Parta Krama
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 286 kali

Trawaca ature Ki Lurah Badranaya, suka jroning galih Satriya Andananjaya. Nuli gegancangan sumengka Suralaya Ki Lurah Semar miwah Risang Pamadya. Dene Nala Gareng, Petruk lan Bagong keri tunggu padhukuhan.

Ngambali carita ing ngayun, lampahe Raden Harya Wrekudara tumeka gisiking samodra. Mangu-mangu denira ngulati gumelaring samodra kang nglangut tanpa tepi, ginalih dadi pepalanging sedya ang­gone lumawat menyang Praja Singgela. Emeng jroning ndriya, nge­ningake cipta wong agung Jodhipati, nges­thi marang Sang Guru Sejati ya Sang Hyang Rucidewa. Kataman dayaning pambudi mi­wah tedhasing panges­thi, temah mahanani pa­ngejawantahe risang jawa­tadi, katon wenteh Sang Hyang Dewaruci jumeneng aneng pucuk­ing alun samodra. Karenan mrepegi sang siswadi Harya Bimasena.

Lir mangkana ruming sabda Sang Ma­ha Bathara, “Kulup siswa ulun kaki Bra­tasena, paran kang sinedya dene ngesthi marang panjenengan ulun, mara age ma­tura kang trawaca.”

Matur mangenjali Risang Bayusuta, “Dhuh Pukulun Gurujagad Hyang Rucidewa, kewran ing manah  dene anggen kula ba­dhe lumawat dhateng Nagri Singgela ka­palang samodra. Awrat mundhi dhawuh­ipun Kakang Prabu Yudhisthira kinen ngampil rata kancana pangirid turangga yaksa kinarya titihanipun adhi kula  Harjuna ingkang badhe dhaup kalihan putri Banon­cinawi. Pramila nyuwun sanjata pitulu­ngan kados pundi marganipun kula dumugi ing Senggela, Pukulun?”

“Aja was sumelang atimu kulup, uger tansah tinunggon dening guru sejatinira iya panjenengan ulun, saliring gegayuhan kang utama mesthi kasembadan. Mara munggaha marang epek-epek astaning­sun, sira bakal sunbalangake. Amung sake­dheping netra sayekti tumeka ing  Singgela.”

Risang Bayuputra manembah sarta mastuti dhawuhe……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik