18 - 24 Februari 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 53 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Minggu iki kerep tumindak grusa-grusu lan ora tliti. Sing ngati-ati, aja nganti kamulyan bubrah amung jalaran bab sing sejatine bisa diendhani. Sing pinter olehe ngatur wektu. Asmara: pasangan dijak rembugan amrih gegayuhan tembe mburi bisa kelakon.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Minggu iki kudu cekat-ceket. Enggal nggawe putusan, amrih kalodhangan becik ora disrobot liyan. Tansah andhap asor sa­nadyan akeh kang ngakoni kaunggulan panjenegan. Sareh nga­dhepi kulawarga, aja emosi lan aja dilebokake ati.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Samubarang perkara mesthi ana carane kanggo ngudhari. Lumrah yen ana sing kudu didadekake banten, nanging sing wicaksana amrih ora kapitunan. Gumregah nindakake pakaryan bakale bisa ngilari spaneng. Asmara: introspeksi diri, geneya sikepe pasangan kaya mangkono.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Lintang kamujuran isih ngetutake. Mula gunakna kanggo nindakake pakaryan gedhe, aja nganti wektune muspra. Kasarasan lan anggone memangan dijaga amarga ana pratandha kena lelara. Nanging kanggo katentremaning kulawarga, aja tumindak neka-neka.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Yen kepengin kasil ya kudu temen. Konsentrasi aja kapecah dening bab kang ora ana paedahe. Kudu profesional lan tumindak sa­timbang. Ulate sing padhang, amrih samubarang luwih gampang. Memangan lan turune diatur. Aja brah-breh lan waton ngetokake dhuwit.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Ana kalodhangan apik kanggo maujudake panemu. Ngepasi kaha­nan awak uga bregas. Mula enggal maju aja rangu-rangu. Rejekine lancar, mlebu metune dhuwit uga bisa dikontrol. Kahanan kula­warga wis jenjem, mula pocapane dijaga amrih bisa tansah tentrem.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Jejibahane ditindakake dhewe aja dipasrahake wong liya. Wis wayahe ora gumantung marang liyan. Swasana kaco enggal diprantasi. Sanggan pikiran njalari mangan lan turune kaganggu. Kudu gelem ngerteni kaunggulan lan kakurangane kulawarga.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Kahanan kang pas yen kepengin nindakake rancangan. Ora perlu kuwatir marang perkara kang bakal namani. Sing baku kudu siyaga lan ngendhani risiko kang mutawatiri. Rejeki lancar. Anggone memangan lan ngaso diatur. Ing kulawarga kudu pinter njaga pocapan.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Aja percaya gosip sing durung cetha. Luwih prayoga ngrungokake swaraning ati. Yen ana obyekan, dirembug sing tenanan. Wayahe nggawe trobosan anyar. Nanging aja lali, nindakake pakaryan abot uga kudu ngaso sing cukup. Kudu sabar ngadhepi perkara ing kulawarga.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Ana perkara sing dumadakan jumedhul. Pakaryan ditindakake dhewe, wong liya aja antuk cawe-cawe. Sabar lan tliti, amrih pikirane uga jenjem. Rejeki lancar, nanging yen arep nindakake rancangan anyar becike dipetung maneh. Asmara: pocapane dijaga.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Aja kesusu jumangkah. Kabeh rancangan dipetung dhisik sing tenanan. Minggu iki kudu luwih tliti olehe nyipati maneka kedadeyan. Isih kerep ngelu nalika tangi turu, nanging ora suwe bakale saras. Asmara: sing sabar lan wening pikire ngadhepi masalah.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Sing tliti yen nggawe rancangan, aja geseh ing wanci kaya ngene. Bisa-bisa ora antuk bathi, kepara malah bubrah. Kudu teges marang sapa bae. Kasarasan mlorod, kudu njaga asupan gizi. Ka­tentremaning kulawarga dijaga, aja ngundhat perkara kang wis mungkur.

 

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…