18 - 24 Februari 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 235 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Minggu iki kerep tumindak grusa-grusu lan ora tliti. Sing ngati-ati, aja nganti kamulyan bubrah amung jalaran bab sing sejatine bisa diendhani. Sing pinter olehe ngatur wektu. Asmara: pasangan dijak rembugan amrih gegayuhan tembe mburi bisa kelakon.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Minggu iki kudu cekat-ceket. Enggal nggawe putusan, amrih kalodhangan becik ora disrobot liyan. Tansah andhap asor sa­nadyan akeh kang ngakoni kaunggulan panjenegan. Sareh nga­dhepi kulawarga, aja emosi lan aja dilebokake ati.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Samubarang perkara mesthi ana carane kanggo ngudhari. Lumrah yen ana sing kudu didadekake banten, nanging sing wicaksana amrih ora kapitunan. Gumregah nindakake pakaryan bakale bisa ngilari spaneng. Asmara: introspeksi diri, geneya sikepe pasangan kaya mangkono.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Lintang kamujuran isih ngetutake. Mula gunakna kanggo nindakake pakaryan gedhe, aja nganti wektune muspra. Kasarasan lan anggone memangan dijaga amarga ana pratandha kena lelara. Nanging kanggo katentremaning kulawarga, aja tumindak neka-neka.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Yen kepengin kasil ya kudu temen. Konsentrasi aja kapecah dening bab kang ora ana paedahe. Kudu profesional lan tumindak sa­timbang. Ulate sing padhang, amrih samubarang luwih gampang. Memangan lan turune diatur. Aja brah-breh lan waton ngetokake dhuwit.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Ana kalodhangan apik kanggo maujudake panemu. Ngepasi kaha­nan awak uga bregas. Mula enggal maju aja rangu-rangu. Rejekine lancar, mlebu metune dhuwit uga bisa dikontrol. Kahanan kula­warga wis jenjem, mula pocapane dijaga amrih bisa tansah tentrem.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Jejibahane ditindakake dhewe aja dipasrahake wong liya. Wis wayahe ora gumantung marang liyan. Swasana kaco enggal diprantasi. Sanggan pikiran njalari mangan lan turune kaganggu. Kudu gelem ngerteni kaunggulan lan kakurangane kulawarga.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Kahanan kang pas yen kepengin nindakake rancangan. Ora perlu kuwatir marang perkara kang bakal namani. Sing baku kudu siyaga lan ngendhani risiko kang mutawatiri. Rejeki lancar. Anggone memangan lan ngaso diatur. Ing kulawarga kudu pinter njaga pocapan.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Aja percaya gosip sing durung cetha. Luwih prayoga ngrungokake swaraning ati. Yen ana obyekan, dirembug sing tenanan. Wayahe nggawe trobosan anyar. Nanging aja lali, nindakake pakaryan abot uga kudu ngaso sing cukup. Kudu sabar ngadhepi perkara ing kulawarga.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Ana perkara sing dumadakan jumedhul. Pakaryan ditindakake dhewe, wong liya aja antuk cawe-cawe. Sabar lan tliti, amrih pikirane uga jenjem. Rejeki lancar, nanging yen arep nindakake rancangan anyar becike dipetung maneh. Asmara: pocapane dijaga.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Aja kesusu jumangkah. Kabeh rancangan dipetung dhisik sing tenanan. Minggu iki kudu luwih tliti olehe nyipati maneka kedadeyan. Isih kerep ngelu nalika tangi turu, nanging ora suwe bakale saras. Asmara: sing sabar lan wening pikire ngadhepi masalah.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Sing tliti yen nggawe rancangan, aja geseh ing wanci kaya ngene. Bisa-bisa ora antuk bathi, kepara malah bubrah. Kudu teges marang sapa bae. Kasarasan mlorod, kudu njaga asupan gizi. Ka­tentremaning kulawarga dijaga, aja ngundhat perkara kang wis mungkur.

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik