Omahe Guru Budi Isih Dikebaki Wong Nglayat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 139 kali

Sianit Sinta (23) bojone almarhum Ahmad Budi Cahyanto (27) sajak nesu banget ngrungokake pepinginane sawatara pehak supaya murid sing nganiaya bojone MH mung direhabilitasi jalaran isih sangisore umur. “Kanggoku iki ora adil. Pelaku kudu diukum, merga tumindake kasebut klakon gawe ilange nyawaning liyan,” kandhane Sianit Sinta nalika dipethuki wartawan,

Rebo (7/2) kepungkur.

Sianit uga ngajap supaya proses hukume enggal lumaku lan gamblang. “Aku ngajap proses hukum pelaku enggal rampung, saengga Mas Budi ing kana jenjem,” ujare Sianit nalika dipethuki ing omahe, Kleyang, Kabupaten Sampang, Madura.

Awan iku Sianit katon isih lemes. Apamaneh dheweke saiki lagi ngandhut limang sasi, dheweke kudu methuki atusan tamu sing terus teka nglayat menyang omahe. Sianit pancen kekeselen, saengga anggone nyalami tamune mung lungguh ing sofa disangga bantal cilik ing gegere.

Pepinginane enggal rampung proses hukume murid sing nganiaya almarhum Budi Cahyanto uga dikandhakake Lukman, adhi ipene Budi. “Ya yen bisa diukum sa-abot-abote, iki rak masalah nyawa. Yen mung direhabilitasi, mungguhku sakeluwarga ora adil,” kandhane priya kasebut.

Nalika ditakoni ngenani papan dununge MH sing mujudake siswa SMAN 1 Torjun (SMA Tor), Lukman kandha yen pelakune wis dipindhahake menyang Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sampang, ing Jalan Kiai Haji Wahid Hasim No 151, Sampang.

“Sajake wis dipindhah menyang Rutan. Nanging katrangan pastine durung weruh,” jlentrehe.

Sawatara iku, nem ndina sawise matine Ahmad Budi Cahyanto (27), guru seni rupa SMAN 1 Torjun, omahe tansah dikebaki wong nglayat. Ora mung wayah awan, nanging nganti wayah bengi uga isih akeh sing padha nglayat.

“Saben dina, wiwit esuk ora ana mandhege, malah nganti wengi barang. Nganti jam 20.00 WIB,” tambahe Lukman.

Awan iku, wong nglayat pancen akeh banget, gilir gumanti. Para pelayat iku akeh-akehe menganggo klambi bathik ireng-putih, ngisoran ireng.

“Aku kabeh saka persatuan SMA-SMK Negeri sa-Surabaya ngucakake bela sungkawa,”ujare priya kang makili pelayat.

Manut Lukman, Selasa (6/2) bengi, calon Gubernur Jawa Timur Saifullaoh Yusuf uga teka nyengkakake nglayat.

Lukman munjuk syukur lan ngucapake atur nuwune marang kabeh pehak kang aweh kawigaten marang lungane Budi.

“Alhamdulillah, matur nuwun marang kabeh sing nggatekake marang matine Budi. Aku sakulawarga njaluk ngapura yen anggonku suguh, aruh, lan lungguh kurang maremake,” ujare.

Bab kang padha uga dikandhakake dening Sianit, sisihane almarhum Budi. Sianit rumangsa trenyuh amarga matine sing lanang kasebut dadi sungkawa bebarengan kabeh pehak pendhidhik lan pendhidhikan tanah wutah.

“Alahamdulillah, aku trenyuh marang matine Mas Budi dadi sungkawa bebarengan, muga-muga kawigatene kabeh pehak iki diganjar dening Allah,” tandhese Sianit.

 

Tahlilan

MH, pelaku sing nganiaya guru SMAN 1 Torjun, Sampang, Ahmad Budi Cahyanto saiki lagi ditahan lan dititipake ing Rutan Kelas II B Sampang.

“Saiki MH, durjana sing nganiaya Budi ditahan ing rumah tahanan negara kelas II B Sampang, mung wae panggonane ora diaworake karo tahanan lan pesakitan diwasa,” kandhane Wakapolres Sampang, Kompol Suhartono, Rebo (7/2)

Manut Wakapolres, masalah iki isih ing pemberkasan. Penyidik tansah ngudi penyelidhikan lan ngumpulake sakehing bukti.

Ora mung iku wae, engga saiki pulisi masang “police line” ing papan kedadeyan perkara sabubare nindakake olah TKP. Trepe ing njabane plataran ruwang kelas XII ing SMAN 1 Torjun.

Sawatara ing sekolahan iki, para guru lan murid saben dina tansah nggelar acara tahlilan minangka wujud bela sungkawa marang matine guru seni rupa kasebut.

Manut Kepala Sekolah SMAN 1 Torjun, Amat, pengajian iku dileksanakake sadurunge jam pelajaran diwiwiti. Bab iki dileksanakake suwene pitung dina. “Pengajian dileksanakake ing saben kelas nganti pitung dina matine Pak Budi,” ujare Amat.

Minangka wujud rasa bela sungkawa, kabeh murid uga menganggo pita putih sing dipasang ing lengen tengen. Dene kanggo kegiyatan belajar mengajar tetep lumaku normal kaya adat sabene.

Amat nambahake, supaya kedadeyan kasebut ora kedaden maneh, pehake bakal ngaktifake maneh lelabuhane guru utamane lelabuhane guru bimbingan dan konseling (BK) kanggo nyurupi luwih dhisik ngenani tindak-tanduke saben bocah sing mlebu menyang sekolahane.

Prastawa panganiayan iku dumadi dina Kemis (1/2) watara jam 13.00 WIB. Kurban guru seni rupa iki lagi mulang pelajaran nggambar ing plataran ngarep ruwang kelas XII.

Nalika kegiyatan belajar kaleksanan, MH ora nggatekake lan tansah ngrusuhi kancane liyane. Kurban nyaruwe MH supaya nggarap tugas kaya kanca-kancane.

Nanging panyaruwe iku tetep ora digatekake MH. Kurban banjur nyaputake cet menyang pipine MH.

MH sajak ora trima lan ngetokake ukara ora sopan. Jalaran ora sopan, kurban nggepuk MH nganggo kertas absen. Gepukan iku ditangkis MH langsung karo ngantem pilingane kurban sisih tengen. Akibate, kurban tiba glangsaran menyang lemah lan mbudidaya dipisah murid-murid liyane.

Bubar kedadeyan iku kabeh murid mlebu kelas, MH klakon njaluk ngapura marang kurban disekseni dening murid-murid liyane.

Sawise pelajaran rampung, kurban lan MH padha mulih menyang omahe dhewe-dhewe, Kurban isih kober crita marang kepala sekolah ngenani kedadeyan panganteman sing ditindakake muride.

Satekane ing omah, kurban langsung ngaso merga sambat mumet lan sirahe lara. Watara jam 15.00, kurban digawa menyang Puskesmas Jrengik, Kabupaten Sampang. Merga pehak Puskesmas ora saguh ngawekani, banjur kurban dirujuk menyang rumah sakit Kabupaten Sampang. Saka kene kurban bali dirujuk menyang RSUD Dr Soetomo, Surabaya.

Pehak rumah sakit gegancangan ngupakara kurban, lan kurban dinyatakake nandhang mati batang otak (MBO), sing nyebabake kabeh organ badane ora mlaku.

Udakara jam 21.40, kurban dinyatakake mati. Lan langsung digawa mulih menyang omahe ing Dhusun Pliyang, Desa Tanggumong Kota ing Sampang.

n (Tim)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik