Asian Games 2018 (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 72 kali

Suk tanggal 18 Agustus 2018 - 2 September 2018 Indonesia bakal nduwe gawe inernasional gedhe yaiku dadi tuan rumah Asian Games 2018 kang kaping XVIII. Pesta olahraga inter­nasional ing kawasan ASIA bakal dies­tre­ni ora kurang saka 45 negara. Lan jum­lah atlet kang bakal teka ngestreni pertandhingan 15.000 atlet. Durung para pelatih, official, penggembira lsp. Mula event Asian Games kang ditekani semo­no kehe atlit, official, pelancong lsp mau kudu dimanfaatake kanthi becik. Supaya para tamu Asian Games mau betah ana Indonesia lan bisa blajakake dhuwite. La yen olehe blanja akeh rak ya mutere dhu­wit ana Indonesia tansaya cepet lan bisa nguntunge masyarakat Indonesia.

Durung nama Indonesia bakal luwih kawentar amarga dadi tuan rumah mau. Amarga apa? Rak ya kabeh media kang ngestreni Asian Games mesthi ngirim war­tawan kanggo ngliput kegiatan mau. Lan kang diliput mung pertandhingan olah ragane wae. Biasane kang diliput uga destinasi wisata, kuliner, panggonan blanja lan kang unik-unik liyane.

Mula pesta olah raga kaya Asian Ga­mes 2018 mau kudu bisa dimanfaatake dening pemerintah, wirausaha, media, ma­syarakat lsp. Supaya bisa menehi dam­pak kang gedhe, tumrap ekonomi, wisata, lsp. Amarga event kaya Asian Games mau klebu langka. Indonesia dhe­we wis kaping pindho bakale dadi tuan rumah. Sepisan rikala isih jaman Bung Karno tahun 1962 Indonesia dadi tuan rumah Asian Games kang kaping papat. Salah siji tinggalane rikala dadi tuan ru­mah Asian Games 1962 mau yaiku kom­plek olah raga Senayan. Aku isih keling­an, komplek olah raga mau bener-bener mongkogake. Akeh gedhung olahraga ana komplek Senayan. Lan ya isih omber kanggo kegiatan olah raga. Nanging emane komplek olah raga Senayan mau saiki wis akeh kang wis alih fungsi. Ana hotel, mall, kantor pemerintah lsp. Eman banget, kena ngapa kok bisa alih fungsi kaya mengkono.

Aku yen liwat Senayan mesthi nge­man banget, komplek olah raga kang diga­gas Bung Karno mau, saiki kok kaya alih fungsi. Jian eman banget. Sing salah iku dudu mung pemerintah kang wis me­nehi idin mbangun gedhung kang kaya ora ana gandheng cenenge karo olah ra­ga, nanging uga pengembang utawa wirausaha kang mung mburu untung tan­pa ana rasa handarbeni yen Senayan iku wiwit biyen kanggo komplek olah ra­ga. Kok ya ora gelem golek panggonan liyane.

Rasa cuwa mesthi thukul rikala ana event akbar olah raga kaya Asian Games 2018. Yen komplek olah raga Senayan ora alih fungsi kaya saiki, lan malah kom­plek Senayan dadi komplek oleh raga ka­ya kang digagas biyen, kita kabeh mesthi luwih mongkog  nduwe komplek olah raga kang ora kalah karo negara liyane. Lan ya cita-cita gawe akbar pesta olah raga kaya Asian Games  kang diajab bisa ngluwihi Asian Games ana Guanzhou 2010 China bisa kasembadan. 

Nanging emane, Asian Games kang mung kari nem sasi mau lan fasilitas olah raga kang uga wis wiwit rampung olehe mbangun apa renovasi kaya Gelora Bung Karno dirusak rikala ana final sepak bola piala Presiden kepungkur. Kang dirusak ora mung kursi, nanging uga fasilitas liya­ne uga dirusak dening supporter. Malah ana piala Presiden mau ana kedadeyan kang banjur dadi masalah ana media. Gubernur DKI kang ora dikeparengake ngampingi Presiden olehe nonton lan penyerahan piala dening presiden. Eman banget, kedadeyan mau aja nganti uga kedadeyan ana ing pesta olah raga kaya Asian games. Bakal dadi kuceme bangsa Indonesia. Cita-cita Asian Games bisa ngluwihi  Guanzhou tahun 2010 ora bakal kasembadan. 

Kamangka dana triliunan wis disokake  dening pemerintah kanggo renovasi Ge­dung Olah raga Bung Karno mau. Luwih saka Rp 800 miliar. Gedung kang megah mau dadi rusak. Kamangka olehe reno­vasi, uga kanggo nyiapake Indonesia ngadhepi Asian Games. Mula kedadeyan mau kudu dadi cathetane panitia Asian Games. Ora mung gedhung Gelora Bung Karno Senayan. Uga gedhung kanggo pertandhingan oleh raga liyane. amarga ana Asian Games mau ora kurang saka 44 Cabang Olahraga kang ditandhingake. Saora-orane kabeh mbutuhake fasilitas kaya gedhung.

Amarga ya semono akehe cabang olah raga kang bakal ditandhingake, mu­la ora mung Jakarta kang bakal dadi ku­tha kanggo panggonan adu prestasi. Na­nging uga kutha Palembang. Malah amar­ga Jakarta dhewe ora bakal ke­cong­gah, mula ana cabang liyane ke­peksa dianakake ana Provinsi liyane kaya Banten, Lampung lan Jawa Barat.

Kanggo nyengkuyung supaya Asian Games 2018 sukses, ora mung fasilitas olah raga kang dibangun. Nanging uga fasilitas liyane uga dibangun. Kaya kereta menyang bandara, bis kota lan fasilitas liyane. Emane kereta metro kang dikebut durung bisa dadi. Kereta metro kang aran Mass Rapid Transit (MRT) kaya ku­tha gedhe ing negara maju lan keretane le­wat terowongan isih proses. Mesin bor kang diwenehi tetenger dening Presiden Jokowi “Antarejo” awan bengi ngebor kanggo rel kereta pranyata mbutuhake wek­tu rada suwe. Endah apike yen ke­reta MRT mau bisa rampung lan bisa kanggo nyengkuyung pesta akbar kaya Asian games mau. Nanging ora dadi apa, yen kereta metro mau dadi, kang mesthi bisa dadi alternatif masyarakat Jakarta kang lelungan. Bisa milih bis, kendharaan pribadi apa kereta mertro mau. (ana candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan