Sumunar Alami Luwih Digandrungi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kasarasan - Dibaca: 134 kali

Udakara limang taun keri iki, sumebar sakehing kosmetik sing nawakake pangrumat amrih kulit dadi putih banget. Masyarakat Nuswantara sing umume nduweni pakulitan sawo mateng enggal wae padha rayahan nenuku barang kasebut. Nanging saiki, begjane, masyarakat wis akeh sing malih panemune. Luwih kepengin pakulitane resik nanging alami.

Pancen wiwitane saperangan masyarakat gandrung marang kosmetik sing kapetung rada lumayan regane iku. Nanging saking olehe kepengin nduwe kulit putih, kepriyea carane ya dituku. Ana sing nganti nyicil, uga urunan karo kanca utawa sedulure. Suwening suwe, maneka prodhuk saemper jumedhul ing pasaran. Tansaya maneka werna merk lan jinise, tansaya akeh sing murah regane.

Kosmetik kasebut pancen bisa njalari kulit dadi luwih putih ing wektu sing ora patiya suwe. Ana sing telung sasi, suwe-suwene nem sasi. Nanging, olehe nganggo ora kena leren. Yen leren, ora kok mung malih kuning utawa sawo mateng maneh. Kepara ana sing dadi kukulen, dlemok-dlemok soklat, lsp. Lha yen wis mangkene, gelem ora gelem banjur priksa marang dhokter amrih ora ketatalan. Kejaba olehe menganggo kosmetik kudu leren, ragad kanggo pangrumat amrih pulih kepara luwih akeh.

Sawise mataun-taun masyarakat gandrung banjur gela marang kosmetik kasebut, saiki akeh sing padha sadhar lan malih pamikirane. Nduweni kulit resik alami, iku luwih wigati. “Minangka dokter aku sakanca ora leren menehi wawasan yen putih kilat iku wis mesthi ora sehat. Apamaneh yen kulit asline pancen sawo mateng, tangeh lamun malih dadi putih tanpa efek samping,” jlentrehe dr. Vikka Dewi Lestari, Direktur Medis Klinik deLovely.

Dokter Vikka dalah dr. Chelsea sing saben dinane ngadhepi pasien sing kepengin nduweni kulit mrusuh ngandhakake, pancen ora gampang menehi pamawas marang masyarakat sing wis kadhung nduweni panemu yen kulit putih iku luwih apik. “Akeh sing senengane nonton filem njaban rangkah banjur kepengin kulite padha karo artis kana, rak ya repot,” imbuhe dr. Vikka.

Nanging saiki wis katon ana owah-owahan. Luwih akeh masyarakat sing gelem diwenehi ngerti lan sadhar marang kasarasane kulit. “Kita saha para terapis mbiyantu amrih luwih akeh masyarakat sing bisa antuk pangrumat pasuryan kanthi pener,” ujare dr. Chelsea.

Salah sijine yaiku kanthi tansah nyepakake inovasi produk kanggo para pasiene. “Sing paling anyar yaiku Bio Glow. Pangrumat iki kejaba njalari kulit resik, uga dadi kenceng,” kandhane dr. Vikka. Dokter lulusan FK UPN Jakarta iki nan­dhesake, yen bahan sing dinggo ing pangrumat bio glow kapetung alami. “Sejatine pancen akeh bahan alami sing bisa diolah kanggo kosmetik. Wis tansaya akeh uga warga sing luwih sreg menganggo prodhuk asli saka alam,” imbuhe ibu peputra loro kasebut.

Pangrumat bio glow saemper karo pengrumat umume. Sawise pasuryan diresiki, banjur kulite mati diangkat nganggo piranti mligi. Sabanjure dileleti gel sing dikandhakake abahan alami kasebut, ditutup masker, lan dibilas maneh nganti resik. “Pas nganggo masker krasa anget lan cekit-cekit. Nanging saiki kulitku resik, uga krasa alus lan kenceng,” ujare Bellinda sing bubar nglakoni pangrumat bio glow ing klinik deLovely  Dharmahusada Surabaya. n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia