Parta Krama (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 124 kali

Kang sinambat mung ku­sumeng wukir, Rara Ireng sapa ingkang nyana, bakal mangkono dadine, dene duk larenipun, ireng kusi rada mbesisik, rambute arang abang, sasolahe kidhung, kareme sok matun gaga, wus tumrecep wae dadi rara wukir, dhoso wagu tenaga.

Lamun ana tabete sethithik, yen rembesing madu trah kusuma, amung kocaking tingale, kalawan senenipun, lawas-lawas saya manglingi, rambute arang abang, teka dadi bang cuk, wa­gune dadi wiraga, ireng kusi teka dadi ireng ma­nis, ing mangko diwasanya.

Ireng manis teka dadi kuning, semu ijo amrada binabar, ing­kang dhoso pasemo­ne, dadi jatmika ruruh, liring lindri njait alungit, jatmikane sembada, cahyane sumunu, rikma bang cuk temah da­dya, memek ireng muyek ngendra­wila wilis, lah iya ngendi ana.

Soring wiyat kang sinangga bumi, bisa salin warna kaping tiga, amung Rara Ireng bae, ing saben sasi wuwuh, tam­bah  ayu lan tambah  manis, sapa baya kang bisa, kaya sira masku, sanadyan tan bisa basa, amimbuhi sengsem lele­wanireki, dhuh nyawa jiwa kula. (Dhan­dhanggula ).

Lir mangkana pisambating kingkin satriya Andananjaya Risang Harjuna ya Raden Premadi. Leng-lenging ndriya lir lena tanpa kanin. Kayungyun marang putri Banoncinawi  Wara Sumbadra ya Sembadra. Mapan wiwit timur mula wus kapacangake awit saka karsane sawargi Prabu Basudewa. Wus dadi golong giliging rembag, pamadyaning Pandhawa kuwi nedya dhaup kalawan Dewi Wara Sumbadra, amung kari ngenteni gethaking dina kang prayoga. Nanging ana babak anglayoni jujul anusuli, awit saka trekahe nata Mandura Prabu Bala­dewa kang ngrojongi sedyane Kurawa. Pan mangkono lelakon kang kudu dumadi.

Swuh rep data pitana hanenggih nagri pundi ta ingkang kinarya pambu­kaning carita, ngupayaa nagri satus tan antuk kalih, nadyan sewu tan jangkep sedasa. Nora kaya Nagari Ngastina, Gajahoya, Limanbenawi, ya Kurujang­gala. Dhasar nagari panjang punjung pasir wukir, gemah aripah, tatakarta ra­harja. Lah sinten ta ingkang ngasta pusa­raning praja, wenang ajejuluk Maha­prabu Suyudana, Duryudana, Narpati Jakapitana ya Sang Kurupati. Narendra berbandha berbandhu, sekti mandra­guna prawira ngadilaga, sinuyudan para dasih miwah kineringan dening sasa­mining narendra.

Nalika risajuga sang nata miyos tinangkil kaadhep  kadang Kurawa satus sawiji tan ana gothang. Miwah karawu­han pujangganing praja inggih gurune sang nata, Pandhita Sokalima wasta Resi Kumbayana, Dhahyang Druna ya Risang Baratwajaputra. Ingkang tinon mabukuh yayah konjem pratala wadanane, lah punika warnanira warangka nata patih kinawasa, satriya Palasajenar kekasih Patih Sangkuni, Harya Suman, Trigan­talpati ya Suwalaputra. Ngungkurake pasebane para manggala miwah naya­kaning praja, andher mbalabar yayah robing jalanidhi.

Emeng jroning ndriya Prabu Kurupati labet ginubel tinangisan dening………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya