Imlek Kanggo Kerukunan Umat Beragama
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 145 kali

Sawetara wektu kepungkur, ewonan warga masyarakat ing wewengkon Kabupaten Pati,  tumpleg bleg sadalan-dalan padha nekani acara perayaan taun baru Imlek. Saperlu non­ton kirab gelar seni budaya sarta maneka kagiyatan wiwit saka religius nganti bhak­ti sosial sing tujuane kabeh kanggo panglipur lan kepentingan masyarakat.

Sing melu ngramekake acara kagi­yatan perayaan taun baru Imlek ora mung saka komunitas masyarakat Ti­onghoa lan kesenian khas keturunan Ti­onghoa wae, nanging uga ana maneka kesenian budaya saka potensi masya­rakat liyane sarta saka Pondhok Pesan­tren Sa-Kabupaten Pati sing cacahe ana 25 Group kayata rebana, malah uga ana penampilan kang paling atraktif saka dhaerah Bojo­negoro yaiku Reog Singo­lodro kang akeh narik kawigaten para pe­nonton amerga penampilane bisa mamerake polahe dhadhak merak dii­ringi tari Jathilan lenggak lenggok luwes ge­rakane sing kabeh anggotane para kaum wanita.

Saliyane kuwi ana uga kelompok ke­senian sing penampilane katon nge­dap-ngedapi saka para anggota TNI Ba­rongsai Naga Doreng Arhanudse Kodam  IV Diponegara Semarang. Kanthi Ba­rongsai, Naga utawa Liong lan anggotane Naga Doreng cacahe ana 80 personil.

Kajaba Group saka Naga Doreng uga ana kirab Merah Putih saka pelajar kan­thi pasukan Merah Putih kang mlakune katon urut sinambi ngangkat gendera. Sateruse penampilan kang ora kalah yaiku Barong­sai, Liong lan Samsi Laksa Dhar­ma Juwana, Barongsai, Liong lan Samsi Satya Dharma Kudus, sarta Barongsai, Liong lan Samsi Satya Wadya Pati kang kabeh tampil mamerake kewasisane kanthi nggawa personil ana wong 20 cacahe. sing bisa menehi panglipur nuduhake maneka kesenian khas Tionghoa.

Semono uga, ora gelem ke­tinggalan melu ngramekake sarta menehi panglipur ma­rang kabeh masyarakat kayata Marching Band Pondok Pesantren Qomaruddin, Sampurnan Bungah Gresik, Marching Band Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an – Roudlotul Falah Kecamatan Gembong, Marching Band Pondok Pesantren Sa­lafiyah, Kajen Margoyoso lan Marching Band Muzikaria Ihyaul Ulum Wedari­jaksa.

Perayaan kirab seni budaya dibu­dhalake dening Pengasuh Pondok Pesan­tren Tahfidzul Qur’an- Roudlotul Falah Kyai Heppy Iriyanto, kang mapan ing pla­taran daleme Bapak Edy Siswanto kang uga Ketua Klenteng Hok Tik Bio Pati.

Miturut Ketua Klenteng Hok Tik Bio Pati Edy Siswanto mratelakake, Peraya­an Imlek iki diadani saben setaun sepisan katon meriah, kanthi tema”Menyapa Bangsa Di Taman Hati Kita Berbuat Banyak, Yang Terkecil Dengan Cinta Yang Besar”. Lan anane perayaan Imlek ora sawijining agama utawa kepercayaan nanging Imlek yaiku perayaan budaya, ora ndeleng saka suku lan agama kabeh makluk kuwi ciptaane Gusti Maha Kuwasa.

 “Dene kagiyatan iki klebu paling pepak acarane ana meneka seni budaya wiwit saka khas Tionghoa lan kesenian liyane saka potensi masyarakat lan pondok pesantren. Sawetara kanggo ngramekake diadani uga pembukaan pasar Imlek Bumi Mina Tani kawiwiti tanggal, ana lomba mewarnai Garuda Pancasila kajaba kuwi nganakake bhakti sosial menehi santunan arupa piranti sekolah kanggo anak-anak yatim lintas agama sarta pelayanan pos kesehatan Pondok Pesantran  sing kabeh doktere saka antar umat beragama,” pratelane Edy Siswanto.

Isih miturut Edy Siswanto nambahake, kanggo resepsi malem taun baru Imlek uga diadani dedonga bebarengan. Sawetara peninggalan bersejarah ing klenteng, wujude isih wutuh sing umure wis ana 200 taun luwih. Kayata patung Dewa Bumi ( Hok Tek Cin Sin ) dadi Dewa Bumi yaiku  klebu Dewa kanggo kabeh makluk.

Saliyane ana Dewa Lautan ( Dhian Sang Singbo) yaiku kanggone tumprap para manungsa sing pagaweane ana gegayutane marang laut.. Kajaba kuwi ana Dewa Kejujuran (Kwan.In) sarta peninggalan barang antik liyane.

Miturut Edy Siswanto, peninggalan sejarah kasebut mesthine bisa disumurupi asal-usule saka Negara China nalika nganakake misi perdagangan, digawa tekan Asia klebu Indonesia. Bangsa China nalika mlebu ing Negara Indonesia sinambi nggawa Lien utawa gambar sing diritualake.” Mulane ing Klenteng akeh peninggalan sing wujude patung ana sing saka kayu cendana lan bahan liyane wutuh wujude sanajan umure wis atusan taun luwih,” jlentrehe. (Didik Andoyo)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!