04 - 10 Maret 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 18 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Saingan wiwit wani tumindak urik, mula kudu waspada. Luwih becik nyepakake rancangan sing luwih apik. Kalodhangan tinarbuka, nanging aja nganti grusa-grusu. Kabegjane ing sisih lor lan wetan. Asmara: yen pancen tresna, aja nggresula nglilihake atine pasangan.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Sanadyan swasanane sarwa ora pener, nanging kudu tansah sigrak makarya. Pasemoning liyan aja nganti ngreridhu laku. Kudu bisa ngadhepi kanthi luwih wicaksana. Lintang kabegjan ing sisih wetan lan kulon. Asmara: pasangan dijak seneng-seneng amrih ora suntrut.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Aja wedi nindakake rancangan lan trobosan anyar. Pasemoning liyan ora susah dipikir nemen, mundhak nyurudake krenteg. Kalo­dhangan tinarbuka, bakal bisa kagayuh. Lintang kabegjan ing lor lan kulon. Asmara: swasana romantis lan nyenengake.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Jebul dhalange wong kang raket karo panjenengan. Mula saiki kudu sadhar, ngati-ati anggone milih kanca. Aja nganti blaka bab kang wadi, uga rancangan panjenengan. Sing sabar anggone ngadhepi pasulayan dalah wong-wong kang beda panemu. Tansah waspada.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Upaya panjenengan saka pirang-pirang sasi kepungkur, wiwit katon asile. Wong kang simpati bakal mbiyantu, nulung, lan bisa makarya bareng. Gaweya prajanjen kang wicaksana. Aja nganti ana dredah ing tembe mburi. Tindakna kanthi sregep lan telaten.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Minggu iki ana surprise kang menehi pangarep-arep anyar. Sing wis ana tetap dilakoni lan dikembangake. Rancangan anyar bisa ditindakake. Yen gelem nggolek saweneh sumber rejeki, tembe mburine bakal kecukupan. Kena spekulasi nanging aja nindakake kongsi.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Panguripan wis rada lumayan. Isih ana kalodhangan ketiban rejeki dadakan. Sing penting, tuduhna yen panjenengan sregep lan jujur. Isih ana kang simpati marang panjenengan lan bakal nawani obyekan kang nyenengake. Yen panjenengan bisa, bisa antuk bebathen akeh.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Swasana ing pakaryan nyenengake. Kalodhangan becik iki aja nganti dilirwakake. Percaya marang rancangan panjenengan dhewe. Aja kapilut omongan lamis lan esem manis. Sebab yen ditutake mung ngajak bubrah.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Wis wiwit katon dalan kanggo antuk asil. Undhakna greget kanggo terus ngrembaka, jembarna pasrawungan marang wong-wong ing dhaerah liya. Aja gampang kedher dening saingan kang katon luwih rame. Yen ulet, sabar, lan mantep, bakale bisa mrantasi sakabehe.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Sanadyan durung bisa antuk bebathen gedhe, mangsa krisis wis kliwat. Mbaka siji masalah panjenengan bisa dirampungake. Asma panjenengan uga dikurmati. Wetokna sakabeh kabisan panjene­ngan. Aja isin, rangu-rangu, lan wedi. Iki wayahe nindakake rancangan.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Pocapane kudu dijaga, dipikir dhisik kanthi becik, amrih ora dadi memala. Sawernaning swara kena wae dirungokake, nanging dipilih lan dipilah. Lintang kabegjan ing sisih wetan lan kulon. Asmara: yen pancen tresna, kudu bisa nampa sing becik lan uga ala.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Aja kakehan panjangkah tanpa ana tumindak nyata. Tetep kudu sabar, ora kesusu lan gelem ngrungokake pitutur. Sinaua marang wong-wong kang wis pengalaman lan sukses. Aja brah-breh, sra­wunge diwatesi, konsentrasi. Lintang kabegjan ing wetan lan kulon.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…