KECEMPLUNG BLUMBANG
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 378 kali

KECEMPLUNG  BLUMBANG

 

SABEN jam papat esuk, kaya adate aku wis tangi. Banjur ubres ing pawon olah-olah nggo sarapan. Panggaweyan rutin sing tak tindakake minangka ibu rumah tang­ga. Krungu adzan Su­buh, aku niyat arep sholat dhisik. Gan­dheng kolahe lagi diagem ibu, aku niyat wudlu ing jaba. Pinggir blumbang ana kran khusus sing biyasa kanggo wijik. Ing blumbang kono uga ana wit nangka kang lagi nguwoh pating grandhul. Kamar mandhi mung siji, dadi yen lagi dienggo kudu ngalah metu yen mung arep wudlu.

Nalika arep wudlu, ujug-ujug sikilku kepleset, mak ceblung kecemplung blumbang. Ndilalah sandhal jepite lunyu, aku kurang waspada. Aku napak pinggir blumbang, terus kecemplung. Aku bengok-bengok njaluk tulung bojoku ben ditulungi. Nganti suwe anggonku kungkum, bojoku ora metu nulungi. Aku krekel-krekel mentas dhewe. Klambiku klebus, tujune ora nganti teles tekan sirah. Sawise mentas, bojoku nembe metu karo omong : “Wong mung nangka tiba, mengko awan tak jupuke. Kok ndadak bengok-bengok mbribeni tanggane”.

Karo muni-muni aku omong yen sing tiba aku, dudu nangka. Krungu aku sing tiba,bojoku ora ndang nulungi malah ngguyu kepingkel-pingkel. Gelem ora gelem aku ya melu ngguyu. E, lhadalah, sing tiba aku kok dikira mung nangka. Mulane suwe ora ditulungi, nganti kadhemen nang njero blumbang. (Alfiyah Indarwati  —  Wonosobo)


DIDOL RUGI

 

Anakku dodolan on-line. Merga disaingi kanca, saiki regane diudhun­ake. Biyen kembang plastik diregani Rp 25.000,- saiki mung Rp. 20.000,- . mesthi wae ya laris manis. Ning sing nggawa ora oleh apa-apa, malah rugi.

Minggu kepungkur oleh pesenan kembang saka Palembang. Dikira ongkos kirime mung Rp 25.000,-. Nalika aku arep ngirim liwat JNE lha kok diaba Rp 69.000,- Aku mundur, ora sida kirim. Liwat pos diabaRp 55.000,- Aku ya mundur ora sida. Ping telu liwat Tiki ing Wirobrajan Yogya, diaba Rp 47.000,-

Sidane anggonku ngirim kembang plastik liwat Tiki. Yen digagas, dodolan payu, ning rugi. Lha piye ? Coba digagas. Anggone akon anakku marang sing tuku, ongkose mung selawe ewu. Ndadak saiki 47 ewu. Ateges anggone bakulan on-line rugi Rp 22.000,- Ya muga-muga wae oleh ijol saka Gusti Allah !!! (Ny. Sumaryati  —  Yogyakarta)

 

 

KOMPAS

 

Minangka Kepala Regu Putri Lomba jelajah hutan, kudu duwe kompas. Lagi wae mulih sekolah lan durung lukar seragame, putuku wis njarwani kaya mengkono. Sabanjure crita, yen saregu gunggunge 11. supaya ora kangelan, regu dipantha dadi loro. Kepala regu ngendhaleni anggota lima, wakile papat. Aku nyandhak marang karepe. Sarana sangu kompas, ora bakal ana sing kecicir lan ora kesasar-sasar. Gandheng wektune mung kari sesuk, sarampunge mangan dak jak tuku. Lan lagi wae tata-tata, mas Nar numpak mobil liwat ngarep omah. Sawise miterang lan dak jarwani, tangga sing uga arep lunga menyang pasar mau saguh nukokake. Dak ulungi dhuwit, durung gelem nampa. Menawa wae ditalangi dhisik. Kebeneran, aku ora sida kepanasen mancal sepedhah lan nggonceng bocah.

Sasuwene ngenteni mas Nar, putuku tata-tata uba rampe. Seragam pramuka. Tongkat, tali, sempritan lan topi rimba. Karo sedhela-sedhela prit-prit nyebul sempritan, tangan kethawa- kethawe kanthi nyuwara seru ngabani kaya patrape komandhan ngatur lan nuduhake panggonan sing diarah, marang anggotane. Watara rong jam candhake, mas Nar wis bali.

“Angsal, pak”. Wuwuse karo mudhun. Aku gage-gage ngulungi dhuwit. Uga ora ditampani, wong regane mung limang ewu rupiah. Aku njomblak. Kuwi ora mung murah, nanging super murah. Barang lan regane ora cundhuk. Mas Nar ngulungake lempitan koran. Barange endi, batinku. Arep takon, mas Nar wis kebanjur adoh. Menawa wae saking kesusune nganti lali. Tak antu nganti rada suwe ora bali-bali. Piye ta iki, batinku karo rada grundelan. Apamaneh putu wis bola-bali takon.

Karo setengah ngguyu kecut, Kepala Regu tak gonceng menyang toko. Tujune durung tutup lan sawise milang-miling, barang sing dibutuhake kelakon oleh. Putuku sakala ajer binar, aku dhewe rumangsa jenjem marem. Regane limang ewu rupiah punjul nol siji. Sabanjure tak jarwani, menawa mas Nar kakehan blanjane nganti ora kober mampir toko sing mligi adol kebutuhan bocah sekolah. Sadalan-dalan aku nggagas, sajake mas Nar kleru panampa. Sing dak karepake kompas, sawijining pandom kanggo nuduhake panggonan lor, kidul, wetan lan kulon. Ditukokake Kompas wacan /koran. Wow, ora sombong, yen koran, sanajan ora langganan, nggonku tumpukan. Nanging piye maneh, wis keraya-raya gelem tetulung, mongsok arep dipaido. Sing baku Kepala regu K  eturutan karepe lan ora cuwa. (Ismoe Rianto  —  Madiun)

 

 


 

 

 

 

 


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik