Parta Krama
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 54 kali

Trawaca ature Ki Lurah Badranaya, suka jroning galih Satriya Andananjaya. Nuli gegancangan sumengka Suralaya Ki Lurah Semar miwah Risang Pamadya. Dene Nala Gareng, Petruk lan Bagong keri tunggu padhukuhan.

Ngambali carita ing ngayun, lampahe Raden Harya Wrekudara tumeka gisiking samodra. Mangu-mangu denira ngulati gumelaring samodra kang nglangut tanpa tepi, ginalih dadi pepalanging sedya ang­gone lumawat menyang Praja Singgela. Emeng jroning ndriya, nge­ningake cipta wong agung Jodhipati, nges­thi marang Sang Guru Sejati ya Sang Hyang Rucidewa. Kataman dayaning pambudi mi­wah tedhasing panges­thi, temah mahanani pa­ngejawantahe risang jawa­tadi, katon wenteh Sang Hyang Dewaruci jumeneng aneng pucuk­ing alun samodra. Karenan mrepegi sang siswadi Harya Bimasena.

Lir mangkana ruming sabda Sang Ma­ha Bathara, “Kulup siswa ulun kaki Bra­tasena, paran kang sinedya dene ngesthi marang panjenengan ulun, mara age ma­tura kang trawaca.”

Matur mangenjali Risang Bayusuta, “Dhuh Pukulun Gurujagad Hyang Rucidewa, kewran ing manah  dene anggen kula ba­dhe lumawat dhateng Nagri Singgela ka­palang samodra. Awrat mundhi dhawuh­ipun Kakang Prabu Yudhisthira kinen ngampil rata kancana pangirid turangga yaksa kinarya titihanipun adhi kula  Harjuna ingkang badhe dhaup kalihan putri Banon­cinawi. Pramila nyuwun sanjata pitulu­ngan kados pundi marganipun kula dumugi ing Senggela, Pukulun?”

“Aja was sumelang atimu kulup, uger tansah tinunggon dening guru sejatinira iya panjenengan ulun, saliring gegayuhan kang utama mesthi kasembadan. Mara munggaha marang epek-epek astaning­sun, sira bakal sunbalangake. Amung sake­dheping netra sayekti tumeka ing  Singgela.”

Risang Bayuputra manembah sarta mastuti dhawuhe……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…