Parta Krama (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 172 kali

Kang sinambat mung ku­sumeng wukir, Rara Ireng sapa ingkang nyana, bakal mangkono dadine, dene duk larenipun, ireng kusi rada mbesisik, rambute arang abang, sasolahe kidhung, kareme sok matun gaga, wus tumrecep wae dadi rara wukir, dhoso wagu tenaga.

Lamun ana tabete sethithik, yen rembesing madu trah kusuma, amung kocaking tingale, kalawan senenipun, lawas-lawas saya manglingi, rambute arang abang, teka dadi bang cuk, wa­gune dadi wiraga, ireng kusi teka dadi ireng ma­nis, ing mangko diwasanya.

Ireng manis teka dadi kuning, semu ijo amrada binabar, ing­kang dhoso pasemo­ne, dadi jatmika ruruh, liring lindri njait alungit, jatmikane sembada, cahyane sumunu, rikma bang cuk temah da­dya, memek ireng muyek ngendra­wila wilis, lah iya ngendi ana.

Soring wiyat kang sinangga bumi, bisa salin warna kaping tiga, amung Rara Ireng bae, ing saben sasi wuwuh, tam­bah  ayu lan tambah  manis, sapa baya kang bisa, kaya sira masku, sanadyan tan bisa basa, amimbuhi sengsem lele­wanireki, dhuh nyawa jiwa kula. (Dhan­dhanggula ).

Lir mangkana pisambating kingkin satriya Andananjaya Risang Harjuna ya Raden Premadi. Leng-lenging ndriya lir lena tanpa kanin. Kayungyun marang putri Banoncinawi  Wara Sumbadra ya Sembadra. Mapan wiwit timur mula wus kapacangake awit saka karsane sawargi Prabu Basudewa. Wus dadi golong giliging rembag, pamadyaning Pandhawa kuwi nedya dhaup kalawan Dewi Wara Sumbadra, amung kari ngenteni gethaking dina kang prayoga. Nanging ana babak anglayoni jujul anusuli, awit saka trekahe nata Mandura Prabu Bala­dewa kang ngrojongi sedyane Kurawa. Pan mangkono lelakon kang kudu dumadi.

Swuh rep data pitana hanenggih nagri pundi ta ingkang kinarya pambu­kaning carita, ngupayaa nagri satus tan antuk kalih, nadyan sewu tan jangkep sedasa. Nora kaya Nagari Ngastina, Gajahoya, Limanbenawi, ya Kurujang­gala. Dhasar nagari panjang punjung pasir wukir, gemah aripah, tatakarta ra­harja. Lah sinten ta ingkang ngasta pusa­raning praja, wenang ajejuluk Maha­prabu Suyudana, Duryudana, Narpati Jakapitana ya Sang Kurupati. Narendra berbandha berbandhu, sekti mandra­guna prawira ngadilaga, sinuyudan para dasih miwah kineringan dening sasa­mining narendra.

Nalika risajuga sang nata miyos tinangkil kaadhep  kadang Kurawa satus sawiji tan ana gothang. Miwah karawu­han pujangganing praja inggih gurune sang nata, Pandhita Sokalima wasta Resi Kumbayana, Dhahyang Druna ya Risang Baratwajaputra. Ingkang tinon mabukuh yayah konjem pratala wadanane, lah punika warnanira warangka nata patih kinawasa, satriya Palasajenar kekasih Patih Sangkuni, Harya Suman, Trigan­talpati ya Suwalaputra. Ngungkurake pasebane para manggala miwah naya­kaning praja, andher mbalabar yayah robing jalanidhi.

Emeng jroning ndriya Prabu Kurupati labet ginubel tinangisan dening………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…