Parta Krama (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 68 kali

“Bageya sapraptanira  ana ngarsane pun wa, kulup? Sawuse aring napasira daya-daya pun wa mun­dhut priksa, kadi paran ing nguni jeneng sira ingsun utus lumawat marang Praja Dwarawati saperlu negesake rembug prakara dhaupe pamanmu Madukara, Kaki Prabu?”

Matur aris Dyan Kacanegara, “Awit saking pangestu paduka, ingkang putra sampun kalampahan sowan wonten ngarsanipun wa prabu Bathara Kresna. Kaleresan hanyarengi ra­wuhipun wa prabu ing Mandura. Purwa ma­dya wasana sampun kula aturaken, na­nging wonten babak ang­layoni jujul anusuli menggah dhaupipun njeng paman Madukara kalihan wa Dewi Bratajaya awit purba wasesa kaasta de­ning wa Prabu Mandura. Wa Pra­bu Baladewa ngersakaken bebana, kan­jeng paman Harjuna kedah saged mujudi srah-srahan kebo ndanu pancal panggung cacah satus kawandasa mi­nangka tuntunan. Pa­nganten kakung kedah nitih rata kancana ingkang tinarik turangga yaksa sarta kinusiran rewanda seta ingkang bangkit tata jalma. Patah dewa ingkang pekik ing warna sarta pa­ngarihing panganten widadari ingkang sulistya ing warni. Panggihing panganten supados kinurmatan ungeling gangsa Loka­nanta ingkang munya ing awang-awang, tinabuh para dewa tuwin sinen­dhon sindhening para wadadari. Minang­ka palenggahaning pinanganten tarup agung ingkang rinengga kembar mayang kalpataru. Pasrening suyasa kedah du­ma­dos saking eden-edening suraloka, inggih punika kayu klepu dewandaru, pi­sang mas pupus cindhe, lombok terong ingkang sarwa kancana isi mutyahara. Makaten Wa Prabu dhawuhipun wa pra­bu ing Mandura. Manawi kanjeng paman Premadi saged ngudaneni saliring keku­dangan, ateges kelampahan dhaup kalihan wa Dewi Sumbadra. Nanging ma­nawi mboten kuwawi amujudi wa Dewi Bratajaya badhe kadhaupaken ka­lihan putra Man­draka Raden Burisrawa.”

Njegreg yayah tugu sinukarta  wong agung Ngamarta dupi mireng ature ing­kang putra. Nggereng Raden Harya Wre­kudara, kerot-kerot kanang waja, netra andhik ngondar-andir, kumitir ingkang asta, muka mangar-mangar yayah mijil daha­nane. Mangkana wuwuse Sang Ba­yutanaya kang kabranang sruning bendu.

“Lhaaaa Mbarep Kakangku, ora susah kok gagas ucape si bule Mandura. Genah dheweke wis ngrojongi Kurawa. Njaluk bebana sing nora tinemu nalar. Melok nora tedheng aling-aling, kuwi padune mung arep nampik si Jlamprong supaya wurung rabi entuk Sumbadra, kang we­kasane bakal disorohake marang celeng beles Burisrawa. Mbarep Kakangku, lila­nana dina iki aku ngarak Premadi me­nyang Dwarawati kanthi dakpayungi Ga­da Rujakpolo. Temune panganten Dwa­rawati bakal dakramekake nganggo banjir getih sarah bangke. Lan supaya luwih rame, bule Mandura lan ce­leng Bu­risrawa bakal dakgawe pangewan-ewan ing madyaning alun-alun.”

Ngandika Sri Puntadewa, “Adhiku Dhi, Adhiku wong…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…