Lungguh (10)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 251 kali

Ing tata lair Martini krasa penak nunggang Avanza karo Darwin. Naging atine kaya ninggal bayi ana sapinggire jurang jero kang lena sedhela wae bisa cilaka. “Apu­­ranen ibu ya, Jat, ibu ing posisi bi­ngung, Nak,” batine Martini nggrantes ka­ro tansah nyawang playune ambulan sing ana ngarepe.

Playune ambulan banter banget, ora beda karo pikirane Martini kang uga mla­yu kebat ngrasakake panandhange Jat­miko. Nanging emane dheweke ora bisa bangga merga kepalang tatanan mi­nang­ka bojo kang kudu setya tuhu apa jare sing lanang, sanadyan atine brontak yen satenane Darwin iku kejem.

Beda karo sing ana utege Darwin esuk iki. Atine rumangsa mbedhodhog nyetiri Avanza anyar dijejeri wanita ayu kang umure durung patangpuluh loro. Dhasar wonge wis ayu kathik kulina dan­dan kaya yen nyambut gawe minangka petugas lapangan asuransi. Esuk iki sa­nadyan jroning kahanan kang susah, na­nging merga kulina ngopeni awak lan rupa, sanadyanta ora nganggo make up kaya yen medhayoh menyang kantor-kan­tor utawa perusahaan gedhe kanggo golek nasabah, ayune Martini isih bisa disawang.

“Susah ya susah. Aku bisa ngrasak­ake kok rasane atimu. Nanging aku ya butuh awakmu lho, Mar,” ucape Darwin  nyambi ngelus rambute Martini. Martini ing batin njondhil, kok neng kahanan sing kaya ngene Darwin kober-kobere ngajak romantis. Martini ora wangsulan.

Nyut Martini eling Giyanto kang kirim es-em-es jare arep duwe anak mantu na­nging durung kober diwangsuli. Ang­gone kelingan Giyanto mau merga Darwin ngusap rambute. Martini kelingan na­lika neng warung tendha Malioboro dheweke ambruk ana pangkone Giyanto, lan Giyanto ngelus rambute kebak sih karo guneman alus yen dheweke isih nresnani Martini. Nanging Martini rumangsa salah ora wangsulan kang sanyatane. Pikirane Martini, mokal bisa ketemu Giyanto maneh kanthi mirunggan awit Giyanto wis nganggep rampung perkara tresnane marang dheweke.

Playune ambulan kang nggawa Jatmiko prasasat……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…