Bulus lan Kura
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Wacan Bocah - Dibaca: 58 kali

Ubak-ubek ning Telaga Wungu dilakoni saben dina. Lha piye meneh, kanggone Kura lan Bulus ya nang kono kuwi panggonane. Yen mangsa udan, Telaga Wungu kebak banyu. Kura karo Bulus seneng merga banyu mau akeh panganane. Lha yen mangsa ketiga, banyune suda. Malah sing maune bening dadi buthek. Nanging kabeh mangsa mau dilakoni kekarone bareng-bareng.

Najan memper, Kura karo Bulus kuwi satemene ora padha. Kura awake pengkuh, bathok omahe gedhe, amba tur rosa. Bulus kosok baline. Najan sak tleraman memper, bathoke Bulus alus ora pati pengkuh kaya Kura. Awake Bulus resik merga emoh rekasa. Saben dina mung ngakali Kura kanggo ngrebut panganane. Ya merga wegah nyambut gawe abot sithik mau, zat kitin ing bathoke Bulus dadi tipis.

Kaya sing uwis-uwis, bathoke Kura saben dina dienggo golek panguripan. Contone kaya iwak-iwak sing butuh pangayoman isa mlebu ing bathoke sak watara. Sak bare kuwi, iwak aweh panganan minangka upahe. Kadhang bangsane kadhal sing pengin nyebrang telaga, kerep njaluk tulung numpak ing nduwur bathoke Kura. Lha kadal mbagi panganane minangka bayarane.

Ing salah sawijining dina, Bulus weruh Kura dibayar bonggol gedhang dening Kodhok Brungkul sing wis disabrangake. Bulus iri.

Sore kuwi, Bulus marani Kura. “Kur, tak sawang kowe kerja kaya ora ana lerene.” kandane Bulus. “Nek aku melu ngewangi kowe entuk?”

Jawabe Kura, “Ya mangga wae. Karo dulur wis lumrah tulung-tinulung.”

Kura nambahi: “Ngene Lus, yen esuk bathoke omahku iki enggonen kanggo nyambut gawe. Nanging yen sore balekna merga genten aku sing nyambut gawe.”

Bulus seneng ora karuan. Esuk kuwi bathoke Kura dienggo dening Bulus kanggo nyabrangake uler. Dinggo maneh kanggo nyabrangake kuthuk. Upahe lumayan. Lha nek sore genten Kura sing nganggo.

Wit kamboja sing urip nang pinggir Telaga Wungu nyebarake kembange. Banyu telaga ngganda wangi kamboja. Bulus rumangsa penak nganggo bathok omahe Kura. Wis meh genep 3 sasi Bulus nganggo bathoke Kura mau. Sore kuwi Bulus telat mbelekake bathoke. Kura sabar wae ora tau protes. Nanging emane tambah suwe Bulus tan saya nemen telate mbalekake.

Pas dina pungkasan sasi ketelu, Bulus malah ora gelem mbalekake bathoke Kura. Bathok Kura mau diaku duweke dhewe. Kura wusanane ora terima. Nanging Bulus pancen nakal. Ing ngarepe Kura karo kewan sak Telaga, Bulus ngomong ngene: “Apa kowe nduwe bukti nek iki bathokmu? Nek pancen iki duwekmu, endi buktine?”

Kura ndomblong ora ngira bakal dijawab kaya ngono. Kura ora nyana yen Bulus sing wis dianggep dulur dhewe kuwi tumindak nakal. Kura nangis. Kewan sak telaga ora ana sing bisa nulung merga pancen ora nemu buktine.

Dina-dina sabanjure Kura uripe katon susah. Ora bisa nyambut gawe kaya biasane. Kura wis ora nduwe bathok kanggo nyambutgawe. Bulus tega medhot dalan rejekine Kura.

Tinimbang saya lara atine nyawang Bulus ngrebut bathoke, Kura mentas saka telaga kono banjur lunga ora nggenah parane. Alas Dowo diliwati kanthi tekad pengin golek pangan ing telaga liya. Merga mlakune sing tanpa leren, keringet ing geger ora tau mandheg. Nanging kanthi ijabahe Gusti Kang Maha Kuwasa kringet sing nang gegere malih atos dadi bathok anyar.

Ora krasa Kura mlakune wis tekan lambene segara Sambilawang. Saumur-umur nembe iku Kura weruh telaga kaya ngono ambane. Telaga sing ora katon watese kuwi diarani samodra. Matane kumembeng ngetokake luh. Luh tandha sukur karo Sing Nggawe Urip. Jebul ana telaga sing ambane ora mekakat. Kura langsung slulup. Saya adoh saya jeru saya akeh panganan sing enake tikel sepuluh tinimbang ing Telaga Wungu. Ana endhog cumi kari mangan, suket laut seger-seger kari ngemplok, lsp. Pancen yen pengin ngrasakake endahing urip kudu wani mentas saka ciyute telaga. Ora usah kuwatir merga rejeki saka Gusti Allah ora bakal keleru alamat. (Nur Wasis)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…