Isih Dadi Misteri, Kidang Mas Alas Kalimantan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 190 kali

Kidang emas bisa bae  temen-temen nyata, dudu mung saderma  karangan ngayawara. Crita kidang emas, antarane tinemu ing Kitab Ramayana, episode Shinta ilang. Dikojahake, Kala Marica kadhawuhan ratu gustine, Rahwana, ndhusta Dewi Shinta sing nembe lelangenan karo garwane, Rama, ing Alas Dandaka. Kanggo nggancarake laku culikane, abdi karaton yaksa Alengka mau salin wujud dadi kidang emas.

Wis rada suwe dikhabarake, kidang emas temen ana lan urip ing satengahe alas wewengkon Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sawetara pedunung sekitare kawasan Pegunungan Meratus aweh paseksen nate nyipati dhewe kewan eksotik kasebut, sing terkadhang saba tekan tegalane warga. Sauntara kuwi Kelompok pencinta alam Kompas Borneo Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin ngonangi tipake kidang emas kang kajiret tali jebakan ing laladan Taman Hutan Rakyat Sultan Adam. Sadurunge kuwi Tim Ekspedisi Khatulistiwa 2012 Koordinator Wilayah 08 Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Kalimantan Selatan uga nemokake cumplung kewan herbivora mau.

Perlu dijelasake luwih dhisik, kang dimaksudake kidang mas ing kene mung istilah. Dudu emas ing teges satemene. Warga lokal ngarani Kijang Hilalang. Jeneng Indonesiane Muncak Kuning Kalimantan, utawa Kijang Keemasan Kalimantan. Basa Inggrise nyebut Bornean yellow muntja. Dene istilah ilmiahe Muntiacus atherodes. Kewan iki kalebu kelas mamalia, ordo (bangsa) Artiodactyla, famili (suku) Cervidae, subfamili Muntiacinae, genus (marga) Muntiacus, species (jinis) Muntiacus atherodes.

Sacara morfologi, wulu ing perangan gigire kuning asulak abang. Tengah awak, utamane bageyan cengel lan gulune, ana kombinasi werna putih semu gilap. Wulu weteng kuning pucet, lan buntut perangan ndhuwur soklat tuwa. Dhuwure kidang emas tumeka bahu kira-kira 50 cm. Dawane wiwit sirah tumeka bokong, ora kalebu buntut antarane 86-92 cm. Bobote watara 13,5 engga 17,7 kg. Sing mbedakake maneh klawan kewan sajinise, ranggah utawa sungune Muntiacus atherodes kalebu cendhak, tur ora ngepang. Dawane mung 1,6 tumeka 4,2 cm. Dene yen diukur saka pangkal sungune kira-kira dadi 6,5-8,7 cm.

Najan wis akeh paseksen saka masyarakat, ditambah temon cumplung ing lapangan, ewadene pehak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan durung wani mesthekake ana orane kewan eksotik langka kang dadi pacelathon rame kasebut. “Ora kok jeneng nampik, nanging kasunyatane nganti saiki durung ana foto siji wae, apamaneh video, minangka bukti otentik anane Muncak Kuning Kalimantan,” pratelane Kepala Seksi Konservasi BKSDA Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Ridwan Effendi. “Rencanane, BKSDA bakal masang kamera khusus ing wewengkon alas Peleihari. Muga-muga ana Muntiacus atherodes sing kasil karekam,” tambahe.

 

Dikonsumsi Pendhudhuk

Dianggep minangka satwa endemik Kalimantan, kidang mas pancen isih dadi misteri. Nganti saiki nembe winates warga sacedhak alas kang ngaku nate  mrangguli kidang mas. Malah, jare, pedunung Desa Haratai kerep golek Kidang Hilalang – basa lokale kidang mas – kanggo dipangan. Mungguhing pendhudhuk, kidang mas mono ora beda karo kidang-kidang alasan lumrahe. Olehe mbebedhag nganti tekan laladan alas Gunung Haung Haung, limang jam laku sikil saka Haratai. “Neng kana warga padha pasang jipah, utawa jiret tali. Sawetara wektu kepungkur aku nate entuk. Tak gawa mulih dipangan sakeluwarga. Endhase tak guwang menyang tegalan, awit wangun sungune elek dadi kurang nyeni yen kanggo pajangan neng njeron ngomah,” tuture Uncau (46), sawijine warga Desa Haratai.

Pantes dinuga, ya salah siji cumplung guwangan mau kang ditemokake Tim Ekspedisi Khatulistiwa 2012.  Miturut Dr Ir Abdul Haris Mustari MSc, anggota panaliti, tengkorak kewan sing ditemu neng tegalan ing Desa Haratai kasebut kena dipesthekake cumplunge Muntiacus atherodes. Dudutan mengkono mau mujudake asil anggone mbandhingake ciri-ciri fisik antarane cumplung lelo-rone jinis kidang kasebut. “Ranggah utawa sungu kidang mas tanpa sendhi ing pangkale. Kajaba kuwi sungune ora ngepang , lan ramping semu mlengkung, jumbuh klawan wangun padisel, utawa bebalungan sangisor ranggah. Dene sungu kidang biyasa (Mantiacus muntjak) luwih gedhe, acawang loro rada cendhak. Pangkal ranggah ana sendine, sarta padisel kandel jejeg,” pratelane dosen Fakultas Kehutanan IPB kasebut.

Nitik tilasing tipak, dipikuwati keterangane pendhudhuk, kidang mas urip sumebar sajembare alas Kalimantan.  Kewan iki kalebu golongan diurnal, tegese aktif golek pangan ing wayah awan. Awit winatese data, pira populasine ora dikawruhi.  “Yen nganti seprene arang wong sing kasil methuki, kuwi jalaran daerah sabane kidang mas neng alas-alas pegunungan kang angel diakses utawa ditembus,” sambunge Haris Mustari.

      Perambahan sarta alih fungsi alas sing ngakibatake deforestri mujudake ancaman paling serius mungguhing kelestariyane satwa endemik Kalimantan iki. Kajaba kuwi perburuan liar, najan dudu faktor dominan, uga njalari gunggunge kidang mas – Muncak Kuning – saya suda.

Emane, kidang mas Kalimantan engga samengko durung kalebu kewan sing diayomi.  Ing Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Lampiran PP Nomor 7/1999) mung nyebutake jinis kidang abang, utawa kidang biyasa – Mantiacus muntjakrusa Bawean, dalah sakabehe genus Cervus.

Dene kidang kuning Kalimantan – Muntiacus atherodes – ora tinulis. Sauntara iku IUCN Redlist ngelom-pokake kewan eksoktik iki kanthi status konservasi least concern (risiko en-dhek). Kamangka kasunyatane ing In-donesia Muntiacus atherodes sangsaya angel ditemokake. (Pakne Puri)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!