Jebule Dhuwite Palsu...
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 263 kali

Kaki Bawor karo Bau Nasiran agi jagongan medangan nang warunge Kaki Narso, nyambi dopokan karo sing duwe warung, ngo­brol ora genah sing dirembug karo guyon. Ujug-ujug Darman Betor teka karo ngelapi raine sing godres kringet, ambegane ke­ton ngongsrong, langsung srog njagong njejeri Kaki Bawor, ka­ro aba maring Kaki Narso, “Es teh gelas gedhe, Kakine,” njuran ngomong ngresula, maring Kaki Bawor, “Dhuh, inyong agi apes, Ramane.”

“Eh, sabar, sing aso, Man. Gole ngomong, ambegane ditata dhi­sit,” ujare Kaki Bawor karo ngepuk-epuk pundhake Darman Betor.

Kaki Narso gagehan gawe es teh nganggo gelas gedhe, njuran diulungna maring Darman Betor, sing nampani langsung diinum dhisit nganti meh entong telung prapat gelas, njuran njaluk jog maning maring Kaki Narso, sadurunge gelase diselehaken nang meja. Bar nginum kayonge Darman Betor awake krasa seger, dadi bisa mandan aso.

Sing cluluk dhisit malah Bau Nasiran, “Bujug buneng... Seh, ngonggor temenan kuwe. Rika kuwe mikine anu sekang ngendi jane? Ujug-ujug sambat ngresula maring Rama Bawor. Anu apes kepriwe, koh? Jajal crita sing genah.”

Sadurunge wangsulan Darman Betor unjal ambegan dhisit, “Kiye miki genahe inyong nembe sekang Kantor Polsek, lapuran.”

Sing krungu padha kaget, “Anu ana perkara apa, denenga mawi tekan kepolisian barang?” takone Kaki Bawor mandan nyereg.

“Kaya kiye, Ramane, inyong wis ana semingguan kiye gole andong betor tek lakoni nganti tekan tengah wengi. Abote nggo nyukupi butuh. Lha, mau mbengi inyong entuk penumpang, ujare inyong ya wonge gagah pisan. Pacakane jan necis temenan, nyangking tas koper ireng sing patute isine dhuwit thok. Numpak sekang pasar, njaluk dijujugaken maring stasiun. Tek abani limo­las ewu, gelem baen, ora ngenyang langsung munggah.” Kaki Narso nyelani omong, “Iya Ko seneng yah? Biasane ongkose paling larang sepuluh ewu, be kadhang isih dienyang.”

“Mengko dhisit,” ucape Darman Betor munggel omonge Kaki Narso, terus mbacutaken gole crita, “Bareng tekan ngarep stasiun, wonge njaluk mudhun, njuran ngulungi dhuwit atusan abang se­lembar. Inyong bingung gole garep njujuli, wong nang sak mung ana dhuwit pitung puluh wolu ewu, kasile gole andhong rong ndina. Ujare inyong garep tek tukaraken dhisit, ningen nang wong mau ora olih. Jarene dijujuli sing ana baen. Sidane dhuwit pitung puluh wolu ewu tek wenehna nggo jujul. E, malah isih dibalekna sepuluh ewu maring inyong, jare mbok kepengin medang nang warung, timbang inyong bingung gole mbayar, mergane langka dhuwit receh.”

“Seh, maen temen wonge. Kayong eman banget maring Ko, Man,” ujare Kaki Narso.

“Iya, eman. Ningen bareng mau esuk dhuwite atusan tek nggo tuku beras nang warung sembakone Bu Lestari, berase tah dikon nggawa dhisit, lha dhuwite ora gelem nampa, malah ngongkon supayane dipriksakaken maring Bank. Temenan, bareng dipriksa nang petugas Bank, jebule dhuwite palsu. Nang petugas Bank, inyong dikon enggal lapur maring kantor Polisi. Critane ka­ya kuwe genahe.” Klilan

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya