Lungguh kang Ewuh (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 201 kali

Katrangane petugas keamanan mau gawe njomblake Martini. Dheweke ora nyana jebul Sayu­nah wis keblegong ing jagade dol tinuku obat kang dadi laranganing negara. Inte­rogasi awan kuwi wis bisa oleh dudutan me­nawa Martini ora melu cawe-cawe per­kara narkoba sing didol Sayunah lan pancen ora ngerti. Katrangane Martini di­benerake Sayunah. Apa maneh asile tes banyu urine Martini nuduhake negatif.

Ing batin Martini isin karo Kusno. Awit Kusno kang jejer pangayom masyarakat kanthi nganthongi layang tugas minangka reserse kadakwa arep tumindak ora ge­nah karo dheweke. Malah Sayunah kang sasuwene iki kaanggep minangka dewa­ning pitulungan keblowok ing dalan kang dadi larangane pamarentah. Kanthi pa­ngri­muk lan pituture Kusno, Martini nuli gelem bali menyang desane nggawa sa­ngu pengalaman saka Yogya.

Martini nuli pamitan apik-apik marang Sayunah. Lelorone tetangisan. Dongane Mar­tini muga-muga Sayunah oleh pa­ngen­theng-entheng saka pihak kang wajib lan sabar nglakoni proses ukum, klebu mengko yen dipidana.

“Mangga, Bu, minggah malih. Masa­ngi­pun ban sampun cekap,” ucape kernet bis njugarake lamunane Martini. Martini njenggirat. Ora krasa dheweke wis kese­ret marang lelakon sing wis  mataun-taun mungkur.

Playune bis sing ditumpaki Martini luwih banter tinimbang sadurunge. Keja­ba pancen wektune saya wengi, uga mer­ga pating clomete penumpang sing ru­mang­sa gela merga telat tekan papan tujuwane dhewe-dhewe. Ati lan pikirane Mar­tini bali was-was menawa kelingan lan ngentha-entha kahanane Jatmiko.

Tekan Pacitan wis bakda Mahgrib. Kanthi pituduh lan pitulungane tukang be­cak, wasana Martini tekan papan sing di­goleki. Jebul sing diparani kuwi dudu ru­mah sakit kaya sing dipikir Martini, ana­nging mujudake kamar inap sa­wijining puskesmas ing la­ladan kecamatan. Sanadyan­ta mung ana laladan kecama­tan nanging pasiene akeh, ka­titik ora ana kamar kang ko­thong.

Tekane Martini ana pus­kes­mas dipapag bojone Jat­miko. Sawise salaman lan ngam­bung tangane maratu­wa, Riris nuduhi  kamare Jat­miko dirawat. Tekan njero ka­mar Martini karo Jatmiko pa­dha rerangkulan, sajake pan­cen wis kangen tenan. Jalaran wiwit kepethuk nalika ijaban telung taun kepungkur leloro­ne durung nate ketemu ma­neh. Jatmiko repot minangka guru honorer ing sawijining sekolah dhasar, dene Martini sibuk golek nasabah asuransi ing papan anggone nyambut gawe.

Atine Martini kaya diiris-iris meruhi…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…