Lungguh kag Ewuh (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 145 kali

Jam setengah pitu esuk, warta Jatmiko dirujuk menyang salah sijine rumah sakit gedhe ing Sala wis di­tampa Riris lan Martini. Kari ngenteni bu­dhale mengko jam pira, sebab isih nung­gu tekane dhokter sing ngrumat. Pikiran lan atine Martini dadi wimbuh remuk rem­pu. Wadoyo sing wis ninggalake puskes­mas bakda subuh mau uga dikabari Riris babagan kuwi. Nanging wangsulane en­theng wae.

“Ya, mengko yen ora udan bapak nyu­sul menyang Sala, awit esuk iki kudu mu­lang lan ngeterake ibumu menyang acara Temu Tani neng desa liya. Kira-kira nganti kliwat jam loro, sebab acarane dirawuhi bupati. Dhuwit kanggo nebus obat lan wragad liyane, nganggo dhuwitmu dhisik, mengko yen bapak wis longgar dakijoli,” es-em-es saka Wardoyo mau dituduhake Martini. Martini ora guneman apa-apa, mung unjal ambegan landhung.

“Ora usah dipikir banget-banget, meng­ko ibu sing ikhtiyar. Wis tentremna pikirmu kareben bojomu enggal pulih. Jat­miko aja kok dudohi es-em-es saka ba­pakmu mau, mundhak nambahi sang­gane pikiran. Yen Jatmiko takon perkara wragad, kondhowa yen ibu wis cawis,” ujare Martini menehi semangat Riris.

Martini bisa maca kaya apa bingunge Riris mikirake wragad mertamba, sebab  anggone nyambut gawe Jatmiko minang­ka guru sukwan mentas wae. Pangrasa lan awake Martini saya lungkrah sasu­wene ngenteni tekane dhokter sing bakal mbudhalake Jatmiko menyang Sala. Bola-bali Martini nguwasake anake sing wis kelangan daya lan kesadharane. Raine pu­cet, lambene biru, kari ambegane sing isih bisa kanggo nggedhekake ati lan pa­ngarep-arepe Martini.

Riris lan Martini oleh tambahan pe­nga­rep-arep nalika maratuwane Jatmiko wis tekan kono esuk kuwi. Saora-orane ati dadi entheng merga ana wong lanang melu nunggoni Jatmiko. Awit kaya krasa samun yen pinuju ngupakara wong lara ngono kuwi ora ana wong lanang kang diajak te­timbangan.

“Piye kahanane bojomu, Ndhuk?” pitakone bapake Riris.

“Iki arep dirujuk menyang Sala, Pak,” wangsulane Riris gro­yok.

“Lha apa durung ana owah-owahan wiwit wingi awan kae?”

“Wiwit mau bengi kaha­nane Mas Jatmiko saya ngu­wa­tirake, Pak, mula kudu di­ga­wa menyang Sala sing pi­rantine luwih jangkep.” 

“Wah, tiwas bapak mung sangu sithik, Ndhuk,” bisike ma­rang Riris.

“Dipikir keri wae, Pak, sing baku Mas Jatmiko enggal ketu­lungan,” wangsulane Riris nge­mu pangangluh.

Luwih rada ayem maneh atine Martini nalika esuk kuwi…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…