Lungguh kang Ewuh (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 392 kali

Katrangane petugas keamanan mau gawe njomblake Martini. Dheweke ora nyana jebul Sayu­nah wis keblegong ing jagade dol tinuku obat kang dadi laranganing negara. Inte­rogasi awan kuwi wis bisa oleh dudutan me­nawa Martini ora melu cawe-cawe per­kara narkoba sing didol Sayunah lan pancen ora ngerti. Katrangane Martini di­benerake Sayunah. Apa maneh asile tes banyu urine Martini nuduhake negatif.

Ing batin Martini isin karo Kusno. Awit Kusno kang jejer pangayom masyarakat kanthi nganthongi layang tugas minangka reserse kadakwa arep tumindak ora ge­nah karo dheweke. Malah Sayunah kang sasuwene iki kaanggep minangka dewa­ning pitulungan keblowok ing dalan kang dadi larangane pamarentah. Kanthi pa­ngri­muk lan pituture Kusno, Martini nuli gelem bali menyang desane nggawa sa­ngu pengalaman saka Yogya.

Martini nuli pamitan apik-apik marang Sayunah. Lelorone tetangisan. Dongane Mar­tini muga-muga Sayunah oleh pa­ngen­theng-entheng saka pihak kang wajib lan sabar nglakoni proses ukum, klebu mengko yen dipidana.

“Mangga, Bu, minggah malih. Masa­ngi­pun ban sampun cekap,” ucape kernet bis njugarake lamunane Martini. Martini njenggirat. Ora krasa dheweke wis kese­ret marang lelakon sing wis  mataun-taun mungkur.

Playune bis sing ditumpaki Martini luwih banter tinimbang sadurunge. Keja­ba pancen wektune saya wengi, uga mer­ga pating clomete penumpang sing ru­mang­sa gela merga telat tekan papan tujuwane dhewe-dhewe. Ati lan pikirane Mar­tini bali was-was menawa kelingan lan ngentha-entha kahanane Jatmiko.

Tekan Pacitan wis bakda Mahgrib. Kanthi pituduh lan pitulungane tukang be­cak, wasana Martini tekan papan sing di­goleki. Jebul sing diparani kuwi dudu ru­mah sakit kaya sing dipikir Martini, ana­nging mujudake kamar inap sa­wijining puskesmas ing la­ladan kecamatan. Sanadyan­ta mung ana laladan kecama­tan nanging pasiene akeh, ka­titik ora ana kamar kang ko­thong.

Tekane Martini ana pus­kes­mas dipapag bojone Jat­miko. Sawise salaman lan ngam­bung tangane maratu­wa, Riris nuduhi  kamare Jat­miko dirawat. Tekan njero ka­mar Martini karo Jatmiko pa­dha rerangkulan, sajake pan­cen wis kangen tenan. Jalaran wiwit kepethuk nalika ijaban telung taun kepungkur leloro­ne durung nate ketemu ma­neh. Jatmiko repot minangka guru honorer ing sawijining sekolah dhasar, dene Martini sibuk golek nasabah asuransi ing papan anggone nyambut gawe.

Atine Martini kaya diiris-iris meruhi…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya