Dhemit Buwuh
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 124 kali

Adzan  Dhuhur  lagi wae mungkur nalika swarane sound system gemontang ka-gawa sumilire angin, sajak nge­lik­ake tangga teparo dalah un­dangan li­yane yen dina kuwi Kar­man duwe gawe mantu. Sawise acara temu temanten ram­pung, tamu-tamu lagi gemrudug te­ka. Sauntara sound system isih ngu­man­dhangake tembang-tem­bang campur­sari.

Karman lan sisihane dikenal grapyak, ora nate nuduhake rasa susah. Karman da­di guru ing SMP swasta, dene Surti ba­kulan sayur ing pasar. Kekarone utun ngayahi penggaweyane. Mula lumrah yen sore kuwi tamune teka lunga. Tangga teparo, kanca guru, lan tangga bakulan neng pasar dalah kanca-kancane teman­ten padha antri nyalami temanten, nuli kem­bul bojana ngrasakake sa­wetara mang­sakan sing disedhiyakake ing meja prasmanan.

“Waaahh, sawise tunjangan sertifi­kasi cair langsung mantu,” guyone salah sijine kanca guru karo nyalami tangane Karman.

“Durung cair kok, Mas, rada macet he he he.”

“Wis linier 24 jam ta?”

“Uwis, ning embuh taun iki kok kerep macet.”

“Sabar, dijarake rak malah nglumpuk akeh.”

“Alah, rejeki ora mung neng tunja­ngan sertifikasi. Isih ana rejeki liyane, mikir tunjangan tiwas stress.”

Karman sing dikenal sregep nyam­but­gawe kuwi ora gampang pupus se­ma­ngate. Dheweke nyadhari yen bayare minangka guru swasta pancen guman­tung marang sithik akehe murid, sesasi durung kepara mesthi bisa dirasakake wong saomah. Luwih-luwih jaman saiki akeh sekolahan swasta anyar sing bukak nganti tekan plosok padesan, sing ateges uga nyuda bayare. Mula Karman banjur bukak usaha sablon lan konveksi cilik-cilikan. Pranyata asile malah kena kang­go nguliyahake anak-anake. Saiki dhe­weke bisa unjal ambegan landhung, anake wadon sing dirabekake kuwi wis mulang ing SMP negri najan statuse isih  honorer. Ganti ngragadi adhine sing  ngan­cik semester II.

Saya wengi tamune tansaya suda. Hiburan musik elekton gawe gayenge sing padha nonton.

Peladen sing maune ibut ngringkesi piring ana sing melu jejogedan karo pe­nyanyine engga gawe…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…