25 Februari - 3 Maret 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 344 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Waspada marang kanca sing omongane manis, nanging buntute wisa. Sing teges, aja gampang anut grubyug, amarga ana mitra sing meri lan kepengin njlomprongake. Emosine dikendhaleni. Asmara: mangkel iku lumrah, nanging perkarane dirembug sing apik.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Sing optimistis, iki wayahe nindakake rancangan sing katungka. Perkarane diudhari amrih enggal bisa diprantasi. Aja ngguguu karepe dhewe, yen ana kang aweh pituduh digatekake. Rejeki san­saya mundhak apik. Nanging emosi bisa ngganggu kasarasaning badan.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Sanadyan sasuwene iki samubarange katon gancar, nanging kudu tetep ngati-ati. Iki wayah sing cocog kanggo ngundhakake pres­tasi. Lintang kabegjane ing lor lan kidul. Jaga kasarasan, luwih becik ngendhani sadurunge ketaman lelara. Asmara: tresna iku nrima sawutuhe.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Rejeki lagi seret, nanging rancangane aja nganti buyar. Luwih becik tetep ditindakake kanthi nyuda bab sing ora pokok. Kalo­dhangan kanggo antuk bebathen tinarbuka. Lintang kabegjan ing sisih kulon. Asmara: sanadyan isih kerep pasulayan nanging wiwit lerem.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Ngadhepi masalah gedhe aja nganti cilik atine. Yen nglokro amung njalari perkara tansaya ndadra. Kanggo sing makarya kantoran, kudu teges yen ana mitra sing ngajak saingan. Kabegjan panje­nengan ing sisih lor lan kulon. Asmara: ora susah kejeron olehe mikir.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Swasana ing pakaryan wis luwih gancar. Aja gawe gelane ndhu­wuran, sanadyan mung bab sepele. Kasarasan tansah dijaga. Kudu pinter ngatur wektu lan migunakake kalodhangan amrih rejeki ora muspra.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Kahanane lagi kurang prayoga, mula aja spekulasi. Semono uga yen ana pawarta apik, kena wae seneng nanging aja keladuk. Yen ana obyekan, sanadyan katon bathine gedhe, ditliti dhisik resmi lan orane. Sadurunge tumindak, dipikir dhisik, migunani apa ora.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Sing wening pikire, lan kudu jeli nyipati kahanan pasar, amrih antuk bebathen sing linuwih. Yen ora wani spekulasi, coba gunakna kalodhangan kang ana kanthi permana. Olah raga rutin amrih angga tansah seger. Aja keli ing endahing memori dina kepungkur.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Rejekine kapetung lancar, nanging aja sembrono olehe cal cul. Minggu iki ana kalodhangan becik. Kasarasan awak isih bisa ka­ganggu, mula turutana pesene dhokter. Rejeki mbanyu mili kaya kang diarep-arep. Kulawarga kudu dijaga supaya tansah harmonis.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Lintange sumunar padhang. Nanging iki kaya ujian, amarga owahing nasib gumantung obahing diri. Pikiran kudu tansah wening. Mlebu metune dhuwit ditata maneh, dislarasake karo kabutuhan. Sabar marang kulawarga, amarga nggawe putusan iku ora gampang.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Akeh kalodhangan sing mbutuhake panjenengan mikir lan nggawe putusan kanthi cepet. Sing mantep olehe nglakoni lan aja gampang cubriya. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Lintang ka­begjan ing sisih kidul. Asmara: swasana luwih nyenengake.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Minggu iki swasana sarwa ruwet. Pocapan uga dijaga amrih obyekan lancar. Ngenteni mangsa ngundhuh bebathen pancen kudu sabar. Kerja rada ngaya mula kasarasan kaganggu. Asmara: sanadyan ana wae perkarane, nanging isih romantis lan nyenengake.

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik