Tapak Jangkah Leluhur (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 427 kali

Sasedane Prabu Kartikeya Si[ngha, Mahisi Shima banjur gu[manti keprabon. Jumeneng [nata ing Kalingga kanthi jejuluk Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputikeswara. Nitik saka asma kasebut mratelakake lamun Ratu Shima sawijining panggilut agama Syiwa. Jalaran Mahisasuramardini iku gegambarane Bathari Durga, garwa Hyang Syiwa kang nitih sapi panjalmane raseksa sing wis dikalahake.

Ora beda karo gelar sesebutane Prabu Kartikeya Singha. Kang duk timure asma Kartikeya Yuwa iya Pangeran Kartikeya Singha. Ana dene Kartikeya iku putra Hyang Syiwa saliyane Ganesya. Kartikeya uga sinebut Skanda utawa Kumara. Digambarake kadidene bocah nunggang merak. Kang duwe palungguhan minangka “Dewa Perang”.

Mungguh sajrone mangreh praja, Ratu Shima isih ngukuhi tata cara kang wis ditindakake dening swargi Prabu Kartikeya Singha. Praja Kalingga kanthi kutharaja Keling kang wewengkone jembar. Gumelar saka Kali Pemali ing kikis kulon tumeka poncot wetan Tanah Jawa. Lan dumadi saka negara-negara telukan wolulikur cacahe.

Kanggo kuwi sajrone ngasta bawating kanalendran, Ratu Shima dibiyantu mantri papat. Mantri Muka: Gunaman, Mantri Ring Sanagara: Dyah Narayana, Mantri Manca Nagara: Rahyang Mandiminyak lan Mantri Raksa Nagara: Senapati Wiswasa. Wondene mligi kutharaja Keling pangreksane dibubuhake marang akuwu papat: Akuwu Bambang, Akuwu Tulak, Akuwu Maja lan Akuwu Dewandaru.

Ing ari pisowanan kalenggahan iku pendhapa panangkilan wis pepak andher kang sami marak seba. Ora ana kang gothang. Kalebu utusane Kaisar Tang saka Cina yaiku Laksamana Han. Ora antara suwe Ratu Shima katon miyos siniwaka. Pasuryane jinem merbawani kelayan sorot tingal kang kawistara kumenyar. Ginarebeg abdi parekan cethi manggung katanggung kang sami ngampil upacara keprabon.

Sawuse bage-binage lan rembag praja sacukupe, Rahyang Mandiminyak minangka Mantri Manca Nagara nuli kapatah mbukani rembug marang Laksamana Han.

“Nuwun sewu, kula Rahyang Mandiminyak. Mantri Manca Nagara Keling Kalingga.

Kepareng kula atur kasugengan sarawuhipun,” pambagene Pangeran Jalantara grapyak.

“Oh inggih, kula tampi dhawah sasami-sami. Kula Laksamana Han saking negari Cina,” sumambunge tamu saka Cina kasebut ora kurang semanake.

“Inggih. Lajeng wonten wigatos menapa keraya-raya rawuh ing kedhaton Keling ngriki?” pitakone Rahyang Mandiminyak kapiadreng.

“Awrat ngemban dhawuhipun Sang Kaisar Tang; kula kedah pinanggih Sri Ratu Shima. Mila menawi wonten keparengipun, kula badhe saparembag piyambak kalihan panjenenganipun,” pratelane Laksamana Han.

Sawuse Laksamana Han diadhepake marang Ratu Shima banjur manembrama kelawan susila anuraga. Bareng wis mangkono nuli ngaturake apa wigatining sedya.

“Amit pasang kaliman tabik. Mugi linepatna ing siku dhendha, tinebihna ing tulah sarik. Dhuh Sri Ratu ...,

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik