Lungguh (10)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 237 kali

Ing tata lair Martini krasa penak nunggang Avanza karo Darwin. Naging atine kaya ninggal bayi ana sapinggire jurang jero kang lena sedhela wae bisa cilaka. “Apu­­ranen ibu ya, Jat, ibu ing posisi bi­ngung, Nak,” batine Martini nggrantes ka­ro tansah nyawang playune ambulan sing ana ngarepe.

Playune ambulan banter banget, ora beda karo pikirane Martini kang uga mla­yu kebat ngrasakake panandhange Jat­miko. Nanging emane dheweke ora bisa bangga merga kepalang tatanan mi­nang­ka bojo kang kudu setya tuhu apa jare sing lanang, sanadyan atine brontak yen satenane Darwin iku kejem.

Beda karo sing ana utege Darwin esuk iki. Atine rumangsa mbedhodhog nyetiri Avanza anyar dijejeri wanita ayu kang umure durung patangpuluh loro. Dhasar wonge wis ayu kathik kulina dan­dan kaya yen nyambut gawe minangka petugas lapangan asuransi. Esuk iki sa­nadyan jroning kahanan kang susah, na­nging merga kulina ngopeni awak lan rupa, sanadyanta ora nganggo make up kaya yen medhayoh menyang kantor-kan­tor utawa perusahaan gedhe kanggo golek nasabah, ayune Martini isih bisa disawang.

“Susah ya susah. Aku bisa ngrasak­ake kok rasane atimu. Nanging aku ya butuh awakmu lho, Mar,” ucape Darwin  nyambi ngelus rambute Martini. Martini ing batin njondhil, kok neng kahanan sing kaya ngene Darwin kober-kobere ngajak romantis. Martini ora wangsulan.

Nyut Martini eling Giyanto kang kirim es-em-es jare arep duwe anak mantu na­nging durung kober diwangsuli. Ang­gone kelingan Giyanto mau merga Darwin ngusap rambute. Martini kelingan na­lika neng warung tendha Malioboro dheweke ambruk ana pangkone Giyanto, lan Giyanto ngelus rambute kebak sih karo guneman alus yen dheweke isih nresnani Martini. Nanging Martini rumangsa salah ora wangsulan kang sanyatane. Pikirane Martini, mokal bisa ketemu Giyanto maneh kanthi mirunggan awit Giyanto wis nganggep rampung perkara tresnane marang dheweke.

Playune ambulan kang nggawa Jatmiko prasasat……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya