Parta Krama
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 238 kali

Trawaca ature Ki Lurah Badranaya, suka jroning galih Satriya Andananjaya. Nuli gegancangan sumengka Suralaya Ki Lurah Semar miwah Risang Pamadya. Dene Nala Gareng, Petruk lan Bagong keri tunggu padhukuhan.

Ngambali carita ing ngayun, lampahe Raden Harya Wrekudara tumeka gisiking samodra. Mangu-mangu denira ngulati gumelaring samodra kang nglangut tanpa tepi, ginalih dadi pepalanging sedya ang­gone lumawat menyang Praja Singgela. Emeng jroning ndriya, nge­ningake cipta wong agung Jodhipati, nges­thi marang Sang Guru Sejati ya Sang Hyang Rucidewa. Kataman dayaning pambudi mi­wah tedhasing panges­thi, temah mahanani pa­ngejawantahe risang jawa­tadi, katon wenteh Sang Hyang Dewaruci jumeneng aneng pucuk­ing alun samodra. Karenan mrepegi sang siswadi Harya Bimasena.

Lir mangkana ruming sabda Sang Ma­ha Bathara, “Kulup siswa ulun kaki Bra­tasena, paran kang sinedya dene ngesthi marang panjenengan ulun, mara age ma­tura kang trawaca.”

Matur mangenjali Risang Bayusuta, “Dhuh Pukulun Gurujagad Hyang Rucidewa, kewran ing manah  dene anggen kula ba­dhe lumawat dhateng Nagri Singgela ka­palang samodra. Awrat mundhi dhawuh­ipun Kakang Prabu Yudhisthira kinen ngampil rata kancana pangirid turangga yaksa kinarya titihanipun adhi kula  Harjuna ingkang badhe dhaup kalihan putri Banon­cinawi. Pramila nyuwun sanjata pitulu­ngan kados pundi marganipun kula dumugi ing Senggela, Pukulun?”

“Aja was sumelang atimu kulup, uger tansah tinunggon dening guru sejatinira iya panjenengan ulun, saliring gegayuhan kang utama mesthi kasembadan. Mara munggaha marang epek-epek astaning­sun, sira bakal sunbalangake. Amung sake­dheping netra sayekti tumeka ing  Singgela.”

Risang Bayuputra manembah sarta mastuti dhawuhe……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya