11 - 17 Februari 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 54 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Sabar lan pikiran wening mujudake kunci kanggo mrantasi samuba­rang perkara. Sing ngati-ati olehe nggawe putusan. Kasarasane dijaga, aja nerak wewalere dhokter. Asmara: tansaya romantis, nanging kudu waspada, ana uwong liya sing duwe sedya ala.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Akeh kanca bisa dadi dalan nuju sukses. Kepriye anggone ngu­payakake amrih padha bathine. Rejeki lancar. Saras, mung asring ngantuk amarga kekeselen. Sing sareh, amrih swasana kulawarga malih jenjem maneh. Asmara: aja menange dhewe.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Minggu iki kudu tumindak teges lan ora gampang anut grubyug. Aja cilik atine, lan tansah kreatif sanadyan ana sing aweh pasemon. Bungah, seneng, yen keladuk wusanane bisa njalari lelara jalaran banjur ora ngendhaleni pepenginan. Asmara: blaka wae marang pasangan.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Ana kalodhangan antuk bebathen, yen ora wigah-wigih. Ditanda­ngi dhewe, aja njagakake liyan. Isih ana kang simpati. Yen lara sirah ora mari-mari, enggal priksa menyang dhokter. Masalah kulawarga diprantasi kanthi sareh. Asmara: pocapane dijaga.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Yen gelem gumregah, bakale bisa mamah. Sukses ora bakal kagayuh yen ora makarya kanthi tumemen. Kudu gemi amrih dhuwit ora mung entek muspra. Yen wis dadi putusan panjenengan, aja digetuni. Asmara: aja leleh luweh, sinau tanggung jawab.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Rancangane dilakoni, sandyan katon ora gampang. Olah raga lan diet kareben bregas. Gemi lan nyelengi amarga isih ana butuh kang ora sethithik ing tembe mburi. Endhanana rasa cubriya ing kulawarga.  Asmara: ora susah kuwatir, kabeh bisa diatasi.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Minggu iki lintange lagi surem, mula kudu introspeksi. Aja nganti lirwa, bisa dadi bubrah samubarange. Logika kudu main, aja mung nganut rasa wae. Rejeki lancar nanging royal, durung bisa ngirit. Pocapane dijaga, amrih ora nglarani atine liyan.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Wayahe gumregah. Yen pikirane jenjem, perkara angel mesthi bisa kaudhari. Ditliti maneh sadurunge ditindakake. Aja spekulasi, mundhak kang wis tumata malih ambyar. Ngati-ati anggone mblanjakake dhuwit. Asmara: dilakoni kanthi tansah muji syukur.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Aja rumangsa kalah dhisik yen durung nindakake rancangane. Sanadyan kahanane abot, kudu bisa nggolek dalan amrih ora kapitunan. Gosip lan pasemoning liyan aja dipikir, mundhak njalari lelara. Asmara: isih ana wae pacobane, sing sabar lan aja luntur katresnane.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Jenenge urip kaya dalan sing akeh enggak-enggokane. Ana sing meri lan gawe ontran-ontran. Aja katut emosi, tetep konsentrasi marang jejibahan. Pikiran sing wening amrih ora spaneng. Kudu ngirit, ora tetuku barang kang ora penting. Asmara: emosine dikendhaleni.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Olehe tumindak sing ngati-ati, aja nganti kliru milih dalan. Akeh bab sing bisa njalari kapitunan. Wis ngirit nanging isih wae kurang. Yen dudu butuh pokok becike ditungka dhisik. Tenagane aja diforsir, becike dinggo ngaso. Asmara: emosine dikendhaleni, pikirane sing wening.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Minggu iki katon tansaya mapan. Nanging aja pisan-pisane ngen­delake liyan. Tetep sareh sanadyan akeh perkara anyar. Bisa ketaman lara, mbokmenawa amarga pikiran lan anggone mema­ngan. Asmara: anane uwong liya malah dadi srana bisa luwih rumaket.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya