Lungguh (10)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 78 kali

Ing tata lair Martini krasa penak nunggang Avanza karo Darwin. Naging atine kaya ninggal bayi ana sapinggire jurang jero kang lena sedhela wae bisa cilaka. “Apu­­ranen ibu ya, Jat, ibu ing posisi bi­ngung, Nak,” batine Martini nggrantes ka­ro tansah nyawang playune ambulan sing ana ngarepe.

Playune ambulan banter banget, ora beda karo pikirane Martini kang uga mla­yu kebat ngrasakake panandhange Jat­miko. Nanging emane dheweke ora bisa bangga merga kepalang tatanan mi­nang­ka bojo kang kudu setya tuhu apa jare sing lanang, sanadyan atine brontak yen satenane Darwin iku kejem.

Beda karo sing ana utege Darwin esuk iki. Atine rumangsa mbedhodhog nyetiri Avanza anyar dijejeri wanita ayu kang umure durung patangpuluh loro. Dhasar wonge wis ayu kathik kulina dan­dan kaya yen nyambut gawe minangka petugas lapangan asuransi. Esuk iki sa­nadyan jroning kahanan kang susah, na­nging merga kulina ngopeni awak lan rupa, sanadyanta ora nganggo make up kaya yen medhayoh menyang kantor-kan­tor utawa perusahaan gedhe kanggo golek nasabah, ayune Martini isih bisa disawang.

“Susah ya susah. Aku bisa ngrasak­ake kok rasane atimu. Nanging aku ya butuh awakmu lho, Mar,” ucape Darwin  nyambi ngelus rambute Martini. Martini ing batin njondhil, kok neng kahanan sing kaya ngene Darwin kober-kobere ngajak romantis. Martini ora wangsulan.

Nyut Martini eling Giyanto kang kirim es-em-es jare arep duwe anak mantu na­nging durung kober diwangsuli. Ang­gone kelingan Giyanto mau merga Darwin ngusap rambute. Martini kelingan na­lika neng warung tendha Malioboro dheweke ambruk ana pangkone Giyanto, lan Giyanto ngelus rambute kebak sih karo guneman alus yen dheweke isih nresnani Martini. Nanging Martini rumangsa salah ora wangsulan kang sanyatane. Pikirane Martini, mokal bisa ketemu Giyanto maneh kanthi mirunggan awit Giyanto wis nganggep rampung perkara tresnane marang dheweke.

Playune ambulan kang nggawa Jatmiko prasasat……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…