Murid Mateni Guru
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Surabayan - Dibaca: 215 kali

“Kabar heboh saka Sampang, onok murid sing mentala ngantem gurune sampek dadi patine. Awale pak Guru Achmad Budi Cahyono mulang kelas XII SMAN Torjun Sam­pang, muride sing aran Hz nggak nggape, pak guru marani barek nyoret pipine Hz barek kuwas cet, Hz gak trima gu­rune diantem terus dipisah barek murid liyane, pak guru terusan lapor ndhuk kepala sekolah masalahe. Mari ngono merga gak ketok onok tatune pak guru dikongkon mulih, tekan ngomah sambat gulune lara nemen terusan digawa ndhuk rumah sakit terusan diplayokna ndhuk rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya, muk dirawat sedhiluk, pak guru tilar donya. Jare dhokter ana pendarahan hebat ndhuk otake te­rus sing arane balung gulune tugel. Mesthi ae sing arane berita guru dipateni murid dadi rame sak Indonesia, akeh sing komentar, sing nyalahna muride, sing nyalahna sistem pendidikan saniki,  barek liyane maneh,  sing jelas kedadeyan koyok ngono niku termasuk luar biasa, sing njaluk perhatian kabeh pihak. Opoka saniki murid cenderung kurang hormat barek guru,” omonge Ning Sumeh ndhuk bala-balane.

“Awak dhewe ya melok prihatin atas peristiwa niku, jaman awak dhewe sekolah biyen barek guru hormat ne­men, gak muk barek guru ndhuk sekolah ae tapi ya barek guru ngaji tah wong-wong tuwa ndhuk sekeliling kita. Nek pethuk paling gak ya sapa aruh, tah ngambung tangane, saniki jamane wis beda. Pengaruh tontonan barek pengaruh lingkungan gedhe nemen, arek dadi seneng tawuran, ma­raan tangan,” sauté Cak Bedjo.

Cak Ari nambahi  “ Iya je, awak dhewe niki elek-elek sok mulang ngaji ndhuk arek-arek, masiya muk ngaji maca Al Qur’an, sing arane murid niku tak tontok ya macem-ma­-cem sikape barek guru, onok sing kepethuk terus ngejak salaman, onok sing muk manthuk barek ngguyu, tapi ya onok sing arane murid niku pethuk jegreg barek gurune api-api gak kenal mbidheg ae. Niki tak alami dhewe. Tapi tak titeni, athik arek niku barek guru hormat, sing arane ilmu saka guru niku gedhe manfaate gae arek niku, terus uripe keri-kerine ya kepenak, temen lho niki.”

Pak Lik Dur melok komentar “Nah peristiwa ndhuk Sampang niku gae kalangan pendidikan kudu oleh perhatian, apa ana sing salah ndhuk pendidikan saniki niki. Encene pendidikan budi pekerti gae arek-arek niku penting banget, supayane engkuk nek wis ambyur ndhuk masyarakat, dadi insan sing santun, gak sing brangasan, gak eruh kesopanan, gak eruh tata karma, terusan sing medeni maneh nek terus urip nggasruh, sing korupsi, mbujuki barek liyane maneh, sing koyok niku gae dheweke dianggep bab sing biasa. Lah nek prasaku sing arane pendidikan budi pekerti niku kudu dinomer situkna. Sing liyane disinaoni engkuk nek wis ndhuk universitas. Dadi arek wis duwe modhal budipekerti luhur sadurunge ambyur ndhuk masyarakat?”

(Sing kepengin budi pekerti dikuwatna maneh ndhuk anak dhidhik: Cak Ari, Cak Bedjo, Pak Lik Dur barek Ning Sumeh).

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya