Tapak Jangkah Leluhur (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 221 kali

Ratu Shima nggagas. Nggathuk-gathukake lelakon siji lan lelakon liyane kang ge­gayutan lan lelakon dina iku. Sewin­du kepungkur panje­neng­ane wis mujudi paring pitungkase swargi Prabu Kartikeya Singha. Sanna utawa Bratasenawa wus kawiwaha dha­up lan Sannaha. Palakrama nunggal da­rah. Padha dene putra Rahyang Mandi­minyak. Sanna patutan saka garwa Putri Ringgit Rababu iya Pohaci Rababu, putra Prabu Tarusbawa Sunda. Dene San­naha patutan saka garwa Dewi Parwati, putra Prabu Kartikeya Singha.

Ora gantalan suwe Sanna lan Sannaha peputra si Sanjaya. Iya ing dina wiyosane Sanjaya kuwi Ratu Shima nampa pawarta yen praja Melayu Sribuja digebag perang Sri Jayanasa. Sriwijaya kang biyen-biyene karajan cilik kate­mahan bisa nguwasani Swarnabhumi. Karajan Pali ing poncot lor Swarnabhumi kasil ditelukake Sri Jayanasa bareng lan manungkule Mahasin. Lebar kuwi ganti ngrabasa Tulangbawang lan Melayu Sribuja.

Praja Melayu Sribuja mula tansah dadi kawigatene Ratu Shima. Eling-eling panjenengane miyos ing Musi Banyuasin lan Melayu Sribuja kasebut iya prajane ingkang paman mara sepuh. Amarga swargi Prabu Kartikeya Singha iku putra kepulunane prameswari nata ing Melayu Sribuja. Mula wis samesthine yen laku lekase Sri Jayanasa nggebag perang Melayu Sribuja kuwi banget nglarani penggalihe Ratu Shima.

Let sedhela Ratu Shima banjur unjal ambegan landhung. Nyoba nata napas nentremake nala. Suprandene ...

“Heh, Bentara Jalasena ... ! Ingsun iki ucap-ucapane wis kempong perot jambul wanen. Ingsun wis sinebut eyang buyut dening si Sanjaya,” cumeplose Ratu Shima esmu murina. Mbrabake pasuryan lan kumedut padoning lathine ora bisa disi­ngitake. “Sri Jayanasa iku garangan awulu iwen. Mula ingsun tulak karepe si Rahwa­naraja iya Dasamuka Sriwijaya iku. Tite­nana. Nganti kukuting jagad, Ratu Shima ora bakal gelem dirabi apa dene direh Sri Jayanasa!”

Sanalika pendhapa pisowanan Keling Kalingga tintrim. Upama ana lemud mabur mesthi keprungu ngeng-e. Upama ana wong mingset saka lungguhe temtu ke­prungu kumlesete. Kang sami mara seba sentag-sentig dhadhane. Nggambarake kepriye mengko dadine lamun Bentara Jalasena tansah mbregundung. Nggugu karepe dhewe.

“Kula menika ‘tatah ginandhen’, Sang Prabu Putri.”

“Nanging jeneng sira iku menungsa, Jalasena. Sira darbe akal budi, rasa pang­rasa.

Apa maneh sawijining bentara. Wong kang wis dibandhani kawruh lan sesu­rupan. Dhuwure guna pangawikan,” pa­melehe Ratu Shima tandhes.

“Inggih awit kula bentara menika. Ing­kang murugaken kula kedah saget mung­kasi damel kanthi cukat cakut. Kula kedah mboyong Sang Prabu Putri samenika-samenika ugi!” pangengkele Bentara Jalasena karo menyat lan sraweyan tangane.

Mulat glagat kang banget mbrongot ati kuwi, sanalika Akuwu Bambang…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik