Keri Ana Pasar
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 328 kali

Keri Ana Pasar

 Kedadean iki wis sawetara suwene, nalika semana aku durung pensiun, kira ­kira tahun 2003.

Ing sawijining dina Mnggu, aku lan bojoku bonoengan nganggo sepeda motor menyang pa­sar saperlu blanja. Tekan pasar bakule wis pirang-pirang, dagangane uga wis pepak, dadi ora pa­tiya suwe anggonku blanja wis ram­pung. Mula banjur marani sepedha motor, arep mu1ih.

Sepedha motor tak starter, tanpa menga-mengo banjur tak lakokake alon-alon terus rada banter. Ana ndalan aku ngajak omong bojoku, na­nging dheweke ora wang­sulan. Aku ya ora nggagas apa-apa, mung mbatin mbokmenawa lagi ngetung - etung anggonne blanja mau.

Bareng tekan omah, ibu maratuwaku kang lagi lenggahan ana teras ndangu : ... lho endi bojomu ? ... Sanalika aku ngingak memburi, kaya ngapa kagetku, jebul bojone ora ana ing boncengan. Blaiiik ... banjur ana ngendi iki, tiba apa kepiye? Aku terus mbalik menyang pasar maneh. Durung nganti sepuluh menit, aku kepethuk bojoku wis numpak becak.

Jarene nalika ana pasar aku dibengoki wong pirang-pirang jalaran bojone durung nganti mbonceng, sepedha motore kok wis dilakokake, nanging kayane ora krungu,

mula ya tetep bablas. Aku dhewe ya gumun wong rumangsaku wis ana. sing mbonceng. Ndilalah dalane isih rada sepi, saben ngliwati traffic light, mesthi lampune murup pas ijo, dadi lancar ora ngaiiggo mandheg-mandheg. Apa tumon ? ...  Helly Sulistyobudi Pondok Indraprasta Semarang

 

 

NDLODOG

 Nalika aku isih bocah, durung ana listrik mlebu desa. Lampu saben dinane nganggo lampu teplok, yen metu bengi nggawa oncor, yaiku tugelan pring diisi lenga gas, gombal terus di sumet gombale. Ngaji neng langgar uga nganggo lampu teplok. Menyang mulihe uga nggawa oncor. Bocah lanang-lanang yen ngaji budhale ngadhephake Maghrib, mulihe bubar sholat Isyak. Sak suwene ngaso lan ngenteni wektu Isyak bocah-bocah biyasa padha bebuwang neng kali, senajan ora kabeh bebuwang nanging padha nyang kali kabeh. Sawise reresik padha wudhu kabeh. Ana boeah siji aran D ora wudhu dhewe langsung melbu langgar. Rampung wudhu tata-tata sholat Isyak. Kyaine ndangu,”wis padha wudhu kabeh rek?” “sampun kyai,” jawabe serempak.” namung D pak kyai boten wudhu”. Kandhane salah siji muride. Pak kyai, “ bener D, kowe ora wudhu?” Jawabe D,” kula namung ngengek thok, boten ngentut kok. Ngendikanipun pak kyai menawi ngentut batal wudhunipun: “Pak kyai mesem, bocah-bocah padlia sorak. Pak kyai dhawuh,” wis kabeh wae dititeni, sing mbatalake wudhu iku ora ngentut thok, nanging wohe entut barang.” Apa tumon, apa tumon (UMIHARINI —  Bandar-Jombang)

 


KATHIK

 Bus ALS sing tak tumpaki mlebu Simpang Blimbing, Palembang jam 6 esuk, sawise rong dina rong bengi mlaku saka terminal Kediri tumuju Palembang. Aku enggal mudhun mer­ga arep terus menyang Pendhopo Komplek Madeo/Per­tamina panggonane anakku makarya. Aku lingak-linguk nggoleki mobile anakku sing jarene arep methuk, nanging durung katon ana parkiran. Sinambi ngenteni, aku golek sarapan ana depot langgananku “JAWA DWIPA”. Ana depot iki masakane khas Jawa. Semono uga karyawane wong saka Jawa, lan sing duwe depot iki asline saka Blitar. Sing andhok golek sarapan cukup akeh. Aku lungguh ana pojok banjur ngawe peladen

“Ngersakaken sarapan punapa, pak ?” pitakone

“Sampeyan tulis, ya. Aku pesen sega pecel kathik empal, karo kopi kathik susu, tambah maneh kathik dadar endhog bebek,” wangsulanku. Rampung nyathet pesenanku, peladen banjur masrahake cathetan mau menyang loket pasugatan. Sawise ngenteni 10 menit, peladen wis mara lan nata pese­nan­ku ana meja. Sega pecel, tak sawang ora ana lawuh pese­nanku, dene wedang kopine ireng methuntheng. Batinku, kok ora padha karo sing tak pesen ? Bab iki tak takokake peladen, jare iki wis sesuai karo pesenanku. Masalah iki dadi regejegan rada rame, nganti kabeh sing andhok padha nguwasake panggonanku.

Rahayune ibu sing kagungan depot enggal mara menyang mejaku. Sawise tak critani masalahe, peladen mau dikongkon njupuk kertas pesenanku banjur dipasrahake ibu sing kagungan depot iki. Sawise diwaca, karo gumuyu njlentrehake : ” Oo, menika masalahipun. Panjenengan leres, karyawan kula ugi leres. Miturut pesenan panjenengan, sega pecel kathik empal lan dadar endhog bebek. Kopi kathik susu. Yen basa Jawi, kathik artosipun nganggo, nanging yen basa Palembang, kathik artosipun ora ana utawi ora nganggo. Nyuwun ngapun­ten, Pak. Juru pasugatan kula dhong libur ngejawi, gantosipn asli tiyang saking Palembang, dados mboten faham basa Jawi.

Sepisan malih, kula nyuwun pangaputen, lan mangga katuran pinarak, sugeng dhahar sarapan.” Pesenanku akhire diganti cundhuk karo seleraku. Sabubare mbayar rekeninge lan asok kaluputan, aku nuli gegancangan nuju parkiran mobil, sing pranyata anakku wis teka lan ngenteni tekaku. Masalah iki ana njero mobil tak critakake lan dadi guyon ger-geran. (Soewarno Tjitrowihardjo, Ngadiluwih —  Kediri)


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik