Tapak Jangkah Leluhur (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 131 kali

Laku lekase Sri Jayanasa nalendra Sriwijaya banget nyorok penggalihe Ratu Shima. Saya-saya bareng nyipati kumendhung kumalungkunge Bentara Jalasena. Glagat kang kasat mripat kasebut wus gamblang lan cetha minangka pepenget. Ratu Shima sacepete kudu nemtokake langkah kanggo ngawekani ambeg kumawasane Sri Jayanasa.

Pendhak dina candhake.

Sawuse lerem penggalihe, Ratu Shima tumuli ngadani pisowanan mirungan. Kang kepareng sumewa yaiku Mantri Muka: Gunaman, Mantri Ring Sanagara: Dyah Narayana, Mantri Manca Nagara: Rahyang Mandiminyak lan Mantri Raksa Nagara: Senapati Wiswasa. Semono uga Dharmadyaksa Syiwa-Buddha: Resi Manubawa sarta Wiku Dharmakirti. Sejene kuwi Dewi Parwati, Pohaci Rababu, Sanna, Sannaha lan Purbasora uga katon marak seba.

“Punten dalem sewu, kepareng munjuk, Ibu Ratu,” ature Dyah Iswara alon sareh anuraga. “Kenging menapa para akuwu mboten ndherek nampi timbalan?”

“Hrm, hrm ... !” Ratu Shima dhehem. Sabacute: “Ingsun momong swasana, Iswara. Ing ujub aja nganti akuwu-akuwu saliyane Akuwu Bambang banjur kagedhen rumangsa. Rumangsa kanggo.”

“Hhh, mesakaken Paman Akuwu Bambang, Ibu Ratu. Gadhah sedya sae nanging mboten katampi sae. Tetela Ibu Ratu Shima malah ndhawahaken pidana sengker dhumateng piyambakipun,” ature Dyah Narayana tungtum sedhih.

“Ingsun wis mutusi perkara iku kanthi adil. Jlentrehe, kelawan nastiti ati-ati ingsun ora sakala nibakake keputusan. Nanging luwih dhisik ingsun kudu nyumurupi sebab musabab dumadine tumindak kasebut. Dadi ingsun ora mung mirsani ‘uwoh’ utawa babaring tumindake. Nanging uga kudu nyumurupi ‘oyot’ utawa niyat kekarepane.”

“Werdinipun kados pundi, Ibu Ratu?” pangoyake Dyah Narayana kang mula lagak lageyane lugu lugas. Maris watak wantu saka swargi ingkang rama.

“Apa dibenerake ‘Dharma’, mbrastha kadurjanan nganggo laku kadurjanan? Kanthi nindakake laku kadurjanan, senadyan ta dudu durjana, wong iku wis dadi durjana. Sejene kuwi Akuwu Bambang nggembol pamrih siningit.”

“Tadhah duka dalem, Sri Ratu. Menawi dipunjlimeti, Akuwu Bambang mila sampun lepas kendhali. Mangka ing Serat Dhammapada sampun dipuntandhesaken. Mboten wonten memengsahan sirep dening memengsahan. Memengsahan namung saget kasirep dening ambeg welas asih. Inggih menika ingkang sinebat angger-angger langgeng.” Wiku Dharmakirti sumela atur.

Iya! Mulat salira, nandhing salira lan tepa salira. Mawas dhiri, ngendhaleni dhiri lan ngemudheni dhiri. Upama ana wong bisa nelukake kaping sewu, sewu mungsuh lan ana wong liya kang bisa nelukake dhiri pribadi, iya wong kang bisa nelukake dhiri pribadi iku kang satemene diarani……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…