Parta Krama
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 255 kali

Trawaca ature Ki Lurah Badranaya, suka jroning galih Satriya Andananjaya. Nuli gegancangan sumengka Suralaya Ki Lurah Semar miwah Risang Pamadya. Dene Nala Gareng, Petruk lan Bagong keri tunggu padhukuhan.

Ngambali carita ing ngayun, lampahe Raden Harya Wrekudara tumeka gisiking samodra. Mangu-mangu denira ngulati gumelaring samodra kang nglangut tanpa tepi, ginalih dadi pepalanging sedya ang­gone lumawat menyang Praja Singgela. Emeng jroning ndriya, nge­ningake cipta wong agung Jodhipati, nges­thi marang Sang Guru Sejati ya Sang Hyang Rucidewa. Kataman dayaning pambudi mi­wah tedhasing panges­thi, temah mahanani pa­ngejawantahe risang jawa­tadi, katon wenteh Sang Hyang Dewaruci jumeneng aneng pucuk­ing alun samodra. Karenan mrepegi sang siswadi Harya Bimasena.

Lir mangkana ruming sabda Sang Ma­ha Bathara, “Kulup siswa ulun kaki Bra­tasena, paran kang sinedya dene ngesthi marang panjenengan ulun, mara age ma­tura kang trawaca.”

Matur mangenjali Risang Bayusuta, “Dhuh Pukulun Gurujagad Hyang Rucidewa, kewran ing manah  dene anggen kula ba­dhe lumawat dhateng Nagri Singgela ka­palang samodra. Awrat mundhi dhawuh­ipun Kakang Prabu Yudhisthira kinen ngampil rata kancana pangirid turangga yaksa kinarya titihanipun adhi kula  Harjuna ingkang badhe dhaup kalihan putri Banon­cinawi. Pramila nyuwun sanjata pitulu­ngan kados pundi marganipun kula dumugi ing Senggela, Pukulun?”

“Aja was sumelang atimu kulup, uger tansah tinunggon dening guru sejatinira iya panjenengan ulun, saliring gegayuhan kang utama mesthi kasembadan. Mara munggaha marang epek-epek astaning­sun, sira bakal sunbalangake. Amung sake­dheping netra sayekti tumeka ing  Singgela.”

Risang Bayuputra manembah sarta mastuti dhawuhe……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…