Nyura - Sasi Sura
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 232 kali

Esuk-esuk mbekayu Romlah bojone kang Daryo  wis maring ngumahe Kaki Pujo, ponakane Kaki Bawor sing manggon jejer pager nang desa Jepara Wetan Keca­matan Binangun. Ndilalah sing mbukakna lawang si Ningsih anakke wadon Kaki Pujo, mahasiswa ISI Su­rakarta sing lagi preian. “ Lho kowe, Ning? Mboke ana?”

“Mpun kesah teng peken, Lik. Onten perlu kalih mboke, napa?”  wangsulane Ningsih karo males takon.

“Iya, jane arep takon mbokan egin duwe simpenan oyek, arep nempil, nek ana ya sing mandan akeh,” ja­­wabe mbekayu Romlah karo mesem digawe men keton sumeh.

“O, kadose onten. Ajenge kangge napa sih, Lik?” saurane Ningsih takon kepengin nggenahaken.

“Iya kiye kedah-kedahe ngrumati bojo. Likmu Daryo kae kocape saiki lagi nglakoni nyura, ora mangan sega. Mangane ya bangsane budin, munthul, besono apa buah. Wingi njajal tek tukokna inthil, lah jare enak tur awet warege. Mung sarapan inthil, bisa kuwat tekan sore,” critane mbekayu Romlah nggenahaken karepe.

Kebeneran Kaki Pujo ramane Ningsih krungu, sekang njero ngumah metu karo nggawa cething isi oyek. “Anane mung gari kiye, ngonoh digawa baen karo cethinge, Dhek.”  Bareng mbekayu Romlah gogoh-gogoh bentinge, gagehan Kaki Pujo menggak, “ Wis ora susah dibayar, gari digawa baen. Mung cethinge kuwe, ngesuk dibalekna.”

“O, ya kesuwun, Kang. Kepareng...”  Mbekayu Romlah enggal bali.

Gari Ningsih sing egin penasaran, njuran gagehan takon maring Ramane. “Jarene lik Romlah mau, Lik Daryo lagi nglakoni nyura, Jane anu nyura keprimen, Ramane?”

“Nyura kuwe laku tirakate wong Jawa sing egin nglestarekna adat budayane, niat ora mangan wohing dami sedawane wulan Sura. Lha sing diarani wohing dami kuwe ana pari, jagung, canthel, gandum lan se­jenise,” Kaki Pujo gole wangsulan karo mapan njagong nang risban, nyambi nglinting gawe ududan.

“Laku tirakat kaya kuwe diarani Ngrowot. Ya kuwe ngilari mangan panganan apa bae sing digawe sekang woh dami. Mulane padha ora mangan sega. Perlune padha prihatin, wetenge dilatih men ora kaget nek agi menangi peceklik, langka pari, sisan njaga ben koles­terole ora dhuwur. Ngemutaken uga, menawa pangan sing pokok kuwe ora mung sega. Ngrowot kuwe dilakoni suwene 30 dina, wiwit mlethek tanggal 1 nganti tanggal 30 Sura. Malah ana sing nganti 40 dina.”  Klilan.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya