Anak lan Bojo Mati Dirukti ing Njero Omah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 230 kali

Neneng Khotijah ora nguburake anak lan bojone kaya lumrahe wong mati umume, jalaran dheweke percaya yen wong sakloron kuwi bakal urip maneh. Saben ana tangga teparone sing sujana marang ambu banger saka njero omahe, tansah diwangsuli jare bathang tikus. Sejatine, adhi pripeyane ngerti, nanging ora wani wara-wara.

Patrap nylenehe Neneng Khotijah dirasakake Maswah watara setaun kepungkur. Tangga teparone sing adate grapyak semanak iku malih dadi wegah srawung.

“Ing sawijining wektu aku nate nakoni Pak Nanung (Sobana) marang Bu Ne­neng. Dheweke mangsuli yen sing lanang digawa sedulure menyang Serang, Ban­ten,” kandhane Maswah marang warta­wan Jabar Ekspres.

Maswah mesthi wae ora weruh yen satemene Nanung ora menyang ngendi-endi. Isih ing omahe Neneng sing mapan ing Kelurahan Melong, Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat, iku. Mung wae ka­ha­nane wis ora urip maneh.

Kawiwiti saka mertamune tim penda­taan kesehatan Puskesmas Melong me­nyang omahe Neneng, wewadi kasebut akhire kawiyak nalika Selasa (30/1) ke­pungkur. Wanita iku pranyata nyimpen jisime sing lanang sing wis mati udakara setaun kepungkur kasebut ing omahe. Malah ora mung jisime Nanung wae sing disimpen njero omah. Jisime anake, He­ra Sri Herawati (50), uga ana ing kono. He­ra wis mati luwih dhisik tinimbang ba­pake, yaiku dhek Januari 2016. Nanung lan Hera nalika ditemokake kahanane wis kari balung-balunge.

Saliyane Neneng, omah kasebut uga didunungi dening anake loro wanita umur 76 taun kasebut sing sengaja diku­rung njero omah. Klawan pawadan lagi nandhang lara edan. Dheweke sakloron yaiku Erna (48), lan Deni (43). “Dadi, sa­suwene meh rong taun, wong telu iku urip sesandhingan karo jisime Nanung lan Hera,” kandhane Kapolsek Cimahi Se­latan AKP Sutarman.

Tari Lestari (50) tangga teparo liyane ngandhakake, Neneng dalah keluwarga­ne urip ing omah kasebut udakara wiwit 20 taun kepungkur. Biyen Neneng kuwi minangka  sawijining guru TK, kayadene Hera nalika uripe. Neneng sregep sra­wung karo tangga-tanggane. Nanging, ing sawatara taun pungkasan iki, dhe­weke wis wegah sesrawungan.

Satemene warga kuwi wis wiwit suja­na nalikane mambu bathang saka njero omahe Neneng. Nanging, sing duwe omah tansah pawadan yen ambu badheg kuwi merga bathang tikus. “Sok-sok am­bune ilang, sesuke ana maneh,” kan­dhane Lestari.

Manut Zacki Rahman, petugas kese­hatan Puskesmas Melong, nalika dhe­weke sepisanan mlebu menyang omahe Neneng bareng karo dokter lan ketua RT sarta ketua RW ngenggon, jisime Na­nung lan Hera kahanane ngglethak. “Ditu­tupi kain sarung salembar,” ujare.

Zacki pancen nampa tugas saka Di­nas Kesehatan Kota Cimahi kanggo ndata warga-warga lansia (lanjut usia) ing Ko­ta Cimahi. Mula, nalika Neneng wegah didata, Zacki sajak sujana. “Ya rak aneh. Umume warga kepengin priksa keseha­tan ing omah, kathik gratis pisan. Na­nging, Bu Neneng malah ora gelem,” kan­dhane.

Jinurung kewajiban nindakake tugas, Zacki ora nglokro. Dikancani dokter pus­kesmas lan ketua RT sarta ketua RW, dhe­weke terus mbudidaya ngerih-erih Neneng. Nganti akhire kasil.

Adhedhasar keterangane Neneng ma­rang pulisi, nalika taun 2015 dheweke lan Hera nindakake shalat Tahajud suwe­ne 40 wengi tanpa kendhat. Lan, kan­dhane, sawise iku Hera nampa pituduh arupa bisikan gaib.

“Saka bisikan iku, Hera njaluk marang wong tuwane sakloron supaya yen dhe­weke mati, jisime ora dikuburake. Saka bisikan iku dheweke nyimpulake, dhe­weke bakal urip maneh kanggo nindak­ake panguripan kang kapindho (reinkar­nasi, Red),” jlentrehe Sutarman ing Ma­polsek Cimahi Selatan.

Sawatara sasi sawise iku utawa nali­ka Januari 2016, tambahe Sutarman, He­ra mati. Jalaran wis ana wasiyat supa­ya ora dikuburake, Neneng dalah Nanung ngumbar jisime anake tetep disimpen ing njero omah. “Jisime Hera diumbar te­tep gumlethak mujur ing ndhuwur pe­turon ing pangangkah bakal urip maneh,” kandhane Sutarman.

Sawise diantu suwene meh setaun, Nanung nglokro-ora duwe pangarep-arep. Anake sing paling ditresnani iku ora enggal urip maneh. “Ora watara su­we sawise iku, Nanung mati ing kahanan lungguh ing ngarepe mayite Hera.”

Uga adhedhasar katrangane Neneng, kandhane Sutarman, wanita tuwa iki akhire uga netepake ora nguburake jisi­me sing lanang kayadene mayite Hera. Malah, Neneng tetep ngrukti jisim loro kuwi ing omahe kanthi premati.

“Saben dina Neneng ngresiki jisim loro iku klawan ngelapi. Telung ndina se­pisan slimut sing nutupi mayit loro kase­but tansah diganti nganggo sing resik,” jlentrehe.

Sutarman nambahake, saka omah iku pehake kasil ngamanake barang bukti arupa baki sesaji siji. Ana keris loro (sing siji dibungkus kain putih), arloji, rokok mba­ko, rokok godhong kawung, rokok filter limang ler, watu akik, sarta tasbih. Disumurupi, pranyata sekabehane mu­jud­ake barang sing kerep digunakake anake Neneng, Deni, kanggo latihan ke­batinan. “Latihane ing omah iku. Ajeg sa­durunge Hera mati,” ujare.

Sasuwene iki, tambahe Sutarman, pe­hake wis nitipriksa para saksi lan war­ga ngenggon. Klebu wong sing sepisanan dhewe nemokake. Lili, adhi pripeyane Neneng sing omahe ora adoh saka kono uga iya dipriksa. Satemene Lili dalah sing wadon nyumurupi (anane jisime Na­nung lan Hera). Nanging, dheweke sa­kloron ora wani ngandhakake marang warga. Sanajan, ora ana ancaman (saka Neneng, Red),” kandhane.

Saka katrangane para saksi, kabeh ngandhakake bab kang padha: matine Hera lan Nanung iku mati lumrah, ora mer­ga dipilara. “Anake Bu Neneng sing jenenge Deni lan Erna saiki uga lagi diga­wa menyang RSJ (rumah sakit jiwa) kanggo paniti priksa kajiwane,” jlentrehe. Nanging, mligi marang Bu Neneng dira­wat ing panggonan seje, yaiku ing rumah sakit Dustira. Alesane, RSJ wegah mriksa jalaran kamare wis kebak.

Yen asil papriksane dokter kajiwan mengko nyebutake Neneng lan lelorone anake normal, jlentrehe Sutarman, bakal dianakake papriksan. “Nanging, yen (te­lu-telune, Red) nandhang lara jiwa, pulisi bakal ngalami reribet. Jalaran ora nyu­kupi unsur-unsur yuridis saka papriksan,” tandhese. (Jp/b)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik