Supaya ora Ngos-ngosan, ngunjuk jus woh bit
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kasarasan - Dibaca: 124 kali

Kita nate munggah undhag-undhagan lan krasa gampang ngos-ngosan utawa kentekan ambegan? Wong kaya ngono kuwi akeh. Lan adate, alesan utamane merga ku­rang olahraga utawa kurang ngobahake badan. Iki minangka tandha badan kita kurang fit. Nanging kepriye yen kita sre­gep olahraga, nanging isih wae ngos-ngosan nalika munggah undhag-un­dhagan? Menawa wae alesane liya.

Jennifer Haythe, M.D, kardiologis Wo­men’s Center for Cardiovascular Health ngandhakake, “Yen kita duwe badan fit, nanging tetep krasa kentekan ambegan nalika munggah undhag-undhagan, ora susah was-sumelang. Kita ora ijen.”

“Jalaran kegiyatan ngunggahi un­dhag-undhagan mujudake kegiyatan abot lan migunakake sakehing otot ba­dan, badan kita butuh asupan oksigen kang luwih akeh, dadi ambegan luwih abot iku lumrah.” Nanging kepriye carane supaya ora katon ngos-ngosan ing saben munggah undhag-undhagan?

1. Kudu pemanasan dhisik. Nalika mung­gah undhag-undhagan, umume ki­ta ora nindakake pemanasan dhisik. Ka­mangka ngunggahi undhag-undhagan kle­bu kegiyatan kardio kang bakal ngung­gahake ketege jantung lan butuh ngatur napas.

2. Munggahe lon-lonan. Yen kita ora lagi kesusu, ngunggahi undhag-undha­gan klawan sante supaya ketege jantung ora munggah nyengkrek. Napas kudu di­atur kanggo ngimbangi kabutuhan badan marang oksigen sing akeh.

3. Latihan saben dina. Yen kita mi­nangka pawongan kang arang munggah undhag-undhagan, ora nggumunake yen gampang kentekan napas. Coba saben dina munggah undhag-undhagan, wiwit­ane kita bakal ngos-ngosan, nanging sa­ya suwe nalikane badan wis kulina lan nylarasake dhiri, kita dadi ora ngos-ngos­an maneh.

Iku kang bisa kita tindakake yen gam­pang ngos-ngosan utawa kentekan na­pas nalika munggah undhag-undhagan. Bisa dadi pancen kita kurang fit, utawa menawa wae kurang latihan munggah undhag-undhagan.

 

Nginum jus woh bit

Sawise ngunggahi undhag-undhag­an, badan kita krasa kesel. Apamaneh yen kita arang nindakake olahraga, ba­dan kita krasa lungkrah. Sebab, olahraga kang ditindakake mung arang kading malah kerep ndadekake badan dadi kaku kabeh, otot kenceng lan badan lungkrah.

Kanggo mrantasi rasa kesel-kesel ka­sebut, satemene gampang banget. Di­cuplik saka laman boldsky.com, ana sa­perangan inuman enak kang nyehatake kang bisa mbiyantu ngilangake kesel-ke­sel. Salah siji inuman kasebut yaiku jus woh bit.

Para ahli mratelakake yen nutrisi kang kinandhut ing njerone woh bit becik banget kanggo nglemesake otot njero ba­dan. Nutrisi iki uga becik kanggo gawe pikiran luwih fresh saengga badan uga bakal gampang krasa nyaman lan seger maneh.

Ilmuwan kang nindakake panaliten ing Universitas Northumbria nemokake yen wong kang ajeg ngunjuk jus woh bit sabubare olahraga, dheweke bakal luwih cepet bali fit. Dheweke uga bisa nikmati olahragane klawan becik banget.

Dr Tom Clifford saka Universitas Nor­thumbria ngandhakake, “Ajeg ngunjuk jus woh bit sasuwene telung ndina ngun­dhakake daya tahane badan. Iki uga mbi­yantu mikuwati otot lan mbalekake bagas waras sawise kesel olahraga utawa nin­dakake pekerjaan abot liyane.”

Woh bit dipercaya ngandhut nutrisi arupa vitamin, seng, magnesium, saponin, flavonoid, klorin, betaine, natrium, kalsium, lan nitrat alami kang luwih akeh tinimbang woh-wohan liyane. Woh sing padha plek karo werna abang iki uga dipercaya ngandhut antioksidan dhuwur lan cepet mbiyantu nyuda rasa lara ing badan. (Ist/B)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!