Gendruwo si Kliwon
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 317 kali

Sing diarani hobi mono meh kabeh uwong duwe. Ana sing karem ngingu manuk, ngoleksi barang langka, mancing, kluyuran, nga­botohan lan sapanunggalane. Hobi ngabo­tohan bisa kaperang dadi loro, main mung kanggo cagak melek kanthi udhu dhuwit cilik-cilikan, utawa pancen wis nyethet ba­nget karem main engga saleker gentho­nge disok glogok kanggo totohan. Nyalur­ake hobi, mbuh apa jinise, bisa njalari pikiran lejar lan kebak greget nglakoni urip.

Ora beda kaya hobine bapak-bapak ing kampungku sing saben bengi ora gothang cangkrukan. Anggone jejagongan giliran, kadhang ana omahe Mujiman, Suroto lan Tarship. Kari endi sing tawa-tawa enggon. Saben cangkrukan ora ana liya sing dila­koni kejaba mbanting kertu remi. Yen wis dolanan remi, gayenge ora jamak. Sing kalah raine kebak coretan enjet nganti rupane pating cloneh kaya badhut. Saking katreme anggone remi, terkadhang nganti lali wayah. Lagi leren yen krungu kuman­dhange adzan subuh.

Bojone bapak-bapak sing hobi remi sok protes, sebab saben bengi ajeg ditinggal lunga. Paini, bojone Mujiman,  salah sijine. Kaya bengi kuwi, nalika  sing lanang pamit arep cangkrukan ing omahe Suroto, Paini prengat-prengut sajak wegah ditinggal ijen.

“Mbok ora usah tindak ta, kung. Wong wancine malem Jumuwah Kliwon. Atiku kawit sore kok ora kepenak. Sareya ana nda­lem wae ta, ora susah mrana-mrana,” ujare Paini.

Dipenggak bojone, Mujiman ora nggu­gu. Dheweke ngglendhoti sing wadon kare­ben diolehi metu. “Padune kowe ora gelem taktinggal wae. Aja sumelang, aku iki mengko ora nganti parak esuk kaya biya­sane kok. Tengah wengi dakmulih, njur awake dhewe nganu….”

“Wis..wis,  gek ndang merat kana! Ora kena dielingne ya sakarepmu,” Paini  gi­bras-gibras risi diusil-usil sing lanang. Dhe­weke ngrukubake slimute banjur turu mungkur.

Mujiman nuli kluntrung-kluntrung lu­nga karo klecam-klecem. “Ni, lawange kanci­ngana. Panganan ing meja mangan kuwi ndang kukupana njur lebokna lemari, mun­dhak dibadhog tikus. Wis lho ya, aku budhal,” ucape.

“Mbuh!” wangsulane Paini sengol.

Nganti jam sepuluh Paini durung bisa ngliyep. Mripate kethap-kethip. Saklebatan dheweke sumurup ana ayang-ayang mle­bu ruwang tamu, nanging arep tangi rasa­ne awak kok abot banget. Ah bah-bah,  paling bojone mulih maneh. Sapa sing bisa mlebu ngomah yen dudu bojone, wong dheweke mau sadurunge budhal remi wis sangu kunci, ngono batine.

Dumadakan mripate Paini ngantuk tan kena disayuti. Wusanane less, dheweke keturon. Rumangsane durung suwe olehe kesirep nalika dheweke krungu kumriyete la­wang kamar sing menga separo iku  di­dedel saka njaba. Kumlesede jangkah an­teb nyedhaki peturon. Paini ngrasakake awake ditindhihi  barang anteb lan dikekep kenceng.

Awake sakojur krasa…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik