Akeh Kepala Daerah Ditangkep Lembaga Antirasuah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 147 kali

Sasuwene sesasi, Kpk kasil nangkep kepala daerah telu, yaiku Bupati Jombang, Ngada lan Subang. Rebo (14/2) kepungkur, pejabat daerah 14 lan anggota DPRD Lampung Tengah uga ditangkep KPK.

Karangpungan kang ngabehi marang korupsi kang kerep ditindakake kepala daerah kudu enggal ditindakake ngelingi panangkapan  marang kepala daerah kang kasangkud korupsi ora bakal arep kandheg sadurunge masalah utamane dikawekani. Tata carane pemilihan bakal calon kepala daerah kang diusung partai politik ing pemilihan kepala daerah kang asipat transaksional uga nyumbang ndadekake korupsine kepala daerah.

Wiwit madege kawit taun 2004 engga 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wis nangkep kepala daerah kehe 80, becik iku bupati/wakil bupati apadene gubernur/wakil gubernur. Kabeh kepala daerah kasebut ditangkep liwat operasi tangkap tangan (OTT) KPK utawa uga pengembangan kasus korupsi. Cara-carane korupsi kepala daerah kasebut maneka warna, wiwit saka dol-tinuku jabatan, dol-tinuku perizinan pengelolaan sumber daya alam, engga nylewengake dana kapitasi BPJS Kesehatan kaya kang ditindakake dening Bupati Jombang, Jawa Timur,Nyono S Wihandoko.

Dene panangkepe Bupati Ngada, kang uga bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae, Minggu (11/2), gegayutan  beselan (suap) proyek dalan ing Nusa Tenggara Timur.

Sawise panangkepe kepala daerah loro kang melu pilkada serentak 2018, KPK nangkep Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih, ing omah dinese ing Subang, Selasa bengi (13/2) kepungkur.

Imas ditangkep merga dinuga nampa beselan gegayutan perizinan pembangunan pabrik dening rong perusahaan, yaiku PT ASP lan PT PBM. Saperangan uwong cedhake Imas dinuga ngumpulake opah kanggo bupati kehe Rp 1,5 miliyar.

“Saperangan dhuwit sing ditampa dimanfaatake kanggo kepentingan kampanye bupati,” pratelane Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan nalika nganakake patemonan karo wartawan ing Gedhong KPK, Jakarta, Rebo kepungkur.

Tumrap Kabupaten Subang, penangkepan iki klebu aeng jalaran bupati sadurunge, Ojang Sohandi taun 2016 uga ditangkep KPK. Ojang ditangkep merga mbeseli jaksa ing kasus korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan kanggo Kabupaten Subang taun 2014. Imas sadurunge mujudake Wakil Bupati Subang lan dilantik ngganteni Ojang, kang diponis ukuman kunjara 8 taun.

Sawatara iku, engga Rebo (14/2) bengi, KPK wis nangkep wong 14 kang dumadi saka anggota DPRD Lampung Tengah, pejabat Pemerintah Kabu­paten Lampung Tengah, lan pihak swasta.

Kemis bengi (15/2) lembaga antirasuah nangkep Bupati Lampung Tengah, Mustafa (MUS). Sanajan kalungguhane isih minangka saksi, bisa dadi KPK bakal ningkatake kalungguhane minangka tersangka.

Kemungkinan iku bisa dumadi jalaran OTT kang dileksanakake KPK ana gegayutane karo OTT rong ndina sadurunge. “Dheweke (MUS, Red) nganti saiki isih minangka saksi,” kandhane Wakil Ketua KPK Laode M.Syarif mentas iki. Manut Laode, KPK ngamanake MUS watara jam 18.30 ing Bandar Lampung. Dheweke banjur digawa menyang Mapolda Lampung saperlu nindakake papriksan wiwitan. “Bengine MUS digawa menyang kantor KPK ing Jakarta,” ujare Laode.

Manut Laode, rerangkene OTT kasebut dileksanakake jalaran pehak eksekutif ing Lampung Tengah dinuga menehi beselan marang pehak legislatif. Beselan iku gegayutan karo pasarujukan DPRD Lampung Tengah marang kabutuhan utangan dhuwit pemda ngenggon marang PT SMI kehe Rp 300 miliyar. “Dhuwit iku rencanane kanggo pembangunan proyek infrastrutur sing bakal dikerjakake Dinas PUPR Lampung Tengah,” jlentrehe.

Kanggo ngolehake utangan saka PT SMI, Pemkab Lampung Tengah pancen butuh pasarujukane DPRD ngenggon. Ya iku sing banjur ndadekake muncule panjaluk “dhuwit pasarujukan” saka DPRD Lampung Tengah. “Dinuga ana panjule dhuwit kehe Rp 1 miliyar,” ujare Laode. Dhuwit kasebut dinuga ditampa Pemkab Lampung Tengah saka kontraktor Rp 900 yuta lan Rp 100 yuta sisane saka dana taktis. “Dana Kasebut diolehake dinuga merga saka pituduhe bupati,” tambahe Laode.

Kanggo ndhelikake pawewehe “dhuwit pasetujon” kasebut, pehak eksekutif apadene legislatif Lampung Tengah migunakake kodhe khusus. Kodhe iku disebut cheese.

Penanganan kang ngabehi

Penanganan kang ngabehi perlu ditindakake kanggo ngawekani anane korupsi kepala daerah. Sebabe, kabeh kepala daerah sing ditangkep KPK minangka asil pesta pilkada.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mratelakake, panangkepe kepala daerah iki mbuktekake wis dumadi politik transaksional ing pilkada. Tatacara pemilihan langsung kepala daerah pranyata ora mung dadi ajang sirkulasi elite, nanging uga dadi wadhah sirkulasine para koruptor.

“Mahar politik sing saya dhuwur sarta ragad politik pilkada kang saya larang njurung para kepala daerah nindakake korupsi,” ujare.

Iki uga mbuktekake demokrasi durung bisa dinikmati rakyat. “Demokrasi isih prosedural banget lan nembe dinikmati kanthi winates dening para operator konflik, politisi koruptor, kaum radikalis agama, lan pebisnis hitam,” kandhane Syamsuddin.

Ing kalodhangan seje, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mratelakake, ragad politik dhuwur, utamane kanggo disengkuyung parpol ing pilkada, ndadekake kepala daerah mbudidaya mbalekake bandhane sing kanggo melu pilkada kasebut. Ana sing liwat obral izin pengelolaan sumber daya alam, dundum proyek, nganti nariki dana liyane.

“Parpol kudu nglereni politik transaksional lan ngajokake calon kepala daerah adhedhasar merit system, dudu adhedhasar kemampuan mbayar mahar kang larang,” ujare.

Digawe mlarat

Panangkepe bupati telu kanthi urut nuduhake upaya pemberantasan korupsi terus ditindakake klawan luwih tegas maneh. Tindakan hukum ing sanjabane pidana kunjara, kayadene perampasan donya brana nganti gawe mlarate koruptor, kudu enggal ditindakake. Revisi Undang-Undang Nomer 20 Taun 2001 ngenani Tindak Pidana Korupsi perlu ngatur bab iki.

“Sapa wae kang kabukten korupsi kudu digawe mlarat, ditibani ukuman pelayanan sosial, ora diwenehi remisi, lan dijabut hak politike kanthi permanen utawa sateruse,” tandhese Azyumardi.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso ngandhakake, saka wawsan kriminologi, keuntungan saka sawijining kejahatan kudu diora anakake saengga uwong dadi mikir kaping pindho yen arep nindakake. Minangka contone, asil korupsi kudu dirampas lan dibalekake menyang negara. (Kp)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik