Parta Krama (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 81 kali

Kang sinambat mung ku­sumeng wukir, Rara Ireng sapa ingkang nyana, bakal mangkono dadine, dene duk larenipun, ireng kusi rada mbesisik, rambute arang abang, sasolahe kidhung, kareme sok matun gaga, wus tumrecep wae dadi rara wukir, dhoso wagu tenaga.

Lamun ana tabete sethithik, yen rembesing madu trah kusuma, amung kocaking tingale, kalawan senenipun, lawas-lawas saya manglingi, rambute arang abang, teka dadi bang cuk, wa­gune dadi wiraga, ireng kusi teka dadi ireng ma­nis, ing mangko diwasanya.

Ireng manis teka dadi kuning, semu ijo amrada binabar, ing­kang dhoso pasemo­ne, dadi jatmika ruruh, liring lindri njait alungit, jatmikane sembada, cahyane sumunu, rikma bang cuk temah da­dya, memek ireng muyek ngendra­wila wilis, lah iya ngendi ana.

Soring wiyat kang sinangga bumi, bisa salin warna kaping tiga, amung Rara Ireng bae, ing saben sasi wuwuh, tam­bah  ayu lan tambah  manis, sapa baya kang bisa, kaya sira masku, sanadyan tan bisa basa, amimbuhi sengsem lele­wanireki, dhuh nyawa jiwa kula. (Dhan­dhanggula ).

Lir mangkana pisambating kingkin satriya Andananjaya Risang Harjuna ya Raden Premadi. Leng-lenging ndriya lir lena tanpa kanin. Kayungyun marang putri Banoncinawi  Wara Sumbadra ya Sembadra. Mapan wiwit timur mula wus kapacangake awit saka karsane sawargi Prabu Basudewa. Wus dadi golong giliging rembag, pamadyaning Pandhawa kuwi nedya dhaup kalawan Dewi Wara Sumbadra, amung kari ngenteni gethaking dina kang prayoga. Nanging ana babak anglayoni jujul anusuli, awit saka trekahe nata Mandura Prabu Bala­dewa kang ngrojongi sedyane Kurawa. Pan mangkono lelakon kang kudu dumadi.

Swuh rep data pitana hanenggih nagri pundi ta ingkang kinarya pambu­kaning carita, ngupayaa nagri satus tan antuk kalih, nadyan sewu tan jangkep sedasa. Nora kaya Nagari Ngastina, Gajahoya, Limanbenawi, ya Kurujang­gala. Dhasar nagari panjang punjung pasir wukir, gemah aripah, tatakarta ra­harja. Lah sinten ta ingkang ngasta pusa­raning praja, wenang ajejuluk Maha­prabu Suyudana, Duryudana, Narpati Jakapitana ya Sang Kurupati. Narendra berbandha berbandhu, sekti mandra­guna prawira ngadilaga, sinuyudan para dasih miwah kineringan dening sasa­mining narendra.

Nalika risajuga sang nata miyos tinangkil kaadhep  kadang Kurawa satus sawiji tan ana gothang. Miwah karawu­han pujangganing praja inggih gurune sang nata, Pandhita Sokalima wasta Resi Kumbayana, Dhahyang Druna ya Risang Baratwajaputra. Ingkang tinon mabukuh yayah konjem pratala wadanane, lah punika warnanira warangka nata patih kinawasa, satriya Palasajenar kekasih Patih Sangkuni, Harya Suman, Trigan­talpati ya Suwalaputra. Ngungkurake pasebane para manggala miwah naya­kaning praja, andher mbalabar yayah robing jalanidhi.

Emeng jroning ndriya Prabu Kurupati labet ginubel tinangisan dening………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…