Ki Bodronolo – Panjer
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 86 kali

Sore kuwe, Yamun si bujang tuwa pancen nguja ngendhong maring umahe Kaki Bawor. Kebeneran Kaki Bawor agi jagongan dopokan karo Mas Guru Tarno, nang teras ngarep, “Lha si kebe­ne­ran ana Mas Guru nang kene. Inyong arep takon, Ramane. Apa rika ngerti sujarahe Ki Bodronolo sing nang Panjer Kebu­men?” kandhane Yamun karo mapan njagong nang risban.

“Seh, seh, medeni temen teka dhog takon sujarah barang,” saurane Kaki Bawor karo gedheg-gedheg mandan gumun ma­ring takonane Yamun. “Kudune sing luwih paham toli Ko, wong sing asli kelahiran Gombong-Kebumen.”

“Lhah, Ramane mbokan ya ngerti, menawane inyong nang Gombong mung dondon lair thok, he..he... Kabeh-kabeh toli merga sekang sekolahe, Ramane. Wong inyong sekolahe be mung nang ngisor papringan. Ngerti apa, enggane lah?” saurane Yamun karo mandan ngresula.

Mas Guru Tarno, ngandhani, “Mas Yamun, golet kawruh kuwe ora mung nang bangku sekolahan thok. Bisa baen merga sregep maca, ngrungokna Radio, nonton Televisi, srawung kanca batir, terus sregep takon kaya rika saiki. Kuwe wis bener. Anu pancen durung ngerti, ya gelem takon maring sing kirane ngerti.”          

Kaki Bawor gole nanggapi karo mikir. “Nek sujarahe Ki Bodronolo ya inyong ora ngerti persise, wong inyong dudu ahli su­jarah. Ningen mbiyen inyong tau krungu critane, menawane Ki Bodronolo sekang Panjer kuwe salah sawijine Senopati Ma­taram jamane Kanjeng Sultan Agung nyerang Kompeni Landa maring Batavia, antarane taun 1628 karo taun 1629. Lha Ki Bo­dronolo kuwe kasil ngumpulaken bahan pangan sing akeh banget, karo gawe lumbung gedhe, kanggo nyukupi kebutuhan pangane prajurit Mataram. Anu kepriwe sih?”

“Wong inyong krungu kabar Hari Jadi Kabupaten Kebumen sing wingi dipengeti saben tanggal 1 Januari, arep diganti dadi Tanggal 21 Agustus, kuwe jarene ana gandhengane karo suja­rahe Ki Bodronolo. Nangapa koh ndadak mawi diganti barang?” Yamun ngangseg gole takon, ora keri mripate mandeng Kaki Ba­wor karo maring Mas Guru Tarno.

Mas Guru Tarno njuran tanggap, “Mas Yamun, netepna Hari Jadi kuwe perlune antara liya nggo gugah semangate warga ma­syarakat supayane duwe rasa mongkog utawane bangga, banjuran rumangsa handarbeni, ngrasa wajib hangrukebi lan mulat sasira hangrasa wani, kanggo mbangun dhaerahe. Mulane kudu ditetepna nganggo Peraturan Daerah. Biasane nganggo waton lan dhasar sejarah sing tau klakon, dadi ora kena semba­rangan. Wong kaya Hari Jadi Kabupaten Banyumas be ya tau ganti. Sing dhisit sadurunge taun 2016, dipengeti pendhak tang­gal 6 April, lha saikine diganti dadi tanggal 22 Februari.”

Kaki Bawor nambahi, “Mun, ko ya kudu ngerti, nek Ki Bagus Bodronolo kuwe Senopati prajurit Mataram sing melu berjuang ngusir Kompeni Landa sekang tanah Jawa ya klebu Bumi Nusan­tara. Dadi perjuangan ngusir penjajah kuwe wis diwiwiti jamane Kanjeng Sultan Agung. Lha, nalikane Ki Bodronolo lan prajurit Mataram nglurug perang maring Batavia, mangkate pas nang tanggal 21 Agustus 1629.”- Klilan

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!