Tapak Jangkah Leluhur (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 328 kali

“yayi Mahisi Shima, manungsa tumitah urip ing jagad raya iki tan prabeda kaya prajurit kang piniji mangsah perang dening Sang Senapati Agung. Jer urip mono mula perang. Perang antarane kabecikan lan kautaman lumawan piala lan kadurakan. Mangka sajroning perang iku sawijining prajurit bisa kelangan peranganing awak: tangan, sikil kepara bisa uga malah sirah. Tiwas!” pangandikane Prabu Kartikeya Singha Mahisi Shima.

Alon, sareh. Mawa swara dhadha kang ngrendem mantep. “Mangkono uga sajroning urip iki, manungsa bisa kelangan peranganing kulawarga: anak, bojo, sanak sedulur. Lan lamun perang wis rampung, prajurit kasebut tertamtu bakal bali. Parandene bali marang pangrehe Sang Senapati Agung kanggo ngayahi jejibahan anyar. Punarbhawa.”

“Mila leres Kangmas Prabu, awit Sang Senapati Agung menika mboten sanes Hyang Widhi Wasa. Ingkang ngasta purba wasesa gesangipun sedaya titah ing jagad raya. Nanging…. nuwun sewu, wonten wahanan menapa dhuh Kangmas Prabu teka nganeh-anehi wedharing pangandika dalem ?”

“Hmh. Ora ana sing nganeh-anehi. Kaya lakune ukum alam, esuk, awan, sore, bengi. Katiga, labuh, rendheng, mareng. Lair, tuwa, lara, mati. Ana, sirna, teka, lunga,” pangandikane Prabu Kartikeya Singha sajak ora ana momotan jroning penggalih.

“Kangmas Prabu…!” Mahisi Shima kandheg ature. Sedhih. Pangandikane ingkang garwa sangsaya gawe goreh.

“Yayi Mahisi Shima, panjenenganmu kudu muji syukur marang Hyang Widhi Wasa.”

“Nuwun inggih, Kangmas Prabu. Wiwit alit mila kula sampun dipungegulang dening Bapa Dapunta Selendra dalah Ibu Sampula. Kula kedah tansah muji syukur dhumateng Hyang Widhi. Awit ing saben  sasedhotan salebeting unjal ambegan, ing saben sakedutan salebeting keteging getih, kula sampun nampi kanugrahan ageng saking Hyang Widhi. Inggih menika gesang,” ature Mahisi Shima lugu lugas.

“Yoh. Urip. Lan ing sajroning urip iki panjenenganmu bisa mukti wibawa minangka garwa prameswari Keling Kalingga kang sinuyudan dening sanggyaning kawula dasih. Gek puta wayahmu ya padha setya bekti mbangun turut marang wong tuwa,” pangandikane Prabu Kartikeya Singha bombong. “Banjur kepriye pawartane si Sannaha lan Sanna, teka wis sawatara suwene ora nate dikanthi sowan? Hmmm, nganti kapang aku.”

“Punten ndalem sewu, Kangmas Prabu, samangke si Sannaha putranipun Rahyang Mandiminyak patutan saking ingkang putra Dewi Parwati sampun ndungkap rumaja putri. Sannaha ketingal rukun, renteng-renteng reruntungan kalihan Sanna, putra Rahyang Mandiminyak ingkang patutan saking Pohaci Rababu,  saking Pakuwan.”

“Yoh. Aku sumurup ana gegambaran wahyu kanaledran tumiba marang Sannaha lan Sanna. Mula bocah-bocah iku ing diwasane mengko prayoga dijodhokake wae. Poma dipoma aja tan ora,” wekase Prabu Kartikeya Singha wanti-wanti.

“Lho, lare kalih menika rak pinanggih sami sedherek ta, Kangmas Prabu?” pamiterange Mahisi Shima sajak ora rila.

“Lelakon kang ngono kuwi wis lumrah ditindakake dening………………………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik