Zebra cross corak Bathik Bakal Ngrenggani Kutha Surabaya
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Yak Opo Kabare - Dibaca: 47 kali

Pemkot Surabaya gawe cara anyar supaya wong sing nyopir lan nyetir kendharaan (pengendara) tambah was­pada marang marka. Salah sijine sing ditindakake yaiku gawe gambar dalan corak ba­dan zebra ing sisihe zebra cross ing Jalan Diponegoro, ngarep Kebun Binatang Sura­baya (KBS). Corak badan zebra iku katon nyolok. “Isih se­pisan iki aku weruh gambar corak zebra ana ing sisihe zebra cross,” kandhane Nur­hayati, warga Jalan Raya Ke­tapang, Sukodono, Sidoarjo sing kerep liwat Jalan Dipo­negoro nalika budhal kerja.

Kabid Lalu Lintas Dinas Per­hubungan (Dishub) Kota Surabaya Robben Rico ngan­dhakake, corak tambahan ing zebra cross iku digawe kang­go narik kawigatene wong sing nyopir lan nyetir kendha­raan (pengendara).

Yen wis ketarik, warga di­ajap bisa luwih nggatekake. Arep nyabrang mesthine ya kudu liwat zebra cross. “Mu­ga-muga pengendarane uga saya sadhar kanggo ngajeni wong sing padha arep nya­brang,” kandhane.

Dishub Surabaya duwe gagasan nindakake bab kang padha ing saperangan titik jalur penyeberangan liyane. Corake digambar slaras karo kahanan ing wewengkon ngenggon. “Yen ing Taman Bungkul, rencanane ditambahi corak kembang-kembang. De­ne yen papane ing sakiwa tengene lapangan bal-balan, gambare bal,” jlentrehe.

Kepala Dinas Perhubu­ngan Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad nambahake yen zebra cross diatur ing Peratu­ran Menteri Nomer 34 Taun 2014. Ing aturan kasebut, ana katemtuwan garise paling da­wa yaiku 2,5 meter. Gambar corak badan zebra ing Jalan Diponegoro kasebut, kan­dhane, dudu perangan saka zebra cross. “Iku mung seli­ngan (variasi) mesisan mi­nangka tandha mungguhing sing mlaku lan para pengen­dara,” ujare.

Irvan nandhesake, seli­ngan kasebut ora nerak atur­an kang wis ana. Sebab, gu­nane isih padha karo upaya gawe keslametane lalu lintas.

Zebra cross macem-ma­cem corak ngono kuwi ing sa­perangan wewengkon Jawa Tengah uga wis ana. Salah sijine ing Pekalongan. Zebra cross iki dijenengi “wisata zebra cross”. Gambar sing dipilih yaiku corak bathik khas kang ana ing kutha Pekalo­ngan. Kayata Jamprang, Me­ga Men­dung, Buketan, lan sa­watara corak bathik khas liyane.

Dene ing Bandung, corak zebra cross sing sadurunge mung garis-garis ireng-putih, wiwit Nopember 2016 wis akeh sing malih dadi maneka warna corak. Ana sing leng­gak-lenggok mawa angka ka­ya ‘ular tangga’ dolanane bocah cilik kae.

Kabeh corak zebra cross mau tujuwane padha yaiku kanggo narik kawigatene para pengendara lan wong sing arep nyabrang sarta bisa nambah endahing sesawa­ngane kutha. (Bsh)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya