Mudhik Total
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 169 kali

Dak etung-etung olehku bara nyang Jakarta ki wis sepuluhan taun. Wiwit aku umur 23 nganti saiki wis 33 taun. Olehku tekan Jakarta biyen satemene setengah ora njarag, wong jane aku ora krasanan ana paran. Dhek semana mung nuruti ati panas. Partini, prawan pacang­an­ku wis arep daklamar, lha kok malah boncengan karo Tarka, ka­thik ngethapel gocekan weteng. Kontan wae lamaran dakbatalake, terus aku katut kanca nyang Ja­kar­ta. Sekawit kaya ora krasan­ kra­sana ing kutha negara iku. Na­nging bareng melu-melu bakulan bakmi, laris, kok dadi krasan ngan­ti seprene. Eloke, aku malah arang-arang mulih ndesa. Jrone 10 taun aku mung mudhik ping telu, merga ora kepengin weruh Partini renteng­renteng karo Tar­ka. Marahi panas nyang ati.

Lebaran taun iki karepku ya ora arep mudhik. Nanging wanci sadra­nan wis di-SMS bapak, dikon mulih, jare penting banget. Tekan ngomah, lang­sung dikrutug rembug karo bapak lan ibu.

“Samsuri, aku wis tuwa, wis ora ku­wat nggarap sawahe. Muliha ndesa wae aja bali nyang Jakarta. Perkara seneng bakul, ana ndesa rak ya bisa. Nggarap sa­wah loro karo bakulan, insya Allah urip­mu makmur, ora kalah karo bara nyang Jakarta.”

Disambung ibu, “Karo maneh kowe ki gek rabiya. Partini seprene tetep ngen­­teni kowe.”

Saklimah guneme ibu iku nga­getake aku banget. Mula aku nggenahake, “Kok ngenteni aku? Apa ora dadi karo Tarka?”

“Apa sambunge karo Tarka?” saure ibu kaya nutuh aku. “Kowe ki bocah cupet nalarmu. Mung weruh Partini dibonceng­ake Tarka, terus kowe nggeblas nyang Ja­karta, tanpa dilarah perkarane luwih dhisik. Biyen kae Partini ki lara, awake panas banget. Merga kuwatir yen dhe­mam berdharah, enggal diterake Tarka nyang rumah sakit.”

Aku njegreg. Keduwung, nanging wis kadhung, arep kepriye. Mung yen dhe­weke tetep ngenteni aku, iku sing dadi pikiran. Malah setengah ora ngandel, sa­bab selawase iki aku wis ora tau sam­bung karo dheweke. Mula sawise ram­pung iyarah menyang makame simbah-simbah, aku merlokake dolan menyang omahe. Ketemu Partini. Katon luwih mre­nyen, luwih lemu lan singsed. Jare saiki bakulan.

“Dhik, apa seprene kowe isih legan?” takonku. “Iya,” saure cekak.

“Apa kowe isih kepengin mbaleni crita lawas karo aku?” takonku rada ming­grang-minggring.

Wangsulane rada nylekit, “Aja ge-er mas, kegedhen rumangsa kowe. Ora!”

“Kena apa seprene tetep legan?” ta­konku ngoyak.

Jebul wangsulane kepenak wae, “Mung pengin mbuktekake yen aku biyen ki ora ana rasa apa-apa karo  Mas Tarka.”

Sajake bener critane ibu.

“Lha Tarka saiki rabi apa durung?”

“Wis duwe anak siji,” saure. “Ngapa kok takon Tarka barang?”

“Arep njaluk ngapura,” saurku.

“Nek arep ketemu nyanga…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya