11 - 17 Februari 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 88 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Sabar lan pikiran wening mujudake kunci kanggo mrantasi samuba­rang perkara. Sing ngati-ati olehe nggawe putusan. Kasarasane dijaga, aja nerak wewalere dhokter. Asmara: tansaya romantis, nanging kudu waspada, ana uwong liya sing duwe sedya ala.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Akeh kanca bisa dadi dalan nuju sukses. Kepriye anggone ngu­payakake amrih padha bathine. Rejeki lancar. Saras, mung asring ngantuk amarga kekeselen. Sing sareh, amrih swasana kulawarga malih jenjem maneh. Asmara: aja menange dhewe.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Minggu iki kudu tumindak teges lan ora gampang anut grubyug. Aja cilik atine, lan tansah kreatif sanadyan ana sing aweh pasemon. Bungah, seneng, yen keladuk wusanane bisa njalari lelara jalaran banjur ora ngendhaleni pepenginan. Asmara: blaka wae marang pasangan.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Ana kalodhangan antuk bebathen, yen ora wigah-wigih. Ditanda­ngi dhewe, aja njagakake liyan. Isih ana kang simpati. Yen lara sirah ora mari-mari, enggal priksa menyang dhokter. Masalah kulawarga diprantasi kanthi sareh. Asmara: pocapane dijaga.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Yen gelem gumregah, bakale bisa mamah. Sukses ora bakal kagayuh yen ora makarya kanthi tumemen. Kudu gemi amrih dhuwit ora mung entek muspra. Yen wis dadi putusan panjenengan, aja digetuni. Asmara: aja leleh luweh, sinau tanggung jawab.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Rancangane dilakoni, sandyan katon ora gampang. Olah raga lan diet kareben bregas. Gemi lan nyelengi amarga isih ana butuh kang ora sethithik ing tembe mburi. Endhanana rasa cubriya ing kulawarga.  Asmara: ora susah kuwatir, kabeh bisa diatasi.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Minggu iki lintange lagi surem, mula kudu introspeksi. Aja nganti lirwa, bisa dadi bubrah samubarange. Logika kudu main, aja mung nganut rasa wae. Rejeki lancar nanging royal, durung bisa ngirit. Pocapane dijaga, amrih ora nglarani atine liyan.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Wayahe gumregah. Yen pikirane jenjem, perkara angel mesthi bisa kaudhari. Ditliti maneh sadurunge ditindakake. Aja spekulasi, mundhak kang wis tumata malih ambyar. Ngati-ati anggone mblanjakake dhuwit. Asmara: dilakoni kanthi tansah muji syukur.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Aja rumangsa kalah dhisik yen durung nindakake rancangane. Sanadyan kahanane abot, kudu bisa nggolek dalan amrih ora kapitunan. Gosip lan pasemoning liyan aja dipikir, mundhak njalari lelara. Asmara: isih ana wae pacobane, sing sabar lan aja luntur katresnane.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Jenenge urip kaya dalan sing akeh enggak-enggokane. Ana sing meri lan gawe ontran-ontran. Aja katut emosi, tetep konsentrasi marang jejibahan. Pikiran sing wening amrih ora spaneng. Kudu ngirit, ora tetuku barang kang ora penting. Asmara: emosine dikendhaleni.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Olehe tumindak sing ngati-ati, aja nganti kliru milih dalan. Akeh bab sing bisa njalari kapitunan. Wis ngirit nanging isih wae kurang. Yen dudu butuh pokok becike ditungka dhisik. Tenagane aja diforsir, becike dinggo ngaso. Asmara: emosine dikendhaleni, pikirane sing wening.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Minggu iki katon tansaya mapan. Nanging aja pisan-pisane ngen­delake liyan. Tetep sareh sanadyan akeh perkara anyar. Bisa ketaman lara, mbokmenawa amarga pikiran lan anggone mema­ngan. Asmara: anane uwong liya malah dadi srana bisa luwih rumaket.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik