Lungguh kag Ewuh (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 565 kali

Jam setengah pitu esuk, warta Jatmiko dirujuk menyang salah sijine rumah sakit gedhe ing Sala wis di­tampa Riris lan Martini. Kari ngenteni bu­dhale mengko jam pira, sebab isih nung­gu tekane dhokter sing ngrumat. Pikiran lan atine Martini dadi wimbuh remuk rem­pu. Wadoyo sing wis ninggalake puskes­mas bakda subuh mau uga dikabari Riris babagan kuwi. Nanging wangsulane en­theng wae.

“Ya, mengko yen ora udan bapak nyu­sul menyang Sala, awit esuk iki kudu mu­lang lan ngeterake ibumu menyang acara Temu Tani neng desa liya. Kira-kira nganti kliwat jam loro, sebab acarane dirawuhi bupati. Dhuwit kanggo nebus obat lan wragad liyane, nganggo dhuwitmu dhisik, mengko yen bapak wis longgar dakijoli,” es-em-es saka Wardoyo mau dituduhake Martini. Martini ora guneman apa-apa, mung unjal ambegan landhung.

“Ora usah dipikir banget-banget, meng­ko ibu sing ikhtiyar. Wis tentremna pikirmu kareben bojomu enggal pulih. Jat­miko aja kok dudohi es-em-es saka ba­pakmu mau, mundhak nambahi sang­gane pikiran. Yen Jatmiko takon perkara wragad, kondhowa yen ibu wis cawis,” ujare Martini menehi semangat Riris.

Martini bisa maca kaya apa bingunge Riris mikirake wragad mertamba, sebab  anggone nyambut gawe Jatmiko minang­ka guru sukwan mentas wae. Pangrasa lan awake Martini saya lungkrah sasu­wene ngenteni tekane dhokter sing bakal mbudhalake Jatmiko menyang Sala. Bola-bali Martini nguwasake anake sing wis kelangan daya lan kesadharane. Raine pu­cet, lambene biru, kari ambegane sing isih bisa kanggo nggedhekake ati lan pa­ngarep-arepe Martini.

Riris lan Martini oleh tambahan pe­nga­rep-arep nalika maratuwane Jatmiko wis tekan kono esuk kuwi. Saora-orane ati dadi entheng merga ana wong lanang melu nunggoni Jatmiko. Awit kaya krasa samun yen pinuju ngupakara wong lara ngono kuwi ora ana wong lanang kang diajak te­timbangan.

“Piye kahanane bojomu, Ndhuk?” pitakone bapake Riris.

“Iki arep dirujuk menyang Sala, Pak,” wangsulane Riris gro­yok.

“Lha apa durung ana owah-owahan wiwit wingi awan kae?”

“Wiwit mau bengi kaha­nane Mas Jatmiko saya ngu­wa­tirake, Pak, mula kudu di­ga­wa menyang Sala sing pi­rantine luwih jangkep.” 

“Wah, tiwas bapak mung sangu sithik, Ndhuk,” bisike ma­rang Riris.

“Dipikir keri wae, Pak, sing baku Mas Jatmiko enggal ketu­lungan,” wangsulane Riris nge­mu pangangluh.

Luwih rada ayem maneh atine Martini nalika esuk kuwi…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik