Lungguh kang Ewuh (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 239 kali

Rampung shalat wajib, ngiras nyingkrihi tekane Wardoyo sabojone, Martini mlebu warung bak­so ing sacedhake puskesmas kuwi. Dha­sar pancen weteng wis krasa luwe, ngiras pantes ngenteni mulihe Wardoyo sabojo­ne, Martini banjur andhok. Kanggo nglipur atine sing morat-marit, dheweke nyoba nga­jak ngobrol bojone bakul bakso sing asli saka Sala. Nadyan mentas tepung na­nging ngobrole bisa gayeng.

Nengahi ngobrol gayeng ana es-em-es mlebu menyang ha-pene Martini. Sing ngirim Riris, “Bu, Mas Jatmiko benteripun kimat malih.”

Karo nggembol ati nratab, Martini eng­gal-enggal ninggalake warung bakso ku­wi. Satekane kamar perawatan, Riris wis ngompres bathuke Jatmiko. Dene Wardo­yo sabojone nunggoni ana sandhinge. Ra­sa pekewuh lan ora kepenak ngobrak-abrik atine Martini sumurup Wardoyo ang­gone nunggoni Jatmiko kanthi lungguh jejer klawan sing wadon sajak rukun.

“Mbok coba ngaturi petugase sing ana kantor jaga kana!” ucape Martini marang Riris.

“Sampun, Bu. Lha ingkang ngutus ngom­pres kalawau inggih petugas kok.”

Martini terus mbacutake anggone ngu­pakara Jatmiko. Tumandange kidung awit saka rumangsane tansah diwasake de­ning Wardoyo lan Lestari. Polahe Jatmiko sing tansah molak-malik karo sambat-sam­bat saya gawe ora karu-karuwan atine Martini.

Ing kahanan sing kaya ngono kuwi Martini kelingan jaman cilikane Jatmiko sing tansah ngalem lan ugungan yen pi­nuju lara. Nalika kuwi Jatmiko tansah nja­luk gendhong ibune. Sanadyanta ana ba­pake, yen pinuju awak-e panas, Jatmiko mung gelem digendhong ibune. Semono uga yen turu, Jatmiko bisa angler uger di­keloni ibune. Mula bareng saiki ngadhepi kahanane Jatmiko sing panas awake, ke­tambahan bapake uga ana sandhinge karo ibune sambung, atine Martini saya semplah. Nanging dhe­weke ora arep sambat apa-apa marang tilas bojone kuwi.

Nalika cilikane biyen, sa­uger awake Jatmiko panas, mesthi terus digawa me­nyang daleme Pak Sumirat, mantri kesehatan ing desane. Marane menyang mantri kanthi di­gendhong jarit. Mulihe ajeg disangoni Pak Sumirat. Sangu anggone maringi Pak Sumirat mau banjur ditukokake soto ing warunge Pak Gandung sing wis kondhang ana desa kono. Kanthi mangan soto lan njur diombeni obat saka pak man­tri, panase Jatmiko  saya suda engga dadi lan warase.

Nanging wengi iki panase Jatmiko saya dhuwur. Pikirane Martini tambah ora karuwan, sing dientha-entha gambaran……………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?