Lungguh kang Ewuh (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 456 kali

Katrangane petugas keamanan mau gawe njomblake Martini. Dheweke ora nyana jebul Sayu­nah wis keblegong ing jagade dol tinuku obat kang dadi laranganing negara. Inte­rogasi awan kuwi wis bisa oleh dudutan me­nawa Martini ora melu cawe-cawe per­kara narkoba sing didol Sayunah lan pancen ora ngerti. Katrangane Martini di­benerake Sayunah. Apa maneh asile tes banyu urine Martini nuduhake negatif.

Ing batin Martini isin karo Kusno. Awit Kusno kang jejer pangayom masyarakat kanthi nganthongi layang tugas minangka reserse kadakwa arep tumindak ora ge­nah karo dheweke. Malah Sayunah kang sasuwene iki kaanggep minangka dewa­ning pitulungan keblowok ing dalan kang dadi larangane pamarentah. Kanthi pa­ngri­muk lan pituture Kusno, Martini nuli gelem bali menyang desane nggawa sa­ngu pengalaman saka Yogya.

Martini nuli pamitan apik-apik marang Sayunah. Lelorone tetangisan. Dongane Mar­tini muga-muga Sayunah oleh pa­ngen­theng-entheng saka pihak kang wajib lan sabar nglakoni proses ukum, klebu mengko yen dipidana.

“Mangga, Bu, minggah malih. Masa­ngi­pun ban sampun cekap,” ucape kernet bis njugarake lamunane Martini. Martini njenggirat. Ora krasa dheweke wis kese­ret marang lelakon sing wis  mataun-taun mungkur.

Playune bis sing ditumpaki Martini luwih banter tinimbang sadurunge. Keja­ba pancen wektune saya wengi, uga mer­ga pating clomete penumpang sing ru­mang­sa gela merga telat tekan papan tujuwane dhewe-dhewe. Ati lan pikirane Mar­tini bali was-was menawa kelingan lan ngentha-entha kahanane Jatmiko.

Tekan Pacitan wis bakda Mahgrib. Kanthi pituduh lan pitulungane tukang be­cak, wasana Martini tekan papan sing di­goleki. Jebul sing diparani kuwi dudu ru­mah sakit kaya sing dipikir Martini, ana­nging mujudake kamar inap sa­wijining puskesmas ing la­ladan kecamatan. Sanadyan­ta mung ana laladan kecama­tan nanging pasiene akeh, ka­titik ora ana kamar kang ko­thong.

Tekane Martini ana pus­kes­mas dipapag bojone Jat­miko. Sawise salaman lan ngam­bung tangane maratu­wa, Riris nuduhi  kamare Jat­miko dirawat. Tekan njero ka­mar Martini karo Jatmiko pa­dha rerangkulan, sajake pan­cen wis kangen tenan. Jalaran wiwit kepethuk nalika ijaban telung taun kepungkur leloro­ne durung nate ketemu ma­neh. Jatmiko repot minangka guru honorer ing sawijining sekolah dhasar, dene Martini sibuk golek nasabah asuransi ing papan anggone nyambut gawe.

Atine Martini kaya diiris-iris meruhi…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…