Tapak Jangkah Leluhur (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 383 kali

Sasedane Prabu Kartikeya Si[ngha, Mahisi Shima banjur gu[manti keprabon. Jumeneng [nata ing Kalingga kanthi jejuluk Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputikeswara. Nitik saka asma kasebut mratelakake lamun Ratu Shima sawijining panggilut agama Syiwa. Jalaran Mahisasuramardini iku gegambarane Bathari Durga, garwa Hyang Syiwa kang nitih sapi panjalmane raseksa sing wis dikalahake.

Ora beda karo gelar sesebutane Prabu Kartikeya Singha. Kang duk timure asma Kartikeya Yuwa iya Pangeran Kartikeya Singha. Ana dene Kartikeya iku putra Hyang Syiwa saliyane Ganesya. Kartikeya uga sinebut Skanda utawa Kumara. Digambarake kadidene bocah nunggang merak. Kang duwe palungguhan minangka “Dewa Perang”.

Mungguh sajrone mangreh praja, Ratu Shima isih ngukuhi tata cara kang wis ditindakake dening swargi Prabu Kartikeya Singha. Praja Kalingga kanthi kutharaja Keling kang wewengkone jembar. Gumelar saka Kali Pemali ing kikis kulon tumeka poncot wetan Tanah Jawa. Lan dumadi saka negara-negara telukan wolulikur cacahe.

Kanggo kuwi sajrone ngasta bawating kanalendran, Ratu Shima dibiyantu mantri papat. Mantri Muka: Gunaman, Mantri Ring Sanagara: Dyah Narayana, Mantri Manca Nagara: Rahyang Mandiminyak lan Mantri Raksa Nagara: Senapati Wiswasa. Wondene mligi kutharaja Keling pangreksane dibubuhake marang akuwu papat: Akuwu Bambang, Akuwu Tulak, Akuwu Maja lan Akuwu Dewandaru.

Ing ari pisowanan kalenggahan iku pendhapa panangkilan wis pepak andher kang sami marak seba. Ora ana kang gothang. Kalebu utusane Kaisar Tang saka Cina yaiku Laksamana Han. Ora antara suwe Ratu Shima katon miyos siniwaka. Pasuryane jinem merbawani kelayan sorot tingal kang kawistara kumenyar. Ginarebeg abdi parekan cethi manggung katanggung kang sami ngampil upacara keprabon.

Sawuse bage-binage lan rembag praja sacukupe, Rahyang Mandiminyak minangka Mantri Manca Nagara nuli kapatah mbukani rembug marang Laksamana Han.

“Nuwun sewu, kula Rahyang Mandiminyak. Mantri Manca Nagara Keling Kalingga.

Kepareng kula atur kasugengan sarawuhipun,” pambagene Pangeran Jalantara grapyak.

“Oh inggih, kula tampi dhawah sasami-sami. Kula Laksamana Han saking negari Cina,” sumambunge tamu saka Cina kasebut ora kurang semanake.

“Inggih. Lajeng wonten wigatos menapa keraya-raya rawuh ing kedhaton Keling ngriki?” pitakone Rahyang Mandiminyak kapiadreng.

“Awrat ngemban dhawuhipun Sang Kaisar Tang; kula kedah pinanggih Sri Ratu Shima. Mila menawi wonten keparengipun, kula badhe saparembag piyambak kalihan panjenenganipun,” pratelane Laksamana Han.

Sawuse Laksamana Han diadhepake marang Ratu Shima banjur manembrama kelawan susila anuraga. Bareng wis mangkono nuli ngaturake apa wigatining sedya.

“Amit pasang kaliman tabik. Mugi linepatna ing siku dhendha, tinebihna ing tulah sarik. Dhuh Sri Ratu ...,

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!