Asem Jawa Bisa Kanggo Tamba Warna-Warna
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kasarasan - Dibaca: 183 kali

Asem Jawa (Tamarindus Indica, Linn) mujudake tanduran tropis. Wite gedhe, dhuwur bisa nganti 10-20 meter. Ing bumi Nuswantara sa­liyane ing alas lan pategalan, asem Jawa Akeh-akehe tinemu ing dalan-dalan mi­nangka tanduran yub-yuban. Pang-pa­nge kuwat tur wuled nyangga godhong kang ngrembuyung ketel. Kanggone manuk ocehan, pang wit asem padha digoleki, mung saperlu kanggo plangkringan ingon-ingone.

Rasane wohe pancen pa­dha karo jenenge (kecut). Umume rasa kecut ndadek­ake kurang kepranan. Na­nging, kecute asem Jawa kang marahi sedhep marang sambel pecele Mbok Sadur (ku­liner Semarang) sing njalari Pak Ganjar Pranowo dadi pelanggane. Inggih mboten Pak Gubernur.

Malah ing tlatah Kedungjati (Grobo­gan) sapiturute, godhong asem Ja­wa kang isih pupus (si­nom) bisa nam­bahi sedhep rasane bo­thok yuyu sing lagi ngglemburi. Didhahar karo sega anget, lawuh krupuk gendar Salatiga wis jan nyamleng tenan, nga­lahake warung sea food ing ngendi wae.

Asem Jawa miturut warga karang pa­desan nduweni kasiyat warna-warna. Kawruh kuwi asale saka para pinisepuh kang tinular saka mbah buyut kang ti­narbuka mring sapadha-padha. Gedhe cilike bisa kanggo nambani lelara asma, watuh ngikil, rematik, adhem panas, nganti kecokot kewan mawa wisa.

 

Back to nature

Miturut para winasis akeh kang nyengkuyung back to nature (bali me­nyang alam) ing babagan pengobatan, kosmetik apadene dhaharan lan unjukan. Kanggo obat tradhisional ora remeh (kampungan), malah mujudake alter­na­tif kanggo njaga urip kang bagas waras. Mung emane, kanoman saiki akeh sing ora paham jenenge tetuwuhan lan pigunane kanggo kasarasan. Upamane ngerti wujude, nanging ora ngerti je­nenge lan paedahe. Semono uga su­walike.

Manut cathetan sejarah, terapi (pe­ngobatan) kang migunakake gegodho­ngan, kliko, uwoh sarta oyod tetuwuhan wis ditindakake sadu­runge Masehi. Pancen racik­an obat tradhisio­nal kang dipercaya bisa ma­rakake saras kasebut akeh sing durung liwat panaliten (uji klinik) saka kang kawogan. Dadi, dhasare ya mung saka pengalaman turun tumurun kang diwa­risake para leluhur.

Binarung kemajuwan ing babagan ilmu pengetauan, pangerten tetuwuhan kang pinercaya ngandhut bahan obat tansaya kondhang, lan aman dikonsum­si. Beda karo obat-obatan kimia kang kita konsumsi terus-terusan ing wektu kang suwe.

 

Tamba teka lara lunga

Kanggo kang nandhang lara asma sing ambegane kaya ngemut sempritan ngak-ngik, aja cilik ati. Mundhuta kliko wit asem Jawa ambane kira-kira rong nyari. Sawise perangan njaba sing kasap dibuwang, nuli digodhog nganggo banyu saliter. Ditambahi adas pulowaras sa­cukupe. Sawise umob, disaring dadi rong gelas blimbing. Bisa diunjuk esuk lan sore.

Watuk ngikil uga bisa disranani kla­wan nyepakake asem Jawa telung ler, ditambah godhong Saga setengah ge­gem. Digodhog nganggo banyu 4 gelas nganti umob. Sawise disaring dadi sa­gelas lan bisa diunjuk kaping pindho wayah esuk lan sore bubar dhahar.

Kanggo kang nandhang lara rematik kudu sabar anggone mborehi pener sing linu-linu, adate ing pa­pan persendhian. Mun­dhuta godhong asem Jawa uda­kara sa­ge­gem, ditam­bahi klungsu (isi woh asem) 3-4 iji. Go­dhong lan klungsu ka­sebut nuli di­dheplok nganti alus, nuli dibo­bok­ake ing pang­go­nan kang linu mau. Ditindakake wa­yah esuk lan sore sabubare siram.

Asem Jawa pranyata uga bisa nya­rasake lara sariawan. Asem Jawa rong ler lan temulawak sajempol ditambahi gula klapa sacukupe banjur digodhog nganggo banyu 4 gelas nganti umob kari sagelas. Sawise disaring bisa kaunjuk wayah sore.

Yen panjenengan lagi apes dicokot utawa dientup kewan mawa wisa, ora susah bingung. Cukup cepakake klungsu 4-5 iji, lenga kayu putih lan kain kasa. Kain kasa sing wis ditelesi minyak kayu putih enggal ditutupake ing panggonan sing tatu. Klungsu dikumbah resik banjur didheplok alus banjur diuwur-uwurake ing perangan sing abuh.

Menawa panjenengan isih sumelang, bisa enggal tindak puskesmas apadene klinik supaya enggal diusadani. Nuwun.

n (FX Suyatno)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!