18 - 24 Februari 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 216 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Minggu iki kerep tumindak grusa-grusu lan ora tliti. Sing ngati-ati, aja nganti kamulyan bubrah amung jalaran bab sing sejatine bisa diendhani. Sing pinter olehe ngatur wektu. Asmara: pasangan dijak rembugan amrih gegayuhan tembe mburi bisa kelakon.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Minggu iki kudu cekat-ceket. Enggal nggawe putusan, amrih kalodhangan becik ora disrobot liyan. Tansah andhap asor sa­nadyan akeh kang ngakoni kaunggulan panjenegan. Sareh nga­dhepi kulawarga, aja emosi lan aja dilebokake ati.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Samubarang perkara mesthi ana carane kanggo ngudhari. Lumrah yen ana sing kudu didadekake banten, nanging sing wicaksana amrih ora kapitunan. Gumregah nindakake pakaryan bakale bisa ngilari spaneng. Asmara: introspeksi diri, geneya sikepe pasangan kaya mangkono.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Lintang kamujuran isih ngetutake. Mula gunakna kanggo nindakake pakaryan gedhe, aja nganti wektune muspra. Kasarasan lan anggone memangan dijaga amarga ana pratandha kena lelara. Nanging kanggo katentremaning kulawarga, aja tumindak neka-neka.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Yen kepengin kasil ya kudu temen. Konsentrasi aja kapecah dening bab kang ora ana paedahe. Kudu profesional lan tumindak sa­timbang. Ulate sing padhang, amrih samubarang luwih gampang. Memangan lan turune diatur. Aja brah-breh lan waton ngetokake dhuwit.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Ana kalodhangan apik kanggo maujudake panemu. Ngepasi kaha­nan awak uga bregas. Mula enggal maju aja rangu-rangu. Rejekine lancar, mlebu metune dhuwit uga bisa dikontrol. Kahanan kula­warga wis jenjem, mula pocapane dijaga amrih bisa tansah tentrem.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Jejibahane ditindakake dhewe aja dipasrahake wong liya. Wis wayahe ora gumantung marang liyan. Swasana kaco enggal diprantasi. Sanggan pikiran njalari mangan lan turune kaganggu. Kudu gelem ngerteni kaunggulan lan kakurangane kulawarga.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Kahanan kang pas yen kepengin nindakake rancangan. Ora perlu kuwatir marang perkara kang bakal namani. Sing baku kudu siyaga lan ngendhani risiko kang mutawatiri. Rejeki lancar. Anggone memangan lan ngaso diatur. Ing kulawarga kudu pinter njaga pocapan.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Aja percaya gosip sing durung cetha. Luwih prayoga ngrungokake swaraning ati. Yen ana obyekan, dirembug sing tenanan. Wayahe nggawe trobosan anyar. Nanging aja lali, nindakake pakaryan abot uga kudu ngaso sing cukup. Kudu sabar ngadhepi perkara ing kulawarga.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Ana perkara sing dumadakan jumedhul. Pakaryan ditindakake dhewe, wong liya aja antuk cawe-cawe. Sabar lan tliti, amrih pikirane uga jenjem. Rejeki lancar, nanging yen arep nindakake rancangan anyar becike dipetung maneh. Asmara: pocapane dijaga.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Aja kesusu jumangkah. Kabeh rancangan dipetung dhisik sing tenanan. Minggu iki kudu luwih tliti olehe nyipati maneka kedadeyan. Isih kerep ngelu nalika tangi turu, nanging ora suwe bakale saras. Asmara: sing sabar lan wening pikire ngadhepi masalah.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Sing tliti yen nggawe rancangan, aja geseh ing wanci kaya ngene. Bisa-bisa ora antuk bathi, kepara malah bubrah. Kudu teges marang sapa bae. Kasarasan mlorod, kudu njaga asupan gizi. Ka­tentremaning kulawarga dijaga, aja ngundhat perkara kang wis mungkur.

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!