Parta Krama
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 274 kali

Trawaca ature Ki Lurah Badranaya, suka jroning galih Satriya Andananjaya. Nuli gegancangan sumengka Suralaya Ki Lurah Semar miwah Risang Pamadya. Dene Nala Gareng, Petruk lan Bagong keri tunggu padhukuhan.

Ngambali carita ing ngayun, lampahe Raden Harya Wrekudara tumeka gisiking samodra. Mangu-mangu denira ngulati gumelaring samodra kang nglangut tanpa tepi, ginalih dadi pepalanging sedya ang­gone lumawat menyang Praja Singgela. Emeng jroning ndriya, nge­ningake cipta wong agung Jodhipati, nges­thi marang Sang Guru Sejati ya Sang Hyang Rucidewa. Kataman dayaning pambudi mi­wah tedhasing panges­thi, temah mahanani pa­ngejawantahe risang jawa­tadi, katon wenteh Sang Hyang Dewaruci jumeneng aneng pucuk­ing alun samodra. Karenan mrepegi sang siswadi Harya Bimasena.

Lir mangkana ruming sabda Sang Ma­ha Bathara, “Kulup siswa ulun kaki Bra­tasena, paran kang sinedya dene ngesthi marang panjenengan ulun, mara age ma­tura kang trawaca.”

Matur mangenjali Risang Bayusuta, “Dhuh Pukulun Gurujagad Hyang Rucidewa, kewran ing manah  dene anggen kula ba­dhe lumawat dhateng Nagri Singgela ka­palang samodra. Awrat mundhi dhawuh­ipun Kakang Prabu Yudhisthira kinen ngampil rata kancana pangirid turangga yaksa kinarya titihanipun adhi kula  Harjuna ingkang badhe dhaup kalihan putri Banon­cinawi. Pramila nyuwun sanjata pitulu­ngan kados pundi marganipun kula dumugi ing Senggela, Pukulun?”

“Aja was sumelang atimu kulup, uger tansah tinunggon dening guru sejatinira iya panjenengan ulun, saliring gegayuhan kang utama mesthi kasembadan. Mara munggaha marang epek-epek astaning­sun, sira bakal sunbalangake. Amung sake­dheping netra sayekti tumeka ing  Singgela.”

Risang Bayuputra manembah sarta mastuti dhawuhe……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!