Lungguh kang Ewuh (7)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 539 kali

Katrangane petugas keamanan mau gawe njomblake Martini. Dheweke ora nyana jebul Sayu­nah wis keblegong ing jagade dol tinuku obat kang dadi laranganing negara. Inte­rogasi awan kuwi wis bisa oleh dudutan me­nawa Martini ora melu cawe-cawe per­kara narkoba sing didol Sayunah lan pancen ora ngerti. Katrangane Martini di­benerake Sayunah. Apa maneh asile tes banyu urine Martini nuduhake negatif.

Ing batin Martini isin karo Kusno. Awit Kusno kang jejer pangayom masyarakat kanthi nganthongi layang tugas minangka reserse kadakwa arep tumindak ora ge­nah karo dheweke. Malah Sayunah kang sasuwene iki kaanggep minangka dewa­ning pitulungan keblowok ing dalan kang dadi larangane pamarentah. Kanthi pa­ngri­muk lan pituture Kusno, Martini nuli gelem bali menyang desane nggawa sa­ngu pengalaman saka Yogya.

Martini nuli pamitan apik-apik marang Sayunah. Lelorone tetangisan. Dongane Mar­tini muga-muga Sayunah oleh pa­ngen­theng-entheng saka pihak kang wajib lan sabar nglakoni proses ukum, klebu mengko yen dipidana.

“Mangga, Bu, minggah malih. Masa­ngi­pun ban sampun cekap,” ucape kernet bis njugarake lamunane Martini. Martini njenggirat. Ora krasa dheweke wis kese­ret marang lelakon sing wis  mataun-taun mungkur.

Playune bis sing ditumpaki Martini luwih banter tinimbang sadurunge. Keja­ba pancen wektune saya wengi, uga mer­ga pating clomete penumpang sing ru­mang­sa gela merga telat tekan papan tujuwane dhewe-dhewe. Ati lan pikirane Mar­tini bali was-was menawa kelingan lan ngentha-entha kahanane Jatmiko.

Tekan Pacitan wis bakda Mahgrib. Kanthi pituduh lan pitulungane tukang be­cak, wasana Martini tekan papan sing di­goleki. Jebul sing diparani kuwi dudu ru­mah sakit kaya sing dipikir Martini, ana­nging mujudake kamar inap sa­wijining puskesmas ing la­ladan kecamatan. Sanadyan­ta mung ana laladan kecama­tan nanging pasiene akeh, ka­titik ora ana kamar kang ko­thong.

Tekane Martini ana pus­kes­mas dipapag bojone Jat­miko. Sawise salaman lan ngam­bung tangane maratu­wa, Riris nuduhi  kamare Jat­miko dirawat. Tekan njero ka­mar Martini karo Jatmiko pa­dha rerangkulan, sajake pan­cen wis kangen tenan. Jalaran wiwit kepethuk nalika ijaban telung taun kepungkur leloro­ne durung nate ketemu ma­neh. Jatmiko repot minangka guru honorer ing sawijining sekolah dhasar, dene Martini sibuk golek nasabah asuransi ing papan anggone nyambut gawe.

Atine Martini kaya diiris-iris meruhi…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik