04 - 10 Maret 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 126 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Saingan wiwit wani tumindak urik, mula kudu waspada. Luwih becik nyepakake rancangan sing luwih apik. Kalodhangan tinarbuka, nanging aja nganti grusa-grusu. Kabegjane ing sisih lor lan wetan. Asmara: yen pancen tresna, aja nggresula nglilihake atine pasangan.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Sanadyan swasanane sarwa ora pener, nanging kudu tansah sigrak makarya. Pasemoning liyan aja nganti ngreridhu laku. Kudu bisa ngadhepi kanthi luwih wicaksana. Lintang kabegjan ing sisih wetan lan kulon. Asmara: pasangan dijak seneng-seneng amrih ora suntrut.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Aja wedi nindakake rancangan lan trobosan anyar. Pasemoning liyan ora susah dipikir nemen, mundhak nyurudake krenteg. Kalo­dhangan tinarbuka, bakal bisa kagayuh. Lintang kabegjan ing lor lan kulon. Asmara: swasana romantis lan nyenengake.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Jebul dhalange wong kang raket karo panjenengan. Mula saiki kudu sadhar, ngati-ati anggone milih kanca. Aja nganti blaka bab kang wadi, uga rancangan panjenengan. Sing sabar anggone ngadhepi pasulayan dalah wong-wong kang beda panemu. Tansah waspada.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Upaya panjenengan saka pirang-pirang sasi kepungkur, wiwit katon asile. Wong kang simpati bakal mbiyantu, nulung, lan bisa makarya bareng. Gaweya prajanjen kang wicaksana. Aja nganti ana dredah ing tembe mburi. Tindakna kanthi sregep lan telaten.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Minggu iki ana surprise kang menehi pangarep-arep anyar. Sing wis ana tetap dilakoni lan dikembangake. Rancangan anyar bisa ditindakake. Yen gelem nggolek saweneh sumber rejeki, tembe mburine bakal kecukupan. Kena spekulasi nanging aja nindakake kongsi.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Panguripan wis rada lumayan. Isih ana kalodhangan ketiban rejeki dadakan. Sing penting, tuduhna yen panjenengan sregep lan jujur. Isih ana kang simpati marang panjenengan lan bakal nawani obyekan kang nyenengake. Yen panjenengan bisa, bisa antuk bebathen akeh.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Swasana ing pakaryan nyenengake. Kalodhangan becik iki aja nganti dilirwakake. Percaya marang rancangan panjenengan dhewe. Aja kapilut omongan lamis lan esem manis. Sebab yen ditutake mung ngajak bubrah.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Wis wiwit katon dalan kanggo antuk asil. Undhakna greget kanggo terus ngrembaka, jembarna pasrawungan marang wong-wong ing dhaerah liya. Aja gampang kedher dening saingan kang katon luwih rame. Yen ulet, sabar, lan mantep, bakale bisa mrantasi sakabehe.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Sanadyan durung bisa antuk bebathen gedhe, mangsa krisis wis kliwat. Mbaka siji masalah panjenengan bisa dirampungake. Asma panjenengan uga dikurmati. Wetokna sakabeh kabisan panjene­ngan. Aja isin, rangu-rangu, lan wedi. Iki wayahe nindakake rancangan.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Pocapane kudu dijaga, dipikir dhisik kanthi becik, amrih ora dadi memala. Sawernaning swara kena wae dirungokake, nanging dipilih lan dipilah. Lintang kabegjan ing sisih wetan lan kulon. Asmara: yen pancen tresna, kudu bisa nampa sing becik lan uga ala.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Aja kakehan panjangkah tanpa ana tumindak nyata. Tetep kudu sabar, ora kesusu lan gelem ngrungokake pitutur. Sinaua marang wong-wong kang wis pengalaman lan sukses. Aja brah-breh, sra­wunge diwatesi, konsentrasi. Lintang kabegjan ing wetan lan kulon.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…