi kahanan kaya ngene.”

“Haesh aku ra butuh ceramahmu ustadzah, butuhku ndang mari nggarap tugas ben ndang isa andok nang warung sotone cak Dhofir.”

“Aku ditraktir pisan ya? Hehehe…” Aku mung manthuk lan dheweke mesam-mesem.

Sinambi nggarap tugas, embuh kesambet setan saka ngendi aku ujug-ujug kepengin ngajak guyon Nyi’ing.

“Eh Wulan aku oleh takon pora?”

“Takon apa Fian? Nomer sepatu? Arep traktiran sepatu ya?” tandhese.

“Awakmu kan manis, pinter lan sregep nyambut gawe…”

“Aiiih gombal, sepurane dhuwit koinku entek lho,” punggele.

“Piye yen awak dhewe........... ta’aruf? aku kepengin keluarga awake dhewe saling kenal.”

Nyi’ing njomblak lan nyawang aku ora kedhep rada suwi nganti aku salah tingkah. Ora let suwe dheweke mesem.

“Yoh enteni wae tanggal maine oke?”

Aku mung manthuk lan dumadakan ana hawa adhem ngelus-elus githokku nganti mrinding. Dudu saka temperatur ac ruwangan lo, tapi embuh ana apa iki. Ah tapi iku mau mung guyonan kok.

Patang wulan candhake...

Aku raup kaping telu kanggo ngilangna ngantuk amarga sewengi natas ngrampungna pesenan undhangan sunat. Pancen saliyane kuliyah aku uga nyambut gawe sampingan nang percetakan. Senajan aku anak ontang-anting nanging perkara dhuwit jajan lan tuku bensin aku pilih golek dhewe. Mulih saka kios lakune Vixionku ora banter amarga isih rada ngantuk. Tekan ngarep omah rasa pegelku dumadakan ilang weruh ana mobil Grand Livina werna silver cacah loro mandheg, lamat-lamat keprungu swara wong guyon saka ruwang tamu. Ora mbuwang wektu aku enggal mlebu omah.

“Assalamualaikum….”

“Waalaikum salam, lha iki mas anakku lanang Fian, mentas nglembur mau bengi,” wangsulane bapak sinambi nggeret tanganku dikon lungguh ing cedhake.

“Wah yen kerjane semangat ngene tandhane calon suami sing apik iki…” kandhane tamu mau.

Saiki aku lagi dhong, jebul sing ana ruwang tamu iki Nyi’ing lan keluarga-ne. Ana wong cacah wolu ing kunu. Penampilane arek iku dina iki uga jiiian beda banget, manis lan endah disa-wang. Nanging ana perlu apa ya? Gage Nyi’ing tak kodhe supaya metu sedhela. Karepku dakajak ngomong sedhela ana njaba. “Wulan ana apa iki? Kok keluargamu padha mrene?” pitakonku bingung.

“Lha sing patang wulan kepungkur ngajak ta’aruf antar keluarga sapa? Kan awakmu ta?” wangsulane nyantai.

“Adhuuh piye iki. Biyen kae aku mung….”

“Ora serius? Awakmu kan weruh yen perkara ibadah ora kena kanggo guyon,” sambunge kanthi pandulu sing cereng.

“Wis, saiki ayo mlebu kanggo nentokake tanggal akad nikahe awak dhewe!”

Hawane ruwang tamuku krasa anyes ndadekake githokku mengkirig, apamaneh tanggal akad nikah wis ditentokake. Aku ora ngira Nyi’ing sing seneng slengekan iku jebul uga serius ing masalah ibadah. (Hario Bachtiar Muslim)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya